Aerosol

Aerosol, kimya alanında sıklıkla kullanılan karşımlar arasında yer alan bir karışım türüdür. Aerosol genel olarak gaz halindeki maddelerin içerisine asaltı olarak kabul edilen katı ve sıvı partiküllerin eklenmesi sonucunda elde edilmiş olan ince bir karışım türüdür. Aerosol karşım örnekleri sadece insan eliyle oluşturulmuş karışımlarda karşımıza çıkmayıp bu karışıma doğa içerisinde de sıklıkla rastlamak mümkündür. Örneğin gökyüzünde yer alan bulutlar, arabaların egzozlarından çıkan duman ve mevsimsel geçişlerde sıklıkla gözlemlenen hava olaylarından olan sis aerosol örneklerine gösterilebilir.

Günümüzde aerosol karışımlar aerosol kabı olarak nitelendirilen kapların içerisine gaz ve parçacıkların konulmasıyla elde edilmektedir. Piyasada yer alan sıkıştırılmış kaplardaki çoğu karışım aerosol karışımdır. Aerosol karışımlarda gazın kullanılmasının en büyük nedeni sıkıştırılabilirlik derecesinin yüksek olmasıdır. Gazın sıkıştırılmasıyla yüksek basınç elde edilebilir ve elde edilen bu yüksek basınç sayesinde karşımın içerisinde yer alan partiküller dışarıya kolay bir şekilde püskürtülebilir.

Aerosol karışımlarda özellikle yüksek basınca maruz kaldığında sıvılaşan kloroflorokarbon ya da flüorokarbon maddeleri kullanılmaktadır. Aerosol kaplarda gaz ve bu maddeler yüksek basıncın oluşmasını sağladığından dolayı aerosol kapların şekli özeldir. Aerosol kapları incelediğimizde bu kapların keskin köşelerden yoksun olduklarını ve birçok kısımlarının oval olacak şekilde imal edildiklerini görüyoruz. Böyle bir geometrik yapının seçilmesindeki tek neden yüksek basınç nedeniyle kapların şekil değiştirmesinin istenmemesidir. Eğer aerosol kaplar köşeli bir şekilde yapılacak olsaydı oluşan yüksek basınç etkisiyle kaplar şekillerini koruyamaz ve bu nedenden dolayı şekilde bazda değişikliğe uğrardı. Bu nedenden dolayı yapılan ARGE çalışmaları sonrasında aerosol kapları için en ideal şekillerin neler olduğu belirlenmiştir.

Aerosol kaplarının içerisine ilk olarak püskürtülmek istenen madde eklenir. Daha sonra ise püskürtülen maddeyi itmek için itici gaz ilave edilmektedir. İtici gaz her ne kadar ilk etapta gaz formda gönderilse de bu itici gaz yüksek basınçtan olayı büyük oranda sıvıya dönüşmektedir. Her ne kadar itici gazda sıvı forma geçme eğilimi olsa da aerosol kabı içerisinde kalan itici gaz istenilen partikülleri püskürtmek için yeterlidir.

Aerosol kap içerisinde yer alan herhangi bir karışımı kullanmadan önce kapı iyice çalkalamaya özen gösterin çünkü karışımda çökelmeler meydana gelebilmekte ve bu durum da püskürtülmek istenen madde yerine itici gazın dışarı çıkmasına neden olmaktadır. Ancak iyi bir çalkalama gerçekleştirilecek olursa püskürtülmek istenen madde kap içerisinde çıkış yapabilecektir. Çıkış işleminden donra doğal olarak kap içerisinde bir boşluk meydana gelir. Oluşan bu boşluk sıkıştırılmış halde kap içerisinde yer alan itici gaz tarafından doldurulur. Bu sayede karışım bitinceye ve basınç düşünceye kadar püskürtme işlemi gerçekleştirilebilir.

Aerosol

Sprey boyalar, oda parfümleri, tıraş kremleri ve çeşitli haşere ilaçları aerosol kaplar içerisinde oluşturulmuş olan karışımlardır. Bahsi geçen bu karışımları örnek olarak kullanmış olduğunuz aerosol kap içerisinde yer alan birçok karışımın olduğunu görebilirsiniz. Yapılan bu gözlemleme sonrasında aerosol karışımların yaşam alanlarımız içerisinde yaygın bir şekilde yer aldığını söylemek mümkündür. Aerosol kaplar içerisinde yer alan itici gazlar atmosferde yoğun bir şekilde yer alırsa bu durum küresel ısınmaya neden olmaktadır. Aerosol karışımların sonlandırılmasının dünya için önemli olduğunu düşünen birçok çevreci kuruluş bu karışımların kullanımını azaltabilmek ya da tamamen ortadan kaldırabilmek adına çeşitli eylemlere imza atmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here