Alaşım Nedir?

Alaşım birden fazla malzemenin bir araya gelerek yapısal olarak değişikliğe uğrayıp yeni bir maddenin meydana gelmesiyle ortaya çıkan maddedir. Alaşımdan söz edilebilmesi için karışımın içerisinde en az 1 adet metalin olması gerekmektedir. Ayrıca alaşımdan bahsedilebilmesi adına metal ile birlikte en az bir maddenin de karışım içerisinde yer alması gerekmektedir. Birçok kişi alaşım denildiği zaman sadece metallerin birbiriyle karıştığını düşünmektedir. Öncelikle bunun tamamen yanlış bir bilgi olduğunu belirtmek isteriz. Örneğin bir metal ile ametal maddenin birleştirilmesi sonucunda da meydana gelen yeni madde alışım özelliği taşımaktadır. Demir ve karbonun karıştırılması buna güzel bir örnektir. Alaşım içerisinde en fazla yer alan maddeye ana element denilmektedir. Alaşım içerisinde yer alan maddelerin oranları ise ana elementten ciddi derecede azdır. Bu tanımlamadan yola çıkacak olursak alışımın özellikle ana elemente daha farklı özelliklerin kazandırılması adına yapıldığını söyleyebiliriz.

Alaşımın tarihsel sürecini incelediğimizde alaşım yönteminin çok eski medeniyetler tarafından da kullanıldığını, özellikle karbon ve demirin karıştırılarak dayanımı yüksek yeni maddelerin elde edildiğini bilmekteyiz. Günümüzde bilgisayarlı sisteminin geliştirilmesi ile birlikte bilim insanları neredeyse her gün çok farklı özelliklerde yeni alaşımlar meydana getirmektedir. Oluşturulan bu alaşımlar arabalarda, bilgisayarlarda, makinelerde ve mutfak aletlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Alaşımlama işleminin yapılmasındaki temel neden ana metale daha fazla dayanıklılık kazandırmaktır. Alaşımlama yapılarak ciddi derecede istenilen özellikler kazandırılabilir. Günümüzde en çok kullanılan metaller arasında demir yer almaktadır. Demir çeşitli maddeler ile alaşım oluşturularak dayanımı yüksek, aşırı derecede parlak ve paslanmaz gibi özellikleri kazanabilmektedir.

Alaşım

Alaşım genel olarak maddelerin ısıtılarak birbirine karışması ve homojenlik sağlandıktan sonra tekrardan soğutularak yeni maddenin oluşturulması ile elde edilmektedir. Alaşımların oluşturulmasındaki en büyük faktör insanların gereksinimlerinin her geçen gün değişiyor ve artıyor olmasıdır. Bu nedenden dolayı özellikle yüksek ısı gerektiren alanlarda dayanımı yüksek erime noktası aşırı derecede uç noktalarda olan alaşımların üretildiği bilinmektedir. Örneğin uçak motorlarında aşırı derecede yüksek ısı meydana gelmektedir. Doğada saf halde bulunan hiçbir madde bu yüksek ısıya dayanamadığından dolayı ilgili ısıya dayanabilecek madde sadece alaşımlama yöntemi ile üretilebilmektedir. Günümüzde yüksek ısıya maruz kalarak çalışan birçok maddenin alaşımlama yöntemi ile üretildiğini belirtmek isteriz.

Yorum yapın