amip

Amip canlılar dünyasında yer alan tek hücreli canlılardan birisidir. Dünya genelinde yaşam süren canlılar ele alındığında bu canlıların tamamının gözlemlenebilmesi beklenemez çünkü birçok canlı türünü tek hücreli olduğundan dolayı ancak mikroskop altında gözlemlenebilmektedir. Bu durum tek hücreli canlıları gizemli hale getirdiğinden dolayı insanlar özellikle amip nedir konusunu merak etmektedir. Bizler de sizler gibi tek hücreye sahip olan bu canlıları merak ettiğimizden dolayı sizlere amip özellikleri nelerdir konusunda bilgi vereceğiz.

Tüm yaşayan varlıklar, nitelik bakımından hücrelerden husule gelmektedir. Mikroskobik ebattaki yaşayan varlıkların bir bölümü tek hücreden meydana gelir. Amip, tek hücreden oluşan ve basit yapıda olan bir canlı türüdür. Mikroskoplar yardımıyla amip ile alakalı bilgilere ulaşılmıştır. Bu yaşayan varlığın yaklaşık olarak çapı milimetrenin onda biri civarındadır. Bu büyüklük iğne ucu kadardır. Yaşayan varlığın haiz olduğu tek hücre içinde sitoplazma isminde olan hücre plazması yer alır. İlgili plazma peltemsi bir özelliğe haizdir. Yine bu plazma büsbütün şeffaf bir yapıya haizdir. Amibin hayati aktiviteleri ise hücrenin tam orta kısmında bulunan çekirdek tarafınca yönetilmektedir.

Amipler yaşam alanı olarak kendilerine bol su ihtiva eden yerleri seçmektedir. Amip, sular içerisinde yaşam sürmekle beraber, bu canlının yaşam sürebilmesi adına suyun sahip olduğu sıcaklığın uygun derecede olması gereklidir. Amip, ayırt edici bir nitelik olarak tek bir saniye dahi kıpırdamadan yaşayamamaktadır. Canlının meydana getirdiği harekete amipsi hareket adı verilmektedir ve bu hareket aracılığıyla devamlı bir şekilde bulunduğu konumu değiştirmektedir. Öncelikle hareket etmek adına haiz olduğu hücreyi ön tarafa doğru sürmektedir. Öne sürülen hücre, canlıda bir yalancı ayak meydana getirmektedir. Akabinde hücrenin içinde yer alan sitoplazma kütlesi ilgili yalancı ayağın içerisine istikametli süzülmektedir. Bu sayede, kütle bir yerden başka bir yere taşınmış olur ve bu sayede hareket tamamlanır. İlgili hareketin bir kayma hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Canlının hareket niteliğinden de anlaşılabileceği gibi, bu canlı hareket edebilmek adına biçimini değiştirmek mecburiyetindedir.

Suların içinde hayatını devam ettiren amip, sular içerisinde durmaksızın kımıldarken bir hayli zerreciğe çarpmaktadır. Şayet çarpılan zerrecik bir yiyecekse, canlı tüm sitoplazması yardımıyla yemek parçacığını çevrelemektedir. Peşinden yemeği sitoplazmanın içerisine alarak olanca hızıyla sindirmektedir. Şayet çarptığı yemek sindirilemeyecek kadar büyük ebatlarda ise, canlı bu zerreciğin etrafından dolanarak yolunu sürmektedir. Tek bir hücreye haiz olan bu canlının şahsına özgü bir teneffüs yahut boşaltım sistemi yer almamaktadır. Canlı teneffüs için suda yer alan oksijeni hücre zarından geçer ve tüm sitoplazmaya yayılarak solunum gerçekleştirilir.

Amip boşaltımda eyleminde hücre artıklarını hücre zarı yardımıyla hücreden uzaklaştırmaktadır. Tek hücreye sahip yaşayan varlıkların bir bölümü, ikiye ayrılarak çoğalma göstermektedir. Amip de aynı metodu kullanarak üremektedir. Bu çoğalma bir eşeysiz çoğalma çeşididir. Bu çoğalma cinsinin ilk evresinde hücrenin orta kısmı 2 yana istikametli çöker. Bu çökme işleminin peşinden hücrenin çekirdeği iki kısma ayrılmaktadır. Canlı büsbütün iki kısma ayrıldıktan sonrasında, her 2 hücreye de çekirdek düşmektedir. Bu çoğalma daima bu halde husule gelmektedir. Kısaca tek bir amipten daima yeni amipler meydana gelir diyebiliriz.

amip

Amipler tatlı su içerisinde yaşadıkları gibi kimi zaman da insan ve hayvan bünyesinde asalak bir şekilde hayatını devam ettirmektedir. İnsan ve havyan bedeninde ise şahsına hayat alanı olarak kalın bağırsağı seçmektedir. Amip, kişilerde bir rahatsızlığa sebep olabilmektedir. Bu tıp dünyasında amipli dizanteri olarak bilinmektedir. İlgili rahatsızlık insan yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkilediğinden dolayı kesinlikle tedavi edilmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here