asit yağmurlarının zararları

Asit yağmurları; asidik özelliğe sahip maddelerin yağmur, kar veya sis şeklindeki yağışlarla yeryüzüne inmesi durumudur. Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan kükürt dioksit, karbondioksit ve azot kimyasal reaksiyona girdikten sonra yağmur bulutları tarafından emilirler ve bu durum asit yağmurlarına neden olur. Ormanların zarar görmesine, içme su kaynaklarının zehirlenmesine ve insanların hastalanmasına neden olan asit yağmurları şüphesiz en zararlı hava olaylarındandır.

Asit yağmurlarının zararları her geçen gün etkisini daha fazla gösteriyor. Mevcut olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için ilk olarak asit yağmuru nasıl oluşur bilinmelidir.

##BU YAZIDA OKUYACAKLARINIZ##
>>> Asit yağmuru nedir?
>>> Asit yağmurları nasıl oluşur?
>>> Asit yağmurlarının zararları

Asit yağmuru nedir?

Asit yağmuru nedir

Enerji elde etmek için yakılan fosil yakıtlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olur. Yanan fosil yakıtlar havaya kükürt dioksit gibi zararlı gazları salarak havanın kirlenmesine neden olur. Kirlenen hava içerisinde yer alan zehirli gazlar yağmur bulutlarına karışarak asit yağmurlarını meydana getiri. Bu zehirli gazlar ayrıca yeryüzüne sis ve kar gibi olaylar sonucunda da ulaşır.

Temiz havaya sahip olan coğrafyalarda yapılan yağmur analizleri sonucunda yağmurun pH değerinin 5-6 arasında olduğu görülüyor. Hava kirliliği artıp asit yağmurları oluştuğunda pH değerleri bu değerlerin altına iner. Buradan yola çıkarsak yağmurların pH değerini ölçerek ilgili yağmurun asit yağmuru olup olmadığı hakkında yorum yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Asit yağmuru nasıl oluşur?

Asit yağmuru nasıl oluşur

Asit yağmurları hava içerisinde yüksek oranda kükürt dioksit ve azot bulunmasından dolayı ortaya çıkar. Fosil yakıtlar yakıldığında açığa çıkan zehirli gazlar bu yağmur türünün oluşmasına neden olur. Asit yağmurları hangi gazlardan oluşur diye baktığımızda kükürt dioksit (SO2) ve azot (NOx) gazları karşımıza çıkıyor. Bu zararlı gazlar bir süre sonra hava içerisinde oransal bakımdan artarak havanın kirlenmesine ve doğal olarak asit yağmurlarının oluşmasına neden olur.

Havaya karışan kükürt dioksit ve azot hava içerisinde yer alan su ve oksijen gibi maddelerle reaksiyona girerek bulutları oluşturur. Bu bulutlar yağmur bıraktığında da asit yağmurları ortaya çıkar. Asit yağmurları sonucunda meydana gelen yağmur damlalarının içerisinde hangi asit türleri var derseniz büyük oranda sülfürik ve nitrik asit olduğunu söyleyebiliriz.

Asit yağmurlarının çevreye bitki örtüsüne insanlara zararları

asit yağmurlarının zararları

Dünyada hızla devam eden sanayileşme yarışı, eski yıllara oranla havanın daha da kirlenmesine neden oluyor. Özellikle kullanılan yenilenemez enerji kaynakları yani fosil yakıtlar havaya daha fazla kükürt dioksit ve azot salınmasına neden oluyor. Bu durum da beraberinde ekolojik dengenin ciddi anlamda zarar görmesine neden olan asit yağmurlarının oluşmasına neden oluyor. Asit yağmurlarının çevreye zararları hissedilir dereceye ulaştı. Önlen alınmazsa asit yağmurları en korkulan doğa olaylarından birisi olmaya aday.

Asit yağmurlarının zararları maddeler halinde

 • Kaçacak yerleri olmamasından dolayı bitkiler asit yağmurlarından en fazla olumsuz etkilenen canlılardır. Meydana gelen asit yağmurları bitkilerde gelişimsel problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi yağan asit nedeniyle tahrip olmalarına neden olur.
 • Asit yağmurları çevre kirliliği neden olur konusu içerisinde ele alınır. Asit yağmurlarının aşındırıcı özelliği vardır. Çevrede yer alan binalar, heykeller hatta tarihi eserler asit yağmurlarıyla temas haline geçtiği zaman aşınmalardan dolayı tahrip olurlar. Asit yağmurlarındaki asit oranı yüksek olursa en sert kayaları dahi aşındırabilir.
 • Asit yağmurlarının canlılara etkisi hafife alınmayacak kadar fazladır. Asit yağmurları içme suyu kaynaklarımızın kirlenmesine neden olur. İçme suyu temin edilen küçük bir göle yüksek oranda asit yağmuru yağarsa göldeki asit oranı artar ve içilemez duruma gelir. Bu yüzden asit yağmurlarının çevreye zararları kesinlikle göz ardı edilmemelidir çünkü bu yağmurlar ilerleyen zamanlarda temiz, içilebilir nitelikte olan su kaynaklarının yok olmasına neden olabilir.
 • Asit yağmuruna neden olan zararlı gazlar soluduğumuz havanın içerisinde yer aldıklarından dolayı çeşitli solunum sistemi hastalıklarına neden olur. Uzmanlar günümüzde kanser vakalarının artmasındaki en büyük nedenin hava kirliliği olduğunu savunuyor. Yağan asit yağmurları cilt ile temas edecek olursa cilt kanseri gibi rahatsızlıkların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
 • Asit yağmurları boyayı ve metali aşındırabilecek güce sahiptir. Bu yağmurlar içerisinde yer alan asitler bir süre boyunca arabaların üzerinde yer alan boyayla temas ederse bu durum boyanın aşınmasına hatta boya altında yer alan metalin delinmesine neden olabilir. Özellikle asit yağmurlarındaki asit oranı bu şekilde yüksek olmaya devam ederse şüphesiz bu durumdan en çok maddi değere sahip olduğu için araçlarımız zarar görecektir.

Asit Yağmurlarına Karşı Alınacak Önlemler

Asit yağmurlarına alınacak önlemler

Asit yağmurları biz insanları çevreyi duyarsız bir şekilde kullanmasından dolayı meydana gelmektedir. Bu yok oluş bir süre sonra bizleri bulmakta ve bundan zarar görmekteyiz. Görülen zararı azami düzeye indirmek için bazı önlemler alınabilir. Şimdi sizlere asit yağmurlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vereceğiz.

 • Asit yağmurlarının sıklıkla görüldüğü yerlerde bu yağmurlar kışın daha çok meydana geldiği için kışın yaprak döken bitkiler ekilmeli.
 • Yerleşim yerleri çukur alanlar yerine yüksek yerlere kurulmalı.
 • Araç egzoz gazları bu yağmur türünün oluşmasına neden olduğu için araç muayeneleri zamanında ve periyodik olarak yapılmalı.
 • Yakıt kazanlarının baca sistemlerine filtre takılmalı.
 • Yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilebilir enerji kaynakları tercih edilmeli.
 • Yakıtlarda yer alan kükürt oranını azaltmak için çalışmalar yapılmalı.
 • Asit yağmurları konusunda insanlar bilinçlendirilmeli.

Asit yağmurlarının çevreye olumsuz etkilerinden korunmak için özellikle insanların fosil yakıt tüketiminden vazgeçmesi gerekiyor. Her ne kadar filtreleme yapılırsa yapılsın küçük gaz salınımları bile zaman içerisinde dünyanın yok olmasına neden olacaktır. Bu yüzden yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. Bu hem bireysel bazda hem de ülkesel bazda değerlendirilecek olursa asit yağmurlarının engellenebileceği aşikardır. Ayrıca bu sayede küresel ısınmanın etkileri de büyük ölçüde yok olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here