Astigmatizma bir göz rahatsızlığı olup gözde yer alan saydam tabakada eğriliklerin meydana gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Astigmatizma belirtileri arasında kişinin etrafında yer alan şeyleri aşırı derecede bulanık görmesi baş sırada bulunur ve bu nedenden dolayı astigmatizma tedavisi vakit kaybedilmeden gerçekleştirilmelidir. İnsan bedeninde yer alan duyu organları incelenecek olursa en karmaşık yapıya sahip olan organın göz olduğu kolay bir şekilde anlaşılabilir. Gözde meydana gelecek en ufacık bir problem görme bozukluklarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Astigmatizma da bu problemlerden birisi olup sıklıkla gözlemlenmektedir.

Gözde yer alan saydam tabaka incelendiğinde bu tabakada iki tür meridyenin bulunduğu görülmektedir. Saydam tabakada yer alan bu meridyenlere dikey ve yatay meridyen denilmektedir. İlgili meridyenler göze gelen ışınları kırmakla görevlidir. Bu meridyenlerde bozulmalar meydana gelecek olursa ışık farklı noktalardan kırılır ve bu nedenden dolayı ışınlar aynı noktada toplanamayacak şekilde kırılmış olur. Sizlerinde bildiğiniz gibi göze gelen görüntüler görüntünün sağlanması adına sarı noktaya düşmektedir. Astigmatizma hastalığı görüntülerin sarı lekeye net bir şekilde değil de bulanık bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. Bu durumda astigmatizma problemi olan kişilerin çevresinde yer alan şeyleri aşırı derecede bulanık görmesine neden olur.

Astigmatizma hastalığı üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda bu hastalığın iki şekilde ortaya çıktığını gözlemledik. Bunlar düzenli astigmatizma ve düzensiz astigmatizmadır. Düzenli astigmatizma da kendi içerisinde kaide uygun ve kaideye aykırı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Kaide uygun olan astigmatizma problemini inceleyecek olursanız sorunların dikey eksende, kaideye aykırı astigmatizma da ise problemlerin yatay eksende ortaya çıktığı bariz bir şekilde görülebilir. Astigmatizma probleminde bulanık görülmesinde ki en büyük neden dikey ve yatay eksenlerde ciddi eğriliklerin meydana gelmiş olmasıdır. Kişinin dikey ekseninde eğrilik varsa bu kişi dikey görüntüleri bulanık görür eğer yatay ekseninde problem varsa ilgili kişi yatay görüntüleri bulanık görür. Rahatsız olan kişideki bu durumlar analiz edilerek kişinin kaide uygun veya kaideye aykırı astigmatizma problemi ile mücadele etmiş olduğu saptanabilir.

Astigmatizma belirtileri incelendiğinde objelerin bulanık görülmesi baş sırada yer almaktadır. Astigmatizma kendi içerisinde farklı gruplara ayrıldığından dolayı bazen uzakta yer alan nesnelere bakarken bazen de yakında yer alan cisimlere bakarken görme bulanıklığı yaşanmaktadır. Etrafınızda yer alan nesnelere bakarken bazı nesneleri bulanık görüyorsanız astigmatizma probleminizin olma ihtimali yüksektir. Bu nedenden dolayı görme kusurlarını ortadan kaldırmak adına kısa süre içerisinde muayene olmanızda fayda var.

Astigmatizma

Eskiden astigmatizma tedavisi aşırı derecede zor olsa da günümüzde teknoloji aşırı derecede ilerlemiş olduğundan dolayı astigmatizma hastalığının tedavisi gayet kolaydır. Kişiye silindir şeklinde olan mercekler takılarak görme kusurlarının ortadan kaldırılması mümkündür. Ayrıca gözlük takmak istemeyen kişiler için geliştirilmiş olan kontakt lensler de bulunmaktadır. Astigmatizma hastalığı görme kusurlarının yaşanmasına neden olduğu gibi aşırı derecede baş ağrısının da yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden ilgili rahatsızlığın belirtileri gözlemlendiği andan itibaren tedavi sürecine geçilmelidir aksi takdirde kişinin yaşam kalitesinde ciddi anlamda düşüş gözlemlenebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here