at nalı

Türk milleti arasında at nalının uğur getirdiği inancı yoktur. Ancak sinema filmlerinde Avrupa toplumlarının at nalının uğur getirdiği söyleniyor. Bu durum ister istemez akıllara at nalı uğur getirir mi sorusunu getirmektedir.

At nalı uğur getirir mi konusunu kesinlikle bilimsel açıdan ele alınmalıdır. Detaylı araştırma yaptığımızda eskiden Türk toplumlarında da böyle bir inancın olduğunu görüyoruz. Hatta at yetiştiriciliği yapan medeniyetlerin tamamında at nalının uğur getirdiğine inanılmaktadır.

At Nalının Şans Getirdiğine Neden İnanılır?

Tarihsel süreci incelediğimizde at nalı ile alakalı çok sayıda batıl inancın olduğunu gördük. Örneğin atlara nal çakılırken toplamda 7 tane çivi kullanılırdı. 7 tane çivinin kullanılmasındaki temel neden 7 sayısının uğurlu olmasına inanılmasıdır. Bu tarz at nalı ile alakalı çok sayıda batıl inanç bulunmaktadır. Bunları sizlere elimizden geldiğince aktaracağız.

At nalı demirden yapılmaktadır. Yapımında kullanılan bu materyal, konunun daha da derinlere gitmesine neden oluyor. Demir ilk bulunduğu yıllarda Allah’ın demiri gökyüzünden insanlara gönderdiğine inanılıyordu. Tabii ki zaman içerisinde teknoloji ilerleyince bu durumun gerçekte böyle olmadığı anlaşıldı. Ancak bu durum anlaşılıncaya kadar demir kutsal bir madde olarak kabul edilmeye devam etti.

At nalı U şeklinde yapılmaktadır. U şekli tüm insanlık tarihinde ayın hilal görünümüyle özdeşleştirilir. Bu özelliğinden dolayı U şeklinde olan materyaller her zaman kısmet açıcı olarak görülmüştür. Ayrıca kötülüklere karşı koruduğuna da inanılmıştır. At nalları U şeklinde olduğu için ayrı bir önem kazandığını söylemek mümkündür.

Cadılar attan korkarGeçmişte cadı olarak nitelendirilen kişiler süpürgelerine binip uçuyordu. Bu süpürgeyle uçan cadıların sadece atlardan korktuğuna inanılıyordu. İnsanlar evlerine ve kendilerine cadıların musallat olmasından korkmaktaydı. Bu yüzden evlerinin kapısının üstüne at nalı çakarak cadılardan korunduklarına inanıyorlardı.

Günümüzde dahi bazı insanlar, ölülerin hortlayabileceğine inanıyor. Geçmişte de bu tarz inançlar yaygın olmuştur. Bu inançların yaygın olduğu dönemlerde ölen kişilerin tabutlarına at nalı çakılmıştır. Bu sayede mezardan çıkmalarının engellenebileceği düşünülmüştür. Eski mezarlar incelendiğinde birçok tabutun üzerinde at nalının olduğu görülüyor.

At nalı uğur getirir mi konusunda yer alan inançlar tabii ki bunlarla sınırlı tutulamaz. At nalı ile alakalı anlatılan ve günümüzde de birçok kişi tarafından kabul gören çok sayıda efsane bulunmaktadır. Hem ülkemizde hem de Avrupa toplumlarında kabul gören bir hikâyeyi sizlerle paylaşacağız.

At Nalı Şans Getirir Mi Hikayesi

at nalıŞeytan, bir gün kılık değiştirerek at nalları yapan bir kişinin dükkânına gitmiş. Ayaklarını at ayağına benzeten şeytan nalbanttan ayaklarına nal çakmasını istemiş. Nalbant kısa süre içerisinde bunun şeytan olduğunu anlamış. Bunun üstüne nalbant nalları ancak kendisini duvara zincirle bağladıktan sonra çakabileceğini söylemiş.

Bunu kabul eden şeytan duvara bağlandıktan sonra nalbant aşırı derecede büyük çivileri alarak şeytanın ayağına nalları çakmış. Çiviler çok büyük olduğu için şeytan büyük bir acı duymuş ve aman dilemiş.

Bunun üzerine nalbant şeytanın ayağından nalları çıkaracağını ancak Allah’a inanan hiçbir kişinin evine bir daha gitmeyeceği yönünde söz vermesini istemiştir. Bu durumu uzun süre boyunca düşünen şeytan teklifi kabul etmiş ancak insanların Allah’a inanıp inanmadıklarını nasıl ayırt edebileceğini nalbantta sormuş.

Nalbant bunun üzerine kapısında nal bulunan hiçbir eve girmemesi gerektiğini belirtmiş. Bu nedenden dolayı günümüzde dahi bazı evlerin kapılarında at nalı olduğunu görmek mümkündür.

Dinimizde At Nalı

Dinimizde at nalı

At nalı uğur getirir mi diyecek olursanız bunun bir batıl inanç olduğunu, at nalının hiçbir şekilde insana uğur getirmediğini belirtmek isteriz. Günümüzde de insanlar her ne kadar kapılarının üzerine at nalı takıyor olsa da bunlar birer batıl inançtır. İslam dinine göre büyük bir günahtır.

Kuranı kerim’de olmayan ruhani her şey dinimize göre aykırı olarak kabul edilir. Bu yüzden sadece Allah’tan medet umun. Her şeyi Allah’tan isteyin. At nalı gibi objeleri aracı koşmanız yüce yaratıcıyı inkâr etmeye kadar yorumlanabilir. Bu yüzden bu tarz şeylerden uzak durmanız inancınızın zedelenmemesi adına aşırı derecede önemlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here