türk toplumunun yaşantısı

Atatürk’ün Türk toplumuna katkıları Türk toplumunun yaşantısını ciddi anlamda değiştirmiştir. Özellikle hayata geçirilen inkılaplar Türk yaşantısının değişmesine neden olmuştur. Toplumsal alanları derinlemesine etkileyen inkılapların en büyük amacı geri kalmışlığı gidermek ve Türk medeniyetini muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Atatürk Türk toplum yaşantısını nasıl değiştirmiştir sorusunu soran kişi özellikle inkılaplar üzerinde incelemeler yapmalıdır.

Osmanlı Devletinin çöküşünden yeni bir devlet yaratan Mustafa Kemal Atatürk, ilk olarak cumhuriyeti ilan ederek halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Ortaya koyulan bu durum halkın ciddi anlamda özgüven kazanmasını sağladı ve düşüncelerin daha özgür bir şekilde aktarılmasına olanak tanıdı.

Her ne kadar yönetimde ciddi değişiklikler yapılmış olsa da halkın düşünce yapısı geri kalmış durumdaydı. Buda halk arasında eski sıradanlığın devam etmesine neden oluyordu. Halkın ufkunu açmanın yolu şüphesiz eğitimden geçmekteydi. Ülke genelinde okuryazar sayısının ciddi anlamda az olmasından dolayı ilk değişiklik Latin alfabesinin kabul edilmesi ile gerçekleştirildi. Latin alfabesi öğrenilmesi kolay bir alfabe türü olduğundan dolayı halk arasında okuryazar sayısının artmasını sağladı. Okuyan bir toplum haline gelince de insanların düşünce yapısı değişti ve bu durum da toplumsal yaşantının derinlemesine değişmesine neden oldu. Bu değişimler pozitif değişim olarak değerlendirilebilir.

Devlet kurumları Türk toplumunun yaşantısını dün olduğu gibi günümüzde de ciddi anlamda etkilemektedir. Mustafa Kemal Atatürk bu kurumların etkisinin boyutunu erken dönemde kavradığından ötürü toplumsal yapıyı değiştirmek adına devlet kurumlarında ciddi değişiklikler yaptı. Bu sayede Türk toplumunun yaşantısında ciddi anlamda değişiklik olması sağlandı. Yeni kurulan devlet kurumlarını inşa ederken özellikle gelişmiş olan ülkelerdeki modern kurumların örnek alındığını bilmenizi isteriz.
türk toplumunun yaşantısıGelişim önünde yer alan engeller arasında saat, haftalık tatil ve ölçü birimleri gibi engeller yer almaktadır. Batı medeniyetleri ile uyum sağlanması adına öncelikle Cuma olan hafta tatili Pazar gününe alındı. Cuma günü İslam dini açısından önemli bir gün olduğundan dolayı yapılan bu değişikliğe halk ilk etapta ciddi manada tepki göstermiştir. Daha sonra uluslar arası saat ve ölçü birimlerinde değişiklikler yapılarak batı medeniyetleri ile uyum sağlanmıştır. Yapılan bu değişikliklerin toplum yaşantısında ciddi değişimlere neden olduğu bilinmektedir ve tüm bu değişimler pozitif değişim olarak değerlendirilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here