Atıklar Kaç Yılda Yok Olur?

Atıkların yok olma süreleri, mevcut atıkların kimyasal bileşikleri ile ilgili bir durumdur. Atıklar nedeniyle dünyanın gün geçtikçe kirlendiğinin ve gitgide yaşanmaz bir hale geldiğinin daimi olarak dile getirilmesi akıllara atıklar kaç yılda kaybolur sorusunun gelmesine neden olmaktadır. Yemek atıkları kolay bir şekilde yok olduğundan dolayı daha çok kimyasal nitelikli atıklar üzerinde durulması gerekmektedir. Kağıt, pil ve cam en çok doğaya bırakılan atıklar arasında yer aldığından dolayı doğayı korumak adına özellikle ilgili maddelerin atıklarının gelişi güzel doğaya bırakılmak yerine biran önce geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu sayede doğanın daha yaşanır bir hale gelmesi muhtemeldir.

Doğaya atılan atıkların tamamen yok olması uzun yıllar sürmektedir. Bakteriler ve enzimler atıkları çürütmek için uzun yıllar boyunca mücadele içerisinde yer alır. Bir maddenin tamamen yok olması için öncelikle çürümesi gerekmektedir. Atıkların çürümesi gerçekten uzun bir süreç gerektirdiğinden dolayı da bu atıklar her geçen gün insan sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir.

Yapılan araştırmalar sonrasında 2000 sene evvel doğaya atılmış olan bazı atıkların günümüze kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Bu da atıkların uzun süre boyunca yok olmadığının bir göstergedir. Doğanın dengesini boan en önemli atıkların başında plastik ve cam yer almaktadır. Cam bir şişenin doğa tarafından tamamen yok edilmesi yaklaşık olarak 4500 sene sürmektedir. Aynı şekilde yok olması zor olan plastik maddelerin 5000 yıl kadar yok olmadan doğada kaldıkları da bilinmektedir. Mevcut atıklar yok olmadan doğaya yeni atıklar karışmaya devam ettiğinden dolayı da kirlilik her geçen gün ciddi anlamda artmaktadır. Bu nedenden dolayı uzun süre yok olmayın atıkları kısa süre içerisinde yok etmek adına atık maddeleri yok edici tesislerin kurulması gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde bu tarz tesisler gün geçtikçe yayılsa da ülkemizde bu tarz hizmeti veren tesis sayısı yok denilecek kadar azdır.

Dünya nüfusu her geçen gün arttıkça buna paralel olarak dünya üzerinde yer alan atık madde miktarı ve çeşidi de artmaktadır. Makalemizin devamında birçok atık maddenin yok olma süreleri verilmiştir. Bu sürelere bakarak durumun ne kadar içler acısı olduğunu anlayabilirsiniz.

• Cam şişeler 4500 yıl
• Sakızlar 5 yıl
• Kutu kola 10 yıl
• Pet şişe 400 yıl
• Sigara filtresi 2 yıl
• Plastik malzemeler 5000 yıl
• Kağıt 3 ay
• Telefon kartları 1000 yıl
• Plastik tabaklar 500 yıl
• Poliüretan 1000 yıl
atık maddelerAtıkları yok etmek için kurulan tesislerin ilk yatırım maliyetleri ciddi anlamda yüksektir. Bu nedenden dolayı bu tarz tesisler sadece gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. Dünyadaki bu kirliliğe son vermek isteyen bilim insanları atıkları kısa süre içerisinde yok eden bakteriler geliştirmeye uğraşsa da henüz bu alanda hatırı sayılır bir gelişme elde edilememiştir.

Yorum yapın