bakteri

Bakteri nedir konusunu incelediğimizde karşımıza tek hücreli ve sadece mikroskop altında görülebilen canlılar çıkmaktadır. Bu canlı türleri genel olarak hayvanlar ve bitkiler arasında yepyeni bir canlı türünün oluşmasını sağlamaktadır. Bakterilerin yaşam alanları aşırı derecede geniştir. Dünya genelinde çok sayıda bakteri olmakla birlikte bu canlılar toprakta, suda, havada, hayvanlarda, insanlarda ve bitkilerde rahat bir şekilde yaşayabilmektedirler. Bakteriler yapısal olarak çekirdeksiz ve klorofilsiz olmakla birlikte kesinlikle çıplak gözle görülemezler çünkü aşırı derecede küçüktürler. Bu canlıların çoğalma şekli nedir diyecek olursanız bakterilerin bölünme yöntemiyle çoğaldığını söyleyebiliriz. Bakteri denildiğinde insanların aklına genel olarak hastalık yapan tek hücreli canlılar gelse de dünya genelinde yer alan birçok bakterinin aslında faydalı olduğu bilinmektedir.

Bakteriler çok sayıda olduğundan dolayı bilim insanları bakterileri daha rahat inceleyebilmek adına çeşitli sınıflandırmalar yapmıştır. Hastalık yapan bakteriler, çürütücü bakteriler, maya bakterileri ve azot bakterileri şeklinde yapılan sınıflandırma dünya genelinde kabul gören sınıflandırmadır. Bakteriler dış ortamdan olumsuz bir şekilde etkilenmediğinden dolayı hiçbir yaşımın olmadığı yerlerde dahi bakterilere rastlamak mümkündür. Bakterilerin en büyük faydası şüphesiz doğada yer alan atıkların ve ölen canlıların yok olmasını sağlamalarıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda yüzden fazla bakteri türünün olduğu tespit edilmiştir. Bu bakterileri detaylı bir şekilde incelemek adına bilim dünyasında çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır.

Koküsler, basiller ve spiraller bakteriler arasında yapılan sınıflandırmalardan birisidir. Ayrıca bakterilerin boyama ile de sınıflandırıldıkları bilinmektedir. Boyama ile yapılan sınıflandırmada gram pozitif ve negatif şeklinde bir sınıflandırma bulunmaktadır. Bakteriler arasında bu tarz sınıflandırmaların yapılmasındaki en büyük neden bakterilerin hangi tür bir bakteri olduğunun kolay bir şekilde tespit edilmesinin isteniyor olmasıdır.

Bakteriler kolay bir şekilde tespit edildiğinde bu bakterilerin hastalık yapıcı ya da yapmayıcı özellikleri olduğu kesin bir şekilde ifade edilebilir. Bakterilerin genel olarak hastalık yapıcı özelliği olup olmadığı bu bakterilerin hayvanlara aşılanması ile tespit edilmektedir. Aşılama sonucunda yapılan gözlemlemeleri ile birlikte ilgili bakterilerin hastalığa neden olup olmadığı kolay bir şekilde anlaşılmaktadır. Yapılan bu gözlemlemeler için hayvanlardan yararlanılması özellikle hayvan haklarının ihlal edilmesine neden olduğundan dolayı hayvan severler hayvanlar üzerinde testlerin yapılmasını engellemek adına çeşitli platformlarda mücadele vermeye devam etmektedir.

Bakterilerin yaşam alanı aşırı derecede geniştir ve insanlar ele alındığında insanların bağırsaklarında da çok sayıda bakterinin yer aldığı gözlemlenebilir. Örneğin hayvanlar arasında yer alan keçi, koyun ve sığırlar bitkiler içerisinde bulunan selülozu hiçbir şekilde sindiremezler ancak bu hayvanların bağırsaklarında yer alan bakteriler selülozu sindirerek ana canlıya yardımcı olmaktadırlar. Yaşanan bu durumda bakterilerin özellikle sindirim sistemi açısından aşırı derecede önemli olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Günümüzde bakterilerden yoğurt, peynir, sirke ve tereyağı yapımında yoğun bir şekilde yararlanılır. Bu besin kaynakları genel olarak mayalanmaya dayalı olduğundan dolayı mayalanmanın sağlanması adına bakterilerden yararlanılabilmektedir.

bakteri

Bakterilerin en büyük zararı yoğun bir şekilde toksin salgılıyor olmalarıdır. Bakteriler tarafından salgılanan bu toksinler çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüberküloz ve zatürree gibi hastalıklara bakteriler tarafından salgılanan çeşitli toksinlerin neden olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bakteriler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bu bakterilerin zayıf yönleri tespit edilmiş ve bakterileri öldürmek adına çeşitli ilaçlar geliştirilmiştir. Özellikle günümüzde yer alan ve birçoğumuzun sıklıkla kullanmış olduğu antibiyotik ilaçlar bakterileri ortadan kaldırmak adına geliştirilmiş olan ilaç türleridir. Bakteriler hayatımızın her alanında yer aldığından dolayı bu canlı türlerini araştırmak adına bir bilim dalı oluşturulmuş ve bu bilim dalına bakteriyoloji denilmiştir. Bu alanda çalışmalar yapan kişilere ise bakteriyolog denilmektedir. Ülkemizde bakteriler üzerine araştırma yapan kişi sayısı çok az olsa da özellikle gelişmiş ülkelerin bakteriler üzerinde ciddi derecede çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Birçok insanın korkulu rüyaları arasında yer alan kimyasal silahların büyük bölümü sizlerin de bildiğiniz gibi bakterilerden yapılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here