Basit Birleşik Türemiş Kelimeler

Türkçemizde kelimeler ana gruplar olarak basit, türemiş ve birleşik kelimeler olarak ele alınmaktadır. Kelimelerin iyi analiz edilmesi özellikle düzenlenen sınavlarda başarının kapısını açıyor. Basit, birleşik ve türemiş kelimeler en iyi örnekler üzerinden yola çıkılarak öğrenildiğinden dolayı sizlere ilgili kelime gruplarını çeşitli örnekler vererek anlatmaya çalışacağız.

Basit Kelimeler: Basit kelimeler yapım eki almamış olan kelimelerdir. Bu kelimeler sadece çekim eki almaktadırlar. Yalın halde bulunan bu kelimeler çekim eki aldıkları zaman ilgili kelimenin anlamında herhangi bir değişiklik meydana gelmez.

Basit kelimelere örnekler: Masa, sandalye, kalem, tabak, erik, cezve, kitap, hali, ekran, pencere, cam, el, baş, ayak, gövde, yorgan, koltuk, gemi, vapur, tren…

Türemiş Kelimeler: Kök haldeki adlara ve eylemlere yapım eki getirilmesi sonucunda oluşan kelimelerdir. Türemiş kelimeler kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar isimden türeyen kelimeler ve fiilden türeyen kelimelerdir. Yapım eki alarak türeyen kelimelerin yani türemiş kelimelerin kök bakımından anlamları değişmektedir.

Türemiş kelimelere örnekler: Nane-li, tuz-lu, akıl-sız, kapı-sız, sev-gi, say-gı, yat-ır, bak-ım, göz-lük, fırın-cı, simit-çi…
Basit Birleşik Türemiş KelimelerBirleşik Kelimeler: İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşmuş olan kelimelerdir. Birleşik kelimeler genel olarak sabit kelimelerin anlatım ihtiyacı karşılayamamasından dolayı oluşturulmuştur. Birleşik kelimeler konusunda en çok yazılışlarında zorluk çekilmektedir. Birleşik kelimelerde en az bir kelime anlamını tamamen kaybetmişse ya da kelimeler bir araya geldiği zaman ses düşmesi ya da ses türemesi meydana geldiyse bu kelimeler birleşik yazılır. Bu kural dışında kalan birleşik kelimeler ise ayrık bir şekilde yazılmaktadır.

Birleşik kelimelere örnekler: Affetmek, hanımeli, karasinek, zeytinyağı, açıkgöz, sivrisinek…

Bu makalemizde sizlere basit, birleşik, türemiş kelimelere örnekler vererek konuyu daha iyi anlamınızı sağlamaya çalıştık. İlgili konu hakkında anlamadığınız noktalar varsa bunları yorum yaparak bizlere sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here