bitki hayvan hücresi

Hem bitkileri hem de hayvanları meydana getiren en küçük yapı taşı hücrelerdir. Temelde canlıyı hücreler meydana getiriyor olsa da bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar bilinmektedir. Bitki ve hayvan hücrelerini ele aldığımızda her iki canlı türündeki hücrelerin hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek bulundurduğunu görüyoruz.

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar gözlemlenmek istenirse bu iki hücre türü ışık mikroskobu altında incelenebilir ve bu sayede kıyaslama yapılabilir. Işıklı mikroskop altında bitki ve hayvan hücrelerini incelemeye başladığınızda ilk olarak dikkatinizi hücre çeperleri çekecektir. Bitki hücrelerinde selüloz kaynaklı bir hücre çeperi bulunurken hayvan hücrelerinde selüloz kaynaklı bir hücre çeperi bulunmamaktadır. Bu çeper bitki hücrelerinin sabit bir formda kalmasını sağlar. Hayvan hücrelerinde çeper olmadığından dolayı şekilleri değişim göstermektedir.

Bitki hücrelerine ve hayvan hücrelerine şekilsel açıdan baktığımızda bitki hücrelerinin dikdörtgen, hayvan hücrelerinin ise küre şeklinde olduğunu görüyoruz. Bitki hücrelerini hayvan hücrelerinden ayıran en önemli özellik şüphesiz bitki hücrelerinin kendi yiyeceklerini üretebiliyor olmasıdır. Bitki hücrelerinde yer alan kloroplast bitkinin yaşam sürmesi için gerekli olan yiyeceği temin etmektedir. Bitki hücrelerinin iç kısmında suyu depolayabilmek adına büyük boşluklar yer almaktadır. Hayvan hücrelerinde ise neredeyse hiç boş yer yoktur.

Bitki hücresinin farkları

• Hücre çeperi bulunmaktadır.
• Sitoplazma içerisinde plastitler yer alır.
• Hücrede yer alan kofullar aşırı derecede fazla ve büyüktür.
• Lisozom ve sentrozom bitki hücrelerinde yer almaz.
• Bitki hücreleri hiçbir şekilde anket yapamaz.

Hayvan hücresinin farkları

• Hayvan hücrelerinde hücrenin şeklini korumakla görevli olan bir hücre çeperi yoktur.
• Sitoplazma içerisinde plastitler yer almamaktadır.
• Hücre içerisinde küçük ve çok az sayıda koful yer alır.
• Hücrede lisozom ve sentrozom yer almaktadır.
• Hayvan hücrelerinde anket organelleri bulunmaktadır.

bitki hayvan hücresi

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar genel olarak bu şekildedir. Bitki ve hayvan hücreleri temelde aynı yapısal özelliklere sahip olsa da görüldüğü gibi işlevsel açıdan ciddi farklar bulunuyor. Bitkiler ve hayvanlar hücresel olarak büyük farklara sahip olduğu gibi genel olarak da büyük farklara sahiptirler. Mesela bitkiler dik durmak için kendi hücresel sistemlerinden yararlanırken hayvanlar özel olarak gelişmiş olan iskelet sistemi sayesinde ayakta durmaktadır. Bu tip şeyler bile hücresel farklar arasında ele alınabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here