biyoloji

Dünya üzerinde çok sayıda canlı yaşam sürmektedir. Canlıların bu kadar çok sayıda çeşide sahip olması insanlardaki merak duygusunun artmasına ve bir süre sonra canlılar dünyasını inceleyen bir bilim dalının oluşmasına neden olmuştur. Biz bu bilim dalına biyoloji demekteyiz. Anlattıklarımızdan yola çıktığımızda biyoloji biliminin canlıların özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu söylemek mümkündür. Yeryüzünde yaşam süren canlıların tamamı farklı özelliklere sahiptir. Bir başlık altında bu canlıların özelliklerini incelemek mümkün olmadığından dolayı biyoloji bilimi alt dallara ayrılarak canlıları ayrı başlıklar altında incelemektedir. Günümüzde biyolojinin alt dalı olarak kabul edilen birçok sayıda bilim dalı bulunmaktadır. Biyoloji ile yakından ilgilenen bir kişi olarak sizlere ilgili bilim dallarının neler olduğunu anlatmaya çalışacağız

Embriyoloji: temel olarak organizmaların gelişme periyotlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Canlının tek hücreliyken ergin bir canlıyı meydana getirmesi embriyoloji bilimi ile incelenmektedir. Biyolojinin alt dallarından birisi olan embriyoloji biyolojinin ana temasını oluşturmaktadır.

Botanik: dünya üzerinde çok sayıda bitki yer almaktadır. Bitkilerin aşırı derecede çeşide sahip olmasından dolayı biyoloji biliminin altında yeni bir dal oluşmuş ve bitkileri inceleyen budala botanik adı verilmiştir. Botanik halen aktif bir şekilde çalışan biyolojinin alt dallarından birisidir çünkü henüz keşfedilmemiş olan çok sayıda bitki türünün olduğu bilinmektedir.

Anatomi: canlı bünyesinde yer alan organların ve bu organların diğer organlar ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına anatomi denilmektedir. Anatomi bilimi özellikle sağlık alanında gelişmeler yaşanması için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı biyolojinin alt dallarından birisi olan anatomi üzerinde yoğun bir şekilde durulmaktadır.

Zooloji: bu bilim dalı dünya üzerinde yaşam süren hayvanları incelemektedir. Özellikle balta girmemiş ormanlarda halen keşfedilmeyi bekleyen birçok hayvan türü olduğundan dolayı zooloji aktif şekilde çalışan biyolojinin alt dallarından birisidir.

Genetik: canlıların temel özelliklerini belirleyen genlerin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Canlıların kalıtsal özelliklerini tespit edilmesi genetik bilimi sayesinde olmaktadır. Genetik bilimi sayesinde günümüzde amansız olarak kabul edilen birçok hastalığın ortadan kaldırılabileceği düşünüldüğünden dolayı genetik bilimi üzerinde özel çalışmalar yapılan biyolojinin alt dallarından birisidir.

Morfoloji: canlıların neredeyse tamamı birbirinden farklıdır yani canlıların dış görünüşlerinin ve şekillerinin farklı olduğunu söylemek mümkündür. Morfoloji bilimi temel olarak canlıların sahip olduğu dış görünüşleri inceleyen bilim dalıdır.

Taksonomi: yaşayan canlıları akrabalık derecelerine göre sınıflandırarak inceleyen bilim dalına taksonomi adı verilmektedir. Canlıların sınıflandırılması taksonomi bilimi ile gerçekleştirilmektedir.

Fizyoloji: canlı bedeninde yer alan organları ve dokuların görevlerini temel olarak işleyişlerini inceleyen biyolojinin alt dalında fizyoloji denilmektedir. Fizyoloji alanında günümüzde de hala çalışmaların yapıldığı bilinmektedir çünkü canlılık aşırı derecede karmaşıktır ve çözülemeyen birçok düğüm canlı metabolizmasında yer almaya devam etmektedir.

biyoloji

Sitoloji: canlıların temel yapı taşına hücre denilmektedir. Sitoloji bilimi hücrenin yapısını ve bileşiğini inceleyen bilim dalıdır. Canlıların temel yapı taşı hücre olduğundan dolayı histoloji bilimi biyolojinin önemli alt dallarından birisidir.

Biyolojinin alt dalları tabi ki bunlarla sınırlı değildir. Farklı canlı türlerine uygulanan daha değişik biyolojinin alt dalları da bulunmaktadır. Bizler sizlere genel olarak her alanda inceleme yapan biyolojinin alt dalları sunmuş bulunuyoruz. Bir gün karşınıza farklı incelemelerin yapılması için daha farklı biyolojinin alt dallarının çıkması da muhtemeldir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here