biyomlar

Coğrafya bilimi yaşam alanlarını daha iyi bir şekilde analiz etmek adına çeşitli sınıflandırmalar yapmaktadır. Sınıflamalar arasında yer alan biyomlar üzerinde en çok durulan bir sınıflandırma türüdür. Biyom, aynı iklim özelliklerini taşıyan ve doğal olarak aynı bitki örtüsüne sahip alanlara verilen isimdir. Biyomların tabi ki sadece bitki örtüsü ve iklim koşulları incelenmemektedir. Ayrıca ilgili alanlarda yaşam süren canlılar ele almaktadır. Coğrafi alanlar farklı iklim tiplerine ve canlı türlerine sahip olduğundan dolayı çok sayıda biyom türü bulunmaktadır. Bitki örtüsü canlılar için aşırı derecede önemli olduğundan dolayı biyomlar ele alınırken özellikle hakim bitki örtüsü üzerinde durulması gerekir. Biyomlar karasal ve sucul olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Makalemizin devamında bu biyomların detaylı açıklaması bulunmaktadır.

1) Karasal biyomlar: Karasal biyomlar, kendi arasında üç kısma ayrılmaktadır. Karasal biyomlarda ilgili ortamın iklim koşulları ve fiziki özellikleri biyom içerisinde yer alan canlı çeşitliliğini ciddi derecede etkilemektedir. Özellikle canlılar dünyası araştırılırken karasal biyomlar üzerinde diğer biyomlara oranla daha fazla durulmaktadır.

– Orman biyomları: Bu biyom türü kendi içerisinde çeşitli sınıflara ayrılır. Bu durumun temel sebebi dünya üzerinde çok sayıda orman türünün yer almasıdır. Tropikal yağmur ormanları orman biyomları içerisinde en geniş alana sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi tropikal yağmur ormanları en çok yağış alan alanlardan birisidir. Bu biyomun en önemli özelliği yıl boyunca nemin ve sıcaklık değerlerinin yüksek olmasıdır. Su bakımından ve bitki örtüsü bakımından zengin bir biyom olduğundan dolayı içerisinde en çok sayıda canlı türünü barındıran tropikal yağmur ormanları biyomudur. Yağmur ormanları dünyanın oksijen kaynağıdır ancak insanların yeni yerleşim yerleri açma adına tropikal yağmur ormanlarına zarar verdiği bilinmektedir. Bu da ilgili bir biyomun ciddi derecede zarar görmesine ve canlı türlerinin yok olmak ile karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.

Ilıman bölge ormanları yaklaşık olarak orta enlemlerde yer alan bir biyom türüdür. Ilıman bölge ormanlarının yer aldığı bölgeler de yağış oranı yüksektir. Yıl içerisinde kış mevsimi de yaşandığından dolayı ılıman bölge ormanlarının yer aldığı biyom içerisinde bulunan ağaçlar mevsimsel olarak yapraklarını dökmektedir. Kestane, ceviz, ıhlamur ve meşe ılıman bölge ormanlarında en çok görülen bitki türleridir. Bu biyom içerisinde yer alan ormanlar aşırı derecede sık olduğundan dolayı birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Avustralya, Asya, Avrupa ve Kuzey Doğu Amerika topraklarında ilgili biyom türü geniş alan kaplamaktadır.

Orman biyomları arasında yer alan bir diğer biyom türü de iğne yapraklı ormanlardır. Bu biyom türü özellikle kış mevsimini sert geçtiği bölgelerde görülmektedir. Dünyanın en soğuk bölgelerinden birisi olan Sibirya bölgesinde iğne yapraklı ormanlardan oluşan bu biyom geniş alan kaplar. Çam, köknar, ladin bu biyom türünde en çok karşımıza çıkar bitkilerdir. Kış şartları aşırı derecede sert geçtiğinden dolayı özellikle yaban hayvanları bu alanda yaşamayı tercih etmektedir.

– Ilıman bölge çayır biyomları: Bu bölgelerde yağış oranının az olmasından dolayı ağaçlara rastlanmamaktadır. Adından anlaşılacağı gibi yağış oranının düşük olmasından dolayı ilgili bölgede bitki örtüsü olarak karşımıza çayırlar çıkmaktadır. Bitkisel kalıntıların toprak içerisine karışamamasından dolayı bu bölgelerde tarımsal verimliliğin düşük olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde yaşam şartlarının en ağır olduğu bölgeler arasında ılıman bölge çayır biyomları yer almaktadır.

– Çöl Biyomları: Orman biyomları arasında yer alan çöl biyomu bitki örtüsü bakımından en fakir olan biyom türüdür. Çöl biyomlarında bitki örtüsünün az olmasının en büyük nedeni yağışın düzenli olmamasıdır. Bu nedenden dolayı ilgili biyom türünde daha çok susuzluğa dayanıklı olan bitkiler görülmektedir. Kaktüsler en çok gözlemlenen bitki türleri. Çöl ortamında yaşam süren canlılar arasında en çok sürüngen hayvanlar yer almaktadır. Bu sürüngen hayvanlar da özellikle güneşten korunmak için kaktüs gölgelerini yaşam odası olarak seçmektedir.
biyomlar2) Su Biyomları: Dünyanın büyük bölümünü sularla kaplı olduğundan dolayı su biyomları ciddi derecede önem arz etmektedir. Su biyomları arasında kıyaslama yapmak ve sınıflandırmayı kolaylaştırmak adına bu biyom türü tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomları olarak sınıflandırılmaktadır. Makalemizin devamında ilgili sınıflandırmalar ile alakalı detaylı bilgi bulunmaktadır.

– Tatlı su biyomları: Adından da anlaşılacağı üzere tuzluluk derecesi %1’den az olan sulak alanlara tatlı su biyomları denilmektedir. Tatlı su biyomları içerisinde yer alan göl biyomları çok küçük alanları kapsadığı gibi kimi zaman büyük alanları da kapsamaktadır. Göl biyomları içerisinde en çok tatlı su balıkları yaşamaktadır ayrıca tüketilebilen çeşitli yosun türlerinin de bu biyomlar içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Bir diğer tatlı su biyomu ise akarsu biyomudur. Tek yönlü akışı olan su alanlarına akarsu biyomu denilmektedir. Bu biyomdan genellikle tarım alanlarının sulanmasında yararlanılmaktadır ayrıca tatlı su balıkçılığının da akarsularda geliştiği bilinenler arasında yer alıyor. Akarsular sürekli bir hareket halinde olduğundan dolayı oksijen bakımından zengin olan bir biyom türüdür. Oksijen oranının yüksek olması akarsu biyomlarında çok sayıda canlı türünün yaşamasını sağlamaktır.

– Tuzlu su biyomları: Tuzlu su biyomları denildiği zaman akla denizler ve okyanuslar gelmektedir. Dünyanın büyük bölümünü tuzlu su biyomlarından oluştuğundan dolayı bu alanlarda çok sayıda canlının varlığından söz edebiliriz. Tuzlu su biyomları aşırı derinliklere sahip olduğundan dolayı sadece sığ bölgelerde canlılık oranı fazladır. Derinleştikçe oksijen seviyesi düştüğünden dolayı canlılığın azaldığı bilinen bir gerçektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here