Çiçeğin kısımları ve görevleri
Çiçeğin kısımları ve görevleri

Çiçek, çiçekli bitkilerde çoğalmayı sağlayan kısımdır. Sahip olduğu hoş kokusu ve rengiyle insanları mest eder. Çiçek çeşitli kısımları olan bitki bölümüdür. Çiçeğin kısımları ve bu kısımları görevleri vardır. Çiçekli bitkilerde üremeyi kavramak için çiçeğin kısımları ve görevleri bilinmelidir.

Bir çiçeğin kısımlarını ele aldığımızda karşımıza çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ çıkmaktadır. Bizler çiçeği bir bütün olarak düşünsek de bilim insanları çiçekleri incelerken saymış olduğumuz bu bölümleri inceler.

Çiçekli bitkilerde çiçeklerde meydana gelen tozlaşma sayesinde çoğalma olur. Çiçeğin kısımları ve görevleri incelenirken tozlaşmanın nasıl gerçekleştiği de öğrenilecektir.

Çiçekli Bitkiler Hangi Bölümlerden Oluşur?

çiçekli bitkinin kısımları
Çiçekli bitkinin kısımları

Bitkilerin tamamı benzer bölümlerden oluşur. Çiçekli bitkileri diğerlerinden ayıran en önemli kısım çiçekleridir. Çünkü bu bölüm diğer bitkilerde yer almaz. Çiçeği yapısal olarak incelemeden önce bir çiçekli bitkinin tüm kısımlarını ele almak faydalı olacaktır.

1. Kök: bitkinin toprakla iletişimini sağlayan bölüme kök denir. Bu kısım toprağın altında yer alır. Bitki yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için çeşitli minerallere gereksinim duyar. Bu mineraller kök aracılığıyla topraktan alınır. Ayrıca her canlının yaşam sürebilmesi için su gereklidir. Bitkiler ihtiyacı olan suyu köklerinden alır.

2. Gövde: bitkilerde dal, yaprak ve meyve olarak nitelendirilen kısımlar gövdedir. Kökler aracılığıyla emilen su bitkinin tüm noktalarına gövde aracılığıyla gönderilir. Gövde ayrıca bir miktar suyu depolar. Bu sayede yeterli yapışın olmadığı dönemlerde bitki gövdede depolanan su sayesinde yaşamsal faaliyetlerine devam eder.

3. Yaprak: yaprakların memeli hayvanlarda olan akciğerlere benzer özellik gösterdiği söylenebilir. Bitkinin solunum, boşaltım ve terleme gibi eylemleri yapraklar aracılığıyla olmaktadır.

4. Çiçek: bitkilerde çoğalmayı sağlayan kısımdır. Bu yüzen çiçekli bitkilerde çiçeğin üreme organı olduğunu söylemek mümkündür. Bir bitkinin üreyebilmesi için mutlaka çiçeğinin olması gerekmez. Çiçeği olmadığı halde çoğalan çok sayıda bitki türü de vardır.

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Hakkında Bilgi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çiçek, belirli kısımları olan ve çiçeklerde çoğalmayı sağlayan bölümdür. Her bitki çiçeğe sahip değildir. Bu yüzden çiçeği olan bitlilere çiçekli bitkiler denir. Çiçekler görsel olarak birbirinden farklı olsa da özellik ve görev açısından benzerlik gösterirler.

çiçeğin kısımları
Çiçeğin Kısımları

Çanak Yaprak: çiçeğin yeşil renkte olan kısmıdır. Bu bölüm çiçeğin en dış kısmında yer alır. Çiçek tomurcuğunu olumsuz dış etkilere karşı korumakla görevlidir.

Taç Yaprak: çiçeğin rengi olarak bildiğimiz yaprakların yer aldığı bölüme taç yaprak denir. Bitkiden hoş kokunun yayıldığı bölüm burasıdır. Bu güzel kokudan sadece insanlar etkilenmez. Salgıladığı hoş koku sayesinde çiçeğe böcekleri çekerek tozlaşma olmasını sağlar.

Erkek Organ: çiçekli bitkilerde erkek organ 1 tane olmayıp çok sayıdadır. Çiçek incelenirse erkek organın dişi organın etrafını sardığı görülebilir. Taç yapraklar bu bölümü örttüğü için gözlemekte zorlanırsa taç yaprakları ayırmanız yeterli olacaktır.

Dişi Organ: çiçeğin merkez yani orta kısmında yer alan bölüme dişi organ denir. İlgili kısımda döllenme gerçekleştikten hemen sonra tohum oluşur. Oluşan bu tohum sayesinde yeni çiçekli bitkiler meydana gelir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here