demir

İnsanlık tarihi kadar eski bir maden olan demir, günümüzde en çok kullanılan madenlerden birisidir. Demirin tarihsel süreci incelendiğinde özellikle sanayi alanındaki gelişmelerin demir sayesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Demir ilk keşfedildiği yıllarda özellikle insanlar tarafından av hayvanlarını yakalamak için geliştirilmiş olan aletler de kullanılmıştır. Teknolojide ilerleyen insanoğlu daha sonra demiri çeşitli elementler ile birleştirerek silah üretmiştir. Tarihin en önemli olaylarından birisi olan sanayi devriminin özellikle demir sayesinde gerçekleştiği göz ardı edilemez bir gerçektir.

Fe simgesiyle gösterilen demir periyodik cetvelde 26 numaralı atom numarasına sahip olan metaldir. Günümüzde sanayinin hammaddesi olarak kullanılan demir birçok endüstriyel ürünün oluşturulmasında rol oynamaktadır. Dünya üzerindeki madenler incelendiğinde demirin dünyada en çok yer alan madden olduğu karşımıza çıkmaktadır. Demir madeni bu kadar çok olmasına rağmen çıkarılması ve işlenmesi büyük ekonomi gerektirdiğinden dolayı demirin fiyatı yüksektir. Sizlerin de bildiğiniz gibi dünya bir manyetik alana sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda dünya üzerinde yer alan bu manyetik alanın özellikle demir sayesinde oluştuğu tespit edilmiştir.

Uzay çağına girdiğimizden beri diğer gezegenler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda diğer gezegenlerde de en çok bulunan madenin demir olduğu tespit edildi. Yaşanan bu durumda demirin manyetik alan için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Demir çok önemli bir maden olduğundan dolayı uzun yıllardan beri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmada özellikle demirin nasıl oluştuğu konusu üzerindedir. Demirin oluşumu özellikle güneşte meydana gelen patlamalar ile açıklanmaktadır. Makalemizin devamında bu konu ile alakalı detaylı bilgi yer almaktadır.

Uzayda yer alan yıldızlar ömürleri olan gezegenler olarak kabul edilir. Yıldızlar ömrünü tamamladı zaman patlayarak kendilerini imha ederler. Bu imha sırasında güçlü bir patlama meydana geldiğinden dolayı çevreye çeşitli maddeler yayılmaktadır. Güneş sisteminin de bir yıldızın patlaması sonucunda etrafa saçılan maddeler ile meydana geldiği düşünülmektedir. Güneş sistemi bir yıldızın patlaması ve patlama sonrasında yayılan maddelerin çekim alanına girmesi ile oluşmuştur. Etrafa yayılan maddeler çekim sayesinde bir süre sonra yoğunlaşmaya başlamıştır. Yoğunlaşma sonrasında sisteme helyum ve hidrojen molekülleri dahil olarak güneşi meydana getirmiştir. Bir yanda güneş meydana gelirken etrafa saçılan diğer maddelerin de dünyayı meydana getirdiği düşünülmektedir. Dünya oluşumu sırasında özellikle demir dünyanın oluşumunda büyük katkıda bulunmuştur. Bu da ne kadar önemli bir maden olduğunun en büyük göstergesidir.
demirDemir dünyanın çekirdeğinin oluşmasını sağlayan madendir. Bir yıldızın ömrünü tamamlaması sonucunda meydana gelen şiddetli patlama ya bilim dünyasında big bang adı verilmektedir. Big bang patlaması sonucunda demir ve nikel bir araya gelerek helyum ve hidrojenin etkisi ile de dünyanın çekirdeğini oluşturmuşlardır. Teknoloji şu anda dünyanın çekirdeğine incelemeye imkan vermese de birçok bilim insanı dünyanın çekirdeğinde nikel ve demir maddelerinin yer aldığını düşünmektir.

Bazı bilim adamları dünyanın oluşumunda demirin etkisinin olmadığını, demirin meteor yağmurları sonucunda dünyaya ulaştığını düşünmektedir. Her iki durumda da teknoloji bilimsel kanıtlar elde etmeye izin vermediğinden dolayı tüm bu bilgiler sadece bir varsayımdan ibaret. İlerleyen zaman içerisinde teknoloji geliştikçe demirin ve dünyanın nasıl oluştuğu konusunda yeni bilgiler elde edilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here