Demokrasi

Demokrasi herhangi bir topluluk içerisinde yer alan yönetimin topluluk içerisinde yer alan kişiler tarafından şekillendirilmesi durumudur. Günümüzde demokrasi denildiği zaman devletlerin yönetim biçimi akıllara gelse de demokrasi sadece devletlerin yönetiminde olan bir kavram değildir. Aile içerisinde demokrasi olabildiği gibi herhangi bir kurum ve kuruluş içerisinde de demokrasi yer alabilmektedir. Bu yüzden demokrasi sadece devlet ile sınırlandırılmamalı hayatın her alanına sokulmalıdır.

Demokrasinin en önemli yanı eşitsizliğin ortadan kaldırılıyor olmasıdır. Bir topluluk içerisinde demokrasi yer aldığında topluluk içerisinde yer alan her birey eşit haklara sahiptir. Bu da insanlar arasındaki adaletsizliği yok olmasına, eşitliğin hakim olmasına vesile olmaktadır. Demokrasi eylemlerini çeşitli araçlar ile gerçekleştirmektedir. Demokrasinin iyi bir şekilde kavranılması için öncelikli olarak demokrasi araçlarının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Demokrasi araçları iyi bir şekilde öğrenildiğinde demokrasinin amacı daha iyi bir şekilde kavranılabilir.

Siyasi partiler: siyasi partiler demokrasinin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler vatandaşlar tarafından yapılan oylama sonucunda seçilen temsilcilerini meclis içerisinde göndererek halkı temsil etmelerini sağlarlar. Her birey istediği partinin içerisinde bağımsız bir şekilde siyaset yapabilir. Toplumdaki kişi sayısı arttığında görüş farklılığı ortaya çıktığı için günümüzde çok sayıda siyasi parti bulunmaktadır. Çok sayıda siyasi partinin bulunması çok sesliliğin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Parlamento: halkın seçmiş olduğu milletvekillerinin yer aldığı meclise parlamento denilmektedir. Parlamentolar başkanlık sistemi, tek meclisli ve iki meclisli olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Parlamento içerisinde demokrasinin yer alabilmesi için kesinlikle güçler ayrılığının benimsenmiş olması gerekmektedir. Güçler ayrılığının olmadığı bir parlamentoda demokrasiden bahsetmek söz konusu değildir.

Anayasa: devletin faaliyetlerini hiçbir engelle karşılaşmadan yerine getirebilmesi için konulmuş olan yasaların tamamına anayasa denilmektedir. Anayasa sadece devletin faaliyetlerini yerine getirebilmesi adına oluşturulmamıştır ayrıca kişinin hak ve özgürlüklerini de savunma görevi anayasaya düşmektedir. Anayasada özellikle düşünce özgürlüğünün yer alması demokrasinin aktif bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

Kolluk kuvvetleri: kolluk kuvvetleri demokrasinin uygulanmasında yönetime destek olan asker ve polis gibi güçleri temsil eder. Ülkenin iç güvenliğinin sağlanması, ülkenin dış güvenliğinin sağlanması, askeri yapının güçlenmesi şüphesiz kolluk kuvvetlerinin en büyük görevleri arasında yer almaktadır. Kolluk kuvvetlerinde ufacık bir zafiyet meydana gelmesi ülkenin güçsüzleşmesi ne ve demokrasinin ciddi derecede zedelenmesine neden olmaktadır.

Kolluk kuvvetlerinin ülke yönetimine dahil olması demokrasinin yok olmasına neden olur. Özellikle askeri darbelerin yapıldığı ülkeleri inceleyecek olursanız yönetimde halkın söz sahibi olmamasından dolayı demokrasi ciddi anlamda yok olmuştur. Ülkesel bazdaki kararlar sadece bir kişinin elinde olduğundan dolayı bu tip yönetimlerde demokrasiden bahsetmek söz konusu değildir.

Demokrasi

Sivil toplum örgütleri: sivil toplum kuruluşları ortak amaç doğrultusunda bir araya gelmiş olan insanlar tarafından oluşturulmaktadır. Bir ülkede demokrasinin var olup olmadığını anlamak için öncelikli olarak bir ülkede yer alan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri incelenmelidir. Bu kuruluşlar halkın sesinin daha gür bir şekilde çıkmasını sağladığından dolayı demokrasinin olmadığı ülkelerde sivil toplum kuruluşları kapatılmaya çalışılmaktadır. Çoğulcu bir yapı özelliğine sahip olan sivil toplum örgütleri çok sayıda kişiyi bünyesinde barındırdığı ondan dolayı yönetimine etki etme konusunda büyük güçlere sahiptir.

Demokrasi bir nevi halkın kendi kendini yönetmesi olarak kabul edilebilir. Günümüzde demokrasinin her ne kadar işlevselliğini yitirdiği düşünülse de geçmiş yıllar ile kıyas yaptığımızda ülkemizde demokrasinin etkin bir şekilde uygulandığını söylemek mümkündür. Bazı insanlar haksızlıklara uğradığını düşündüğümden dolayı her ne kadar demokrasinin olmadığını düşünse de hak er ya da geç tecelli edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here