diyot

Elektronik sistemlerin vazgeçilmez elemanları arasında yer alan diyotlar genel olarak tek yönde akım geçişini izin veren devre elemanlardır. Diyotlar akımın tek yönde geçmesinin istendiği elektronik sistemlerde kullanılmaktadır. Elektronik sistemlerin işleyişinde diyotlar etkin rol oynadıkları gibi ayrıca kullanım alanlarına bakıldığında ciddi anlamda iş güvenliği sağladıkları da görülmektedir. Henüz diyotlar ile benzer özellikler gösteren devre elemanları üretilmediğinden dolayı geçmişte kullanılan birçok diyot çeşidi günümüzde de aktif şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Birçok elektronik elemanda olduğu gibi diyotlarda da farklı çeşitler bulunmaktadır. Diyot en kaba olarak imal şekillerine göre sınıflandırılırlar. Diyot çeşitleri nelerdir diyecekseniz bunların temaslı diyotlar ve PN yüzey bileşenli diyotlar olduğunu söyleyebiliriz. Diyotların elektronik sistemlere dahil oluşu noktasal temaslı diyorlar ile olmuştur. Daha sonrasında sistemlere yarı iletken diyorlar dahil olmuştur. Ayrıca transistorlar günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde elektronik sistemlerinin gelişme göstermesinde sistemlerde kullanılan diyotların büyük katkısı bulunmaktadır.

Diyotların aşırı derecede önemli oldukları kavrandıktan sonra diyotları geliştirmek adına çok sayıda ARGE çalışması yapıldı ve ileri teknolojiye sahip olan çok sayıda diyot elde edildi. Bu durum da paralele olarak elektronik dünyasının gelişmesini sağladı. İlk olarak noktasal temaslı olarak elektronik sistemlere dahil olan diyotlar yüksek sıcaklığa ve yüksek akıma dayanacak potansiyelde olmadığından dolayı PN yüzey birleşmeli diyotlar geliştirilerek sistemlere dahil edildi. Tanımdan da yola çıkacak olursanız dayanım güçlerinin az olmasından dolayı noktasal temaslı diyotların kullanım alanlarının aşırı derecede dar olduğunu söylemek mümkündür.

Üretilen diyotları gözlemleyecek olursanız diyotların farklı boyutlarda ve kapasitelerde olduğunu görürsünüz. Bu durumun böyle olmasındaki en büyük neden her elektronik sistem üzerinde aynı akım değerlerinin kullanılmıyor olmasıdır. Diyotlar kesinlikle doğru bir şekilde bağlanmalıdır. Doğru kutup bağlaması yapılmayacak olursa bir diyor doğru bir şekilde çalışmaz be bu durum elektronik sistemin yanmasına ya da aktif hale gelmemesine neden olabilir. Bu yüzden diyotları bağlayacak olan kişilerin mevcut ekipmanları iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir.

Elektronik sistemler ile yeni ilgilenmeye başlayan kişiler diyot alırken aşırı derecede zorlanmaktadır çünkü kataloglarda birçok teknik terim yer almaktadır. Sizlerin işlerinizi kolaylaştırmak ve sizlere kısmen de olsa kılavuzluk yapabilmek adına diyot kataloglarında yer alan genel ifadelerin neler olduğu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bu kavramları iyi bir şekilde öğrenecek olursanız kataloglara bakarak ihtiyacınız olan diyotun ya da diyotların siparişini kolay bir şekilde verebilirsiniz.

IS: diyot kataloglarında yer alan bu kavram sızıntı akımı olarak ifade edilmektedir. Bu diyotlarda sistem ters bir şekilde polarize edilecek olursa diyot yalıtkan hale gelir. Yani bu sistem oluşturulduğunda diyor üzerinden hiçbir şekilde akım geçmez. Tabi ki yalıtkanlığın tam bir şekilde gerçekleşmesi mümkün değildir. Kısmen de olsa akım geçişi gerçekleşir ve bu akıma sızıntı akımı denilmektedir. Bu yüzden diyot alırken kataloglarda yer alan sızıntı akım değerleri iyi bir şekilde okunmalıdır.

PIV voltajı: bu değer ilgili diyota maksimum olarak uygulanabilecek akımın ne kadar olduğunu ifade eder. Sisteminizde kullanacağınız akım değerlerine göre PIV voltajının ne kadar olduğunu belirleyip diyotlarınızı bu yönde satın almanızı tavsiye ederiz. Diyotların tamamı ters bir şekilde polarize edildiğinde yalıtkan hale gelmektedir. Sistem düz bir şekilde oluşturulacak olursa diyot direkt olarak iletken hale gelmektedir. Sizler iletkenlik ve yalıtkanlık durumuna göre sisteme anahtarlar ilave ederek sistemi iletken ya da yalıtkan hale basit bir şekilde getirebilirsiniz.

diyot

Günümüzde diyotlar noktasal ya da yüzeysel temaslı olarak genel bir sınıflandırmaya tabi tutulsa da diyotların kullanım alanlarına göre de sınıflandırıldıkları bilinmektedir. Diyotları kullanım alanlarına göre sınıflandıracak olursa diyotların kristal, zener, tunnel, led, varikap, foto, gunn, impatt, schottky, pın diyotlar şeklinde sınıflandırıldığını söylememiz mümkündür. Görüldüğü üzere diyotlar her ne kadar karmaşık olarak görünen devre elemanları olsa da olayın derinliklerine inildiğinde basit oldukları görülüyor. Bu saydıklarımızı öğrendikten sonra ayrıca elektronik sistemler ile ilgili ön bilgileriniz varsa alacağınız diyotu kolay bir şekilde belirleyebileceğinizi düşünüyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here