doğalgaz nedir nasıl çıkarılır

Doğalgaz en temiz yakıt türlerinden birisi olduğu için günümüzde artık özellikle ısınma amacıyla doğalgaz kullanılmaktadır. Bu gaz metan(CH4), etan(C2H6), propan(C3H8) gibi hidrokarbonların bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Ülkemizde rezervinin az olmasından dolayı doğalgaz nasıl çıkarılır konusun sıklıkla gündeme geliyor. Yeterli rezerve sahip olmadığımız için ülkesel bazda ihtiyaç duyduğumuz doğalgaz komşu ülkelerden alınmakta ve bu durum da dışa bağımlılığımızı arttırmaktadır.

Doğalgaz yerin altından çıkarılan bir yakıt türüdür. Çoğu zaman yerin altında tek başına yer alsa da bazı durumlarda petrol ile birlikte de olduğu görülmektedir. Bu gaz kayaçların içerisinde yer alır. Yapılan sondaj çalışmaları sonrasında üretim kuyularına alınarak yeryüzüne çıkarılır. Doğalgaz nasıl çıkarılır denildiği zaman yapılabilecek en kaba tabir bu şekildedir. Doğalgaz ilk yeryüzüne çıkarıldığı zaman kullanıma pek uygun değildir çünkü içerisinde ağır metaller bulunmaktadır. Öncellikli olarak bu ağır metallerden arındırılan doğalgaz sonrasında kullanım alanlarına sevk edilir. Bir yakıt türü olan doğalgaz fosil yakıtlar sınıfında yer alır ve bir yenilenemez enerji kaynağıdır. Yani bir gün tüm rezervlerdeki doğalgaz biteceğinden dolayı kesinlikle alternatiflerinin bulunması gerekmektedir.

Doğalgaz nasıl çıkarılır?

Doğalgazın çıkarılabilmesi için öncelikle doğalgaz kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu gaz yeraltında yer alan kayaçların içerisinde bulunan çatlaklarda ve mikroskobik gözeneklerde yer almaktadır. Bu gazın bulunması bir mühendislik çalışması gerekmektedir. Gaz arama çalışmaları genellikle petrol mühendisleri ve jeofizik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

Belirli bir alanda doğalgazın olduğu yapılan çalışmalar ile sadece kısmen belirlenir. Yani ilgili alanda gazın gerçekten olup olmadığının tespit edilmesi için sondaj yapılmalıdır. Sondaj yapıldıktan sonra gaz rezervinin miktarı ve kalitesi gibi konularda net bilgiler verilebilir. Doğalgazın yer aldığı alana sondaj yapıldıktan sonra kayalardan sızan doğalgaz çeşitli pompa düzenekleriyle üretim kuyularına alınır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğalgaz üretim kuyusundayken içerisinde ağır metaller yer alır. Kullanılabilir duruma getirilebilmesi için bu ağır metallerden arındırılması gerekmektedir.

Doğalgaz çıkarıldıktan sonra üretim alanlarına sevk edilir ve bu aşamada devreye üretim mühendisleri girer. Ayrıştırma gibi işlemler üretim mühendislerinin kontrolünde gerçekleştirilir. Doğalgaz çıkarmak için yüklü bir yatırım yapılmaktadır. Yerin binlerce metre altına ulaşıp gaza almak sizlerin de bildiğiniz gibi detaylı çalışmaları gerektirmektedir. Sondaj sonrasında rezervin yetersiz olarak tespit edilmesi tüm çalışmaların ziyan olması anlamına gelir. Bu yüzden birçok ülke bir alanda gerçekten de yüksek oranda doğalgaz olduğuna inanmadığı müddetçe ülke ekonomisine zarar vermemek adına sondaj çalışmaları yapmaz.

Türkiye’de doğalgaz çıkarılan yerler

Ülkemizde her ne kadar ülke ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde doğalgaz rezervi yer almasa da birçok ilimizde doğalgaz çıkarılıp işlenmektedir. Türkiye’de doğalgaz çıkarılan yerler arasında İstanbul, Edirne, Adıyaman, Tekirdağ, Mardin, Kırklareli ve Düzce gibi yerler bulunmaktadır. Ülkemizde her ne kadar yüksek oranda doğalgaz çıkarılmıyor olsa da komşu ülkelerde çıkarılan gaz boru hatlarıyla ülkemiz üzerinden diğer ülkelere sevk edilmektedir. Bu da ülkemizin enerji yolu açısından saygın bir ülke haline gelmesini sağlıyor. Ülkemiz toprakları geçiş için kullanıldığı için elbette ücretsiz olarak sevk edilen gazın bir bölümünden ülkemiz faydalanmaktadır. Bu da ülkemizin dışa bağımlılığını ciddi oranda azaltıyor.

Doğalgaz nerelerde kullanılır?

Önemli bir enerji kaynağı olan doğalgaz günümüzde yaygın olarak konutlarda ve sanayide kullanılmaktadır. Konutlarda ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz ayrıca sıcak su elde etmek adına da kullanılan bir enerji türüdür. Ocaklarımızda kullandığımız ateşte doğalgaz sayesinde elde edilmektedir. Bu özelliğinden dolayı doğalgazın pişirme amacıyla da kullanıldığını söyleyebiliriz.

Doğalgaz yandığı zaman yüksek bir ısı açığa çıkar. Bu özelliğinden dolayı doğalgaz sanayi ortamında ısıtma ve eritme amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Çimento fabrikalarında, kimya sanayisinde ve cam üretim tesislerinde doğalgazdan yararlanılmaktadır. Ülkelerin en çok gereksinim duyduğu şeyler arasında elektrik baş sırada yer alır. Doğalgaz potansiyeli yüksek bir enerji kaynağı olduğu için doğalgazla çalışan elektrik santralleri kurulmuş ve bu santrallerde elektrik üretilmektedir. Ülkemizde de sayıları az da olsa doğalgaz kullanarak elektrik üretimi yapan santraller bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here