bilim dalları

En çok ilgi duyulan bilim dallarından birisi olan edebiyat çoğu zaman tek başına ele alınsa da edebiyatın diğer bilim dallarıyla da ilişkili olduğu görülmesi gereken bir gerçektir. Edebiyatın ilişkili olduğu bilim dalları aslında edebiyat sayesinde net bir şekilde kavranmaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi edebiyat kendi içerisinde belli başlı kuralları olan bir bilim dalıdır. Bu özelliği sayesinde diğer bilim dallarının net bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Edebiyatın ilişkili olduğu bilim dalları arasında tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi bilim dalları bulunmaktadır. Edebiyat öyle bir bilim dalıdır ki neredeyse diğer tüm bilim dalları ile bir ilişkisi bulunmaktadır. İlk düşünüldüğü zaman edebiyatın nasıl bir ilişkisi olabilir diye düşünülebilir. Bu durumu kavrama konusunda sıkıntılar çekenleriniz elbette olacaktır. Bu yüzden ilgili durumu daha yalın bir hale getirmek için diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini teker teker ele almaya çalışacağız. Mümkün mertebe üzerinde en çok çalışma yapılan bilim dallarını ele alacağız. Yani ele almadığımız daha farklı bilim dallarıyla da edebiyatın alakasının olma ihtimali bulunmaktadır.

Felsefe: Bir düşünce sanatı olarak da nitelendirilen felsefe sözler üzerine kurulmuş olan bir sanat olarak da ele alınabilir. Edebi metinlerden en büyük farkı felsefi sözlerin altında binlerce şeyin yatıyor olmasıdır. Felsefi cümlelerin kurulmasında anlam bütünlüğünü sağlamak adına edebiyattan yararlanılmaktadır. Bu sayede varoluş düşüncesinin aktarılması daha kolay hale gelir.

Psikoloji: Edebi metinler ele alındığı zaman bu metinlerde yazarın ruh haline rastlarız. Bu yönüyle edebiyat psikoloji ile iç içe tutulmaktadır. Ayrıca edebi yönü yüksek olan psikolojik eserler bizlerin daha farklı ruh haline bürünmesinde de yardımcı oluyor. Psikoloji üzerine yazılmış olan birçok eser edebiyat temellerine oturtulduğu için psikoloji biliminin edebiyat sayesinde daha etkileyici bir duruma geldiğini söyleyebiliriz.

Sosyoloji: Sosyoloji toplum içerisinde yer alan insanı ele almaktadır. Edebiyat metinlerine baktığımızda ise insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinin ele alındığını görüyoruz. Bu yüzden neredeyse her edebi metine baktığımızda sosyolojinin izlerine rastlamaktayız. Eğer edebiyat en çok hangi bilim dalıyla ilişki içerisindedir şeklinde bir soru sorulsaydı bu soruya cevabımız şüphesiz sosyoloji olurdu.

Coğrafya: Edebiyat metinlerinde ele alınan konuların konusu kadar nerede geçtikleri de önemlidir. Genelde olaylar bir mekanda geçtiğinden dolayı bu mekanların tanımlaması yapılırken coğrafi terimlerden yararlanılır. Bu yönüyle edebiyatın coğrafya ile ilişkisinin olduğu söylenebilir.

bilim dalları

Tarih: Edebi metinlerde olayın geçtiği yer her ne kadar önemliyse olayın meydana geldiği tarih de bir o kadar önemlidir. Bu yüzdendir ki edebiyat tarih ile iç içedir şeklinde tanımlamalar yapılmaktadır. Ayrıca yaşanılan dönem yani ilgili tarih edebiyatın şekillenmesini sağlar. Mesela Cumhuriyet döneminde kaleme alınmış olan eserlerdeki işleyiş ile günümüzde kaleme alınmış olan eserlerdeki işleyiş tamamen farklıdır. Bu da tarih ve edebiyatın birlikte kullanıldığının açık bir göstergesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here