ege tarım ürünleri

Ege bölgesi ülkemizin en zengin ve verimli topraklarına sahip olan belgelerinden birisidir. Ege bölgesinde yetişen tarım ürünleri bölge halkının ekonomik gelir elde etmesini sağladı gibi ülke ekonomisine de ciddi derecede katkı sağlamaktadır. Ege bölgesinde yetişen tarım ürünleri ele alındığında bu ürünlerin büyük bölümünün iklim şartlarının uygun, toprakların verimli olmasından dolayı batı Ege bölgesinde yetiştirildiği görülmektedir. Sulama imkanlarının her geçen gün artması sayesinde Ege bölgesinde yetişen tarım ürünleri arasına yeni tarım ürünleri de eklenmektedir. Uşak, Muğla, Aydın, İzmir, Kütahya, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar gibi şehirlerden oluşan bu bölgede hangi tarım ürünlerinin yetiştirildiğini gelin birlikte öğrenelim.

Ege bölgesinde dört mevsim belirgin bir şekilde yaşansa da bölgeye özellikle yaz mevsiminin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Durumun böyle olmasından dolayı bölgede sadece aşırı sıcağa dayanıklı olan tarım ürünlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aşırı yağmura gereksinim duyan tarım ürünlerinin bölgede yetiştirilmesi iklim şartlarından dolayı mümkün değildir.

Ege Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Arpa: Arpa ele alındığında bu tarımsal ürün özellikle Ege bölgesinin doğu kısımlarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Durumun böyle olmasındaki temel neden iç bölgelerde Akdeniz ikliminden ziyade karasal iklimin daha hakim olmasıdır. Özellikle arpa yetiştiriciliğinin Afyonkarahisar şehrine yapıldığını söyleyebiliriz.

Buğday: Ege bölgesi tarımsal olarak ele alındığında bölgenin neredeyse her yerinde buğday yetiştiriciliğinin yapıldığını gözlemleyebilirsiniz. Buğday ekonomik getirisi düşük olan bir tarım ürünü olduğundan dolayı özellikle yoğun bir şekilde iç batı Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Diğer bölgelerde ise ekonomik değeri daha yüksek olan tarım ürünlerine yer verilmektedir.

Haşhaş: Haşhaş bitkisinden uyuşturucu madde üretimi yapıldığından dolayı Afyon şehrinde ve uşak şehrinde yoğun bir şekilde üretilen haşhaş devlet kontrolü ile üretimi yapılan bir bitkidir. Ekonomi getirisinin yüksek olmasından dolayı son zamanlarda Kütahya denizli ve Manisa gibi illerde de haşhaş üretiminin yapıldığı bilinmektedir. Ülkesel üretim ele alındığında haşhaş üretiminin %86’lık kısmının Ege bölgesinde yapıldığını söyleyebiliriz.

İncir: En sevilen meyvelerden birisi olan incir, Aydın ili ve çevresinde üretimi yapılan bir tarım ürünüdür. İncir üretiminde Ege bölgesi Türkiye sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. Kurutularak tüketilmesi mümkün olduğundan dolayı incir ekonomik getirisi yüksek olan meyveler arasında yer alır.

Patates: Patates İzmir Ödemiş çevresinde ekilen bir tarım ürünüdür. Geçmiş yıllara oranla ekonomisinin yüksek olmasından dolayı Ege bölgesinde yer alan diğer şehirlerde de patates ekimin yapıldığı gözlerden kaçmıyor. Patates fiyatlarındaki artış bu şekilde devam edecek olursa Ege bölgesinin tamamında yer alan çiftçilerin patates ekimine yoğunluk vereceği düşünülmektedir.

Pamuk: Bir endüstriyel tarım ürünü olan pamuk Ege bölgesinde yer alan çöküntü ovalar da yetiştirilir. Ülkesel bazdaki üretimin yaklaşık olarak %40’lık kısmı Ege bölgesinde yapılır. Pamuk ekiminin sadece verimi düşük olan bölgelerde yapıldığını da belirtmek isteriz.

Susam: Ülkesel bazdaki üretiminin %25’lik kısmı Ege bölgesine yapılır. Daha çok verimi düşük olan çöküntü ovaları tercih edilmektedir. Susama olan gereksinim her geçen gün arttığından dolayı Ege bölgesindeki ekim alanları genişletilmeye çalışılmaktadır. Özellikle yağının da alınabilmesinden dolayı susam önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır.
ege tarım ürünleri
Tütün: Ülkemizin en kaliteli tütün şüphesiz Ege bölgesinde üretilmektedir. Manisa, Aydın, İzmir, Muğla ve Denizli tütün ekiminde önde olan şehirlerarasında yer almaktadır. Tütün endüstriyel bir ürün olduğundan dolayı diğer tarım ürünlerine oranda getirisi yüksek bir tarım ürünüdür.

Zeytin: Ülkemizdeki zeytinlerin %60’lık kısmı Ege bölgesinde üretilir. Özellikle Edremit, Ayvalık ve Burhaniye zeytin üretiminde ön plana çıkan yerlerdir. Bu bölgede üretilen zeytinlerden daha çok yağ elde edilerek tüketilmektedir.

Üzüm: Ülkemizde ki üzümün %45’lik kısmı Ege bölgesinde üretilmektedir. Üzüm en önemli ihracat ürünlerimizden birisi olduğundan dolayı getirisi yüksek olan bir üründür. İzmir Manisa ve Denizli çevresinde yoğun bir şekilde çekirdeksiz üzüm üretiminin yapıldığını gözlemlemek mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here