Empresyonizm Sanatçıları Kimlerdir?

Empresyonizm, bir sanat akımı olup 19. Yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Empresyonizm izlenimcilik anlamına gelmektedir ve en büyük etkileri resim sanatı üzerinde olmuştur. Empresyonizm sanatçıları kimlerdir konusu özellikle sanat ile ilgilenen kişilerin ilgi duydukları konular arasında yer alıyor.

Empresyonizm, akımının en büyük amacı doğanın insan üzerinde oluşturmuş olduğu etkileri sanat eserleri aracılığı ile yansıtmaktır. Empresyonizm akımına ayak uydurmuş olan sanatçılar doğanın kendisini görünür şekliyle ele almak yerine doğanın kendi içlerinde oluşturmuş olduğu etkileri ele almaktadır. Bu durumda aynı konuyu işleyen sanatçıların farklı eserler ortaya koymasına olanak tanımaktadır.

Empresyonizm akımı denildiği zaman akla gelen ilk sanatçılar Claude Monet ve Camille Pissarro’dur. Bu iki sanatçı empresyonizm akımının babası olarak kabul edilmektedir. Empresyonizm akımının öncüsü olan Monet, güneş ışıklarının deniz yüzeyinde oluşturmuş olduğu renkleri gösteren bir tablo yaptı ve bu eserinin adını empresyon olarak belirledi. Paris galerisinde ilgili eser sergilendikten sonra dönemin ünlü bir gazetecisi empresyonizm kelimesini kaleme aldığı yazılarda kullandı ve bu deyim zaman içerisinde kalıplaşarak tüm sanatçılar tarafından kullanılmaya başlandı. İlgili akım büyük ilgi gördüğünden dolayı kısa süre içerisinde resim sanatı dışında da kullanılmaya başlandı. Özellikle müzik empresyonizm akımının en çok kullanıldığı alanlardan birisidir.
EmpresyonizmEmpresyonizm akımı günümüzde de büyük ilgi görse de ilgili akımın en popüler olduğu yıllar 1870 – 1880 yılları arasıdır. İlk ortaya çıktığı yıllarda resim alanında sıklıkla karşılaşılan bir akım olan Empresyonizm, zaman içerisinde diğer sanat alanlarında da yer almaya başlamıştır. Makalemizin devamından Empresyonizm sanatçıları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Empresyonizm Resim Temsilcileri

• Claude Monet
• Alfred Sisley
• Camille Pissaro
• Armand Guillaumin
• Berthe Morizot
• Frederic Bazille

Empresyonizm Müzik Temsilcileri

• M.Ravel
• C.Debussy
• J.A.Carpenter
• O.Respighi
• C.T.Griffes
• I.Albéniz
• P.Dukas

Empresyonizm Edebiyat Temsilcileri

• Rilke
• Arthur Rimbauld
• James Jayce

Empresyonizm Akımının Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

• Ahmet Haşim
• Cenap Şahabettin

Empresyonizm sanatçıları genel anlamda bu şekildedir. Günümüzde de Empresyonizm akımını ciddi anlamda benimsemiş olan birçok sanatçı var olsa da, tarihe damgalarını henüz vurmadıklarından dolayı özellikle bu akımın öncüsü olan isimleri sizlerle paylaşmak istedik. Empresyonizm sanatçıları arasında yer almasını düşündüğünüz kişileri yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum yapın