Fizikte Temel Kuvvetler

Kuvvet, hareket halindeki cisimleri durduran, durağan haldeki cisimleri hareket ettiren ve hareket halindeki cisimlerin yönlerinin değişmesini sağlayan etki şeklinde tanımlanabilir. Kuvvet üzerinde detaylı bir şekilde analiz yapıldığında kuvvetin belirli bir büyüklüğünün, doğrultusunun ve yönünün olduğu görülmekle birlikte vektörel bir kavram olduğu karşımıza çıkmaktadır. Kuvvet fizik konuları arasında yer almakta birlikte fizikte temel kuvvetler bulunmaktadır. Fiziğin en önemli kavramlarından birisi olmasından dolayı sizlere fizikte temel kuvvetler hakkında bilgiler vereceğiz.

Fizikte temel kuvvetler incelendiğinde toplamda 4 adet temel kuvvetin yer aldığı görülmektedir. Bir cisim ele alındığında bu dört temel kuvvetten bir kaçının aynı anda etkili olduğu durumlarda bulunmaktadır. Her ne kadar aynı anda ediyor olsalar da bu dört temel kuvvetin özellikleri tamamen birbirinden farklıdır. Makalemizin devamından fizikte temel kuvvetler hakkında bilgilere ulaşarak bu dört temel kuvvet hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Fizikte temel kuvvetler denildiğinde karşımıza kütle çekim kuvveti, zayıf nükleer kuvvetler, elektromanyetik kuvvetler ve şiddetli nükleer kuvvetler çıkmaktadır. Bu kuvvet türlerini iyi bir şekilde anlamak adına gelin ilgili kuvvetlerin özellikleri nelermiş öğrenelim.

Kütle çekim kuvveti: Bu kuvvet türü birçoğunuzun yerçekimi kuvveti olarak bildiğiniz kuvvet türüdür. Genel olarak belirli bir kütleye sahip olan cisimlerin birbirini çekmesinden dolayı meydana gelmektedir. Şiddetsel bazda incelendiğinde kütle çekim kuvvetinin en zayıf kuvvettir olduğu görülmektedir. Açıklamalardan yola çıktığımızda ağırlığın bir kuvvettir olduğu söylenebilir. Bu kuvvet türünün etki alanı sonsuzdur ancak uzaklığın artması durumunda etkilerinin azaldığı da bilinmektedir.

Zayıf nükleer kuvvetler: Bu kuvvet türü kütle çekim kuvvetinden yaklaşık olarak 10 üzeri 32 kat kadar büyük etkiye sahiptir. Kütle çekim kuvveti ile kıyaslandığında büyük bir kuvvet olarak görünse de diğer kuvvet türleri ile kıyaslandığında zayıf bir kuvvettir olduğu gözlemlenebilir. Çekirdeklerde kararsız halde olan atomlar incelenecek olursan bu kararsızlığın meydana gelmesindeki temel sebebin zayıf nükleer kuvvetler olduğu söylenebilir. Zayıf nükleer kuvvetler etki etmiş olduğu parçacıklarda bozulmaların meydana gelmesine neden olur.

Elektromanyetik kuvvetler: Elektrik ve manyetik alan etkisiyle oluşan kuvvet türüdür. Sistemde yer alan elektrik kuvveti yüklenmiş olan parçacıkların birbiriyle etkileşime geçmesi durumunda meydana gelmektedir. Zayıf nükleer kuvvetlerden daha büyük etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Etki alanları sonsuz olarak kabul edilir.

kuvvet

Şiddetli nükleer kuvvetler: Bu kuvvet türü genel olarak baryonlara ve mezonlara etki etmektedir. Şiddetli nükleer kuvvetler genel olarak elektromanyetik kuvvetlerden 10 üzeri 2 kat, zayıf kuvvetlerden 10 üzeri 10 kat, kütle çekim kuvvetinden yaklaşık olarak 10 üzeri 38 kat daha şiddetli olan bir kuvvet türüdür.

Fizikte temel kuvvetler bu şekildedir ve ilgili kuvvetler genel olarak fiziğin temellerini oluşturmaktadır. Fizik bilimcileri ilgili kuvvetler üzerinde gelişmeler kaydetmek adına günümüzde de bu kuvvetler üzerinde çalışmalar yapmaya ve elde etmiş oldukları kayda değer verileri bilim dünyası ile paylaşmaya devam ediyor. Fizikte temel kuvvetler ile alakalı hatırı sayılır bir gelişme olması durumunda sizleri bu temel kuvvetler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Yorum yapın