Fotobiyografi

Herhangi bir tarihsel olayın ya da kişinin fotoğrafların kronolojik sıraya göre dizilmesi sonucunda anlatılması durumuna fotobiyografi denilmektedir. Fotoğrafların kronolojik sıraya göre dizilmesi sonucunda kişiler ya da olaylar hakkında detaylı bilgiler alınabilir çünkü fotoğrafların belirli bir sıraya göre dizilmesi şiir tadı vermektedir. Fotobiyografi kavramını incelediğimizde bu kavramın ilk olarak Fransa’da 1983 senesinde çeşitli yazarlar tarafından tanımlandığını görmekteyiz. İnsanlar görsel öğelere daha fazla ilgi gösterdiğinden dolayı bu kavram ortaya çıktıktan sonra fotobiyografi büyük ilgi görmüş ve hızla yayılmıştır. Günümüzde sıklıkla kullandığımız Facebook, İnstagram, Snapchat ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri de aslında bir nevi bizlere fotobiyografi hizmeti vermektedir. Birçoğumuz her ne kadar fotobiyografi nedir denildiğinde verecek bir cevap bulamasak da aslında farkında olmadan birçoğumuz fotobiyografi uygulamaları yapmaya devam ediyoruz.

Günlük yaşam temposu her geçen gün arttığından dolayı insanlar büyük oranda metinlerden uzaklaşmaktadır. Bu durum birçok insanın gerçek anlamda okumaya zaman bulamamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden insanlar bir şeyi öğrenirken metinsel verilerden yararlanmak yerine daha çok görsel öğelerden yararlanmayı tercih etmektedir. Görsel hafıza her zaman daha kuvvetli olduğundan dolayı uzmanlar bir şeyi öğrenmek için görsel verilerden yararlanmanın kişiye zaman kazandıracağını belirtiyor. İşte bu tip durumlarda herhangi bir olay ya da kişi hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar metinlere bağlı kalmaktan ziyade fotobiyografi uygulamalarına bakmayı tercih etmektedir. Bu da fotobiyografilerin öğrenme konusundaki büyük etkisini bizlere gösteriyor.

Fotobiyografilerin en önemli özellikleri bir kişinin zaman döngüsü içerisinde nasıl bir fiziksel değişime uğradığını bizlere açık bir şekilde gösteriyor olmasıdır. Birçok insan sadece zaman içerisinde fiziksel olarak nasıl değişime uğradığını daha net bir şekilde anlamak için belirli zaman aralıklarında fotoğraf çekerek bunları biriktirmekte ve belirli bir sıraya göre dizmektedir. Bu uygulamayı yaklaşık olarak 10 yıl boyunca yaptıktan sonra çekmiş olduğu fotoğraflara sırasıyla bakarak fiziksel değişiminin nasıl meydana geldiğini gözlemleyebilmektedir. Yaşlanmak her ne kadar gönül kırıcı bir kavram gibi görünse de yüzümüzde oluşan çizgilerin her birisi bir anıyı taşıdığından dolayı fotobiyografilerin bizlere geçmişimizi hatırlamak için en etkin öğelerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Günlük yaşam temposu bu hızla artmaya devam edecek olursa birçoğumuz kısa zaman içerisinde metinsel verilerden kopup sadece fotobiyografik verilere yöneleceğiz. Bu kavramın ilerleyen zaman içerisinde daha fazla karşımıza çıkacağından hiç şüphemiz yok.

Fotobiyografi

Fotobiyografi kavramı hem biyografi hem de otobiyografi kavramlarını içerisinde barındırmaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi biyografi genel olarak bir kişinin yaşamı hakkında bilgiler veren metinsel öğelerdir. Otobiyografi ise kişinin kendi yaşamı hakkında bilgiler vermesidir. Fotobiyografide hem bir kişinin hem de kişinin kendisi hakkında bilgileri fotoğrafları belirli bir kronolojik sıraya göre sıralayarak verebilmesi mümkün olduğundan dolayı birçok kişinin biyografi ve otobiyografi yerine fotobiyografi çalışmalar yaptığını söylememiz mümkündür. Fotobiyografi çalışmalarının etkin olabilmesi için kişinin şüphesiz fotoğrafçılık konusunda bilgili olması gerekmektedir. Fotoğrafların sıradan bir şekilde çekilmesi sanatsal bir ruhun ortaya çıkmasını engelleyeceğinden dolayı fotobiyografi çalışmaları yapacak olan kişilerin kesinlikle fotoğrafçılık konusunda eğitim almaları gerekmektedir. Fotoğraf konusunda ne kadar bilinçli olursanız yaptığınız fotobiyografi çalışmaları o oranda daha başarılı olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here