Freud Psikoseksüel

Ünlü bilim insanı olan Freud psikoloji alanında yapmış olduğu çalışmalar ile tanınan bir kişi olup Freud psikoseksüel gelişim kuramı en bilinen çalışmalarından birisidir. Freud insanlardaki karakter oluşumunun küçük yaşlarda meydana geldiğini söylemektedir. Freud’a göre karakter bebeklik ve çocukluk dönemlerinde oluşmaktadır ve bu karakter ana karakter olarak kabul edildiğinden dolayı değiştirilmesi pek mümkün değildir. Freud psikoseksüel gelişim kuramı ele alındığında karakter oluşumunun çeşitli dönemler olarak ele alındığını görebilirsiniz. Freud psikoseksüel gelişim kuramı dönemleri oral dönem, fallik dönem, gizil dönem, anal dönem ve genital dönem olarak çeşitli dönemlere ayrılmaktadır. Freud psikoseksüel gelişim kuramını anlamak için bu dönemlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.

Oral dönem: kişi bu dönemde 0 ila 1 yaşındadır ve haz aldığı tek şey ağzı olduğundan dolayı bu döneme oral dönem denilmiştir. Bu dönem karakterin oluşmasında aşırı derecede önemlidir. İlgili dönemde anne sevgisi karakterin pozitif yönde etkilenmesini sağlar. Eğer ortada anne sevgisi yoksa bebekte gelişim geriliği dahi görülebilir. Ayrıca oral dönemde sevgiden yoksun olan çocukların ileriki dönemlerde sevgiye doymuş olan çocuklara oranla karakterlerinin daha bozuk olduğu gözlemlenmiştir.

Anal dönem: bir önceki dönemde çocuk sadece anneye odaklanmışken bu dönemde dışarıda yer alan nesnelere de odaklanmaya başlar. İlgili dönemde yaş aralığı 1 ila 3 arasındadır. İlgili dönemde dikkat edilmesi gerekilen en önemli şey şüphesiz tuvalet eğitiminin verilmesidir. Bu dönemde yanlış yönlendirmelerin yapılması durumunda tuvalet eğitiminde ciddi sıkıntıların yaşanma ihtimali bulunmaktadır.

Fallik dönem: ilgili dönemde birey 3 ila 6 yaş aralığındadır. Bu dönemin en önemli özelliği bireyin cinsiyet farkını anlamasıdır. Düzgün bir bilişsel olgunluğun sağlanması için anne ve babanın bu dönemde rol model olması ve hatalara düşmemesi gerekmektedir çünkü bu dönemdeki çocuklar rol model olarak anne ve babalarını almaktadır. Bu dönemde de sevgi aşılanması pozitif bir gelişim için önem arz eder.

Gizil dönem: bu dönemde birey çevre oluşturmaya başlar ve ilgili dönemde yaş aralığı 7 ila 12 şeklindedir. Bu dönemde çocuk özgüven kazanmaya başlamaktadır ve bu yüzden ebeveynler çocuklarını başka çocuklar ile kıyaslamak yerine çocuklarını bir birey olarak değerlendirmelidir. Kıyaslamaların yapılması eziklik durumunun oluşmasına ve özgüven kaybına neden olur. Özgüvenin kaybedilmesi iş yaşamında ve eğitim yaşamında ciddi sorunların yaşanmasına, başarısızlıkların oluşmasına neden olmaktadır. Ayağı yere basan bireyler yetiştirmek için bu dönemde çocuğa özgüven kazandıracak davranışlarda bulunulmalıdır.

Freud Psikoseksüel

Genital dönem: cinsel olgunlaşmanın başladığı dönemdir. Birçoğunuzun da bildiği gibi bu döneme ergenlik dönemi denilmektedir ve ilgili dönem 12 ila 20 yaş aralığındaki bireyleri kapsamaktadır. Bu dönemde bireyler kendi isteklerini gerçekleştirmek istediğinden dolayı ebeveynleri ile çatışırlar ve bu durum tıp dünyasında normal bir durum olarak değerlendirilir. Yani genital dönemde ailesi ile fikir ayrılığına düşen kişilerin sağlıklı bireyler olduğunu, sürekli denilenleri yapan kişilerin ise sağlıksız bireyler olduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemde aile ile yapılan çatışmalar ilgili dönem atlatıldıktan sonra ortadan kalkmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here