genis aile

Geniş aile, anne, baba, çocuklar, dede, teyze, amca ve dayı gibi soydaşların bir araya gelerek oluşturdukları aile türüdür. Geniş aile kavramı geçim sıkıntısının etkilerini giderek göstermeye devam etmesinden dolayı günümüzde pek gözlemlenmeyen aile tipi olsa da özellikle kırsal kesimde birçok ailenin geniş aile olarak yaşam sürmeye devam ettikleri bilinmektedir. Dışarıda bakıldığı zaman muhabbetin belinin kırıldığı mutlu bir aile tablosu görülse de geniş ailelerin zorlukları ancak geniş bir aile içerisinde yaşandığı zaman anlaşılmaktadır.

Geniş ailelerde yaşanan en büyük sıkıntı şüphesiz yaşı büyük olan kişinin aile içerisinde otorite sahibi olmasıdır. Ailenin en yaşlı olan bireyi hangi kararları alırsa tüm aile fertleri bu kararlara uymakla zorunludur. Yani bu özellikten yola çıkıldığında geniş ailelerin demokrasi kavramından yoksun aileler oldukları söylenebilir. Çocuklar bu otoriteyi benimsediğinden dolayı çocuklar arasında da yaşı en büyük olan çocuk diğer çocuklara hükmeder. Yaşanan bu durum da beraberinde çeşitli kavgaları getirmektedir.

Geniş ailede içerisinde yaşayan kişilerin en büyük sıkıntılarının başında her zaman kendilerine hükmeden bir kişinin olması yer almaktadır. Yaşı küçük olan bireyler her daim kendisinden büyük olan kişilere danışmak zorundadır. Yaşanan bu durum da ilgili bireylerin özgüvenden yoksun bir yaşam sürmelerine neden olur. Özgüven yoksunluğu da ilerleyen yıllarda akıl alacak bir büyük kalmadığında ciddi sıkıntıları beraberinde getirir. Para toplamak kolay olduğundan dolayı Avrupa ülkelerinde de bir dönem geniş aile tipi benimsenmişti ancak ilerleyen yıllarda ortaya çıkan sorunlar para ile ölçülemeyecek boyutta olduğundan dolayı Avrupa’da yaşam süren aileler geniş aile tipini vakit kaybetmeden terk etmiştir.
genis aileGeniş aileler damadın ya da gelinin karşı aile içerisine dahil olması ile oluşmaktadır. Şu veya bu nedenden dolayı damat ya da gelin aileyi terk edecek olursa bu saygınlığın bitmesi anlamına gelmektedir. Geniş aileler her ne olursa olsun mutlu bir aile tablosu çizip çevreye böyle bir izlenim vermek zorundadır. Aile içerisinde olan sorunlar dışarı yansıtılacak olunursa aile kötü aile damgasını alır. Yaşanan bu durum da özellikle küçük bireylerin ilerleyen yıllarda kendilerine eş bulmalarını ciddi anlamda olumsuz etkiler. Kötü aile damgasını yemiş olan geniş ailelerde özellikle evlilik oranının aşırı derecede düşük olduğu ve bunun nedeninin kötü aile olarak anılmak olduğu biliniyor.

Geniş ailelerde en çok ezilen bireyler kadınlardır. Bu aile tipi ele alındığında kadınların pek söz sahibi olmadıkları karşımıza çıkıyor. Kadınlar ezilmiş olduklarından dolayı genelde erkek çocuklarına yakınlık gösterirler. Böyle bir şeyin olmasının nedeni ise erkek çocuklar büyüdüğü zaman annelerini baba zulmünden korumalarıdır. Hangi geniş aileye bakacak olursanız olun kadınların erkek çocuklara daha yakın olduklarını görebilirsiniz.

Aile bireylerinin ömürleri uzun olduğu zaman zaman içerisinde yeni evlilikler yapıldığından dolayı aile aşırı derecede genişler. Bu tip durumlarda aşırı derecede sorunlar ortaya çıkmaya başladığından dolayı erkek çocuklara mirasları verilerek aile içerisinde ayrılıp kendi ailelerini kurmalarına izin verilir. Gelişen toplumları ele aldığınızda geniş aile kavramına pek rastlamanız mümkün değildir. Bu aile tipi özellikle ekonomik sıkıntısı olan yerlerde karşımıza çıkan bir aile tipidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here