gezegenler

Evren sadece dünyadan ibaret değildir yani evren içerisinde dünya dışında kalan daha birçok gezegen bulunmaktadır. Gezegenler ve özellikleri gök bilimiyle ilgilenen insanların geçmişten bu yana ilgisini çekmektedir. Gezegenlerin isimlerini her ne kadar akıllı tutmak zorla olsa da sizlere bu makalemizde gezegenler ve özellikleri hakkında bilgiler vererek gezegenlerin isimlerinin akıllarınızda daha uzun süre kalmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Gezegenler bilim dünyasında özellikle güneşe olan uzaklıkları ile incelenmektedirler. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda güneşe en yakın olan gezegenin Merkür, güneşe en uzak olan gezegenin ise Plüton olduğu tespit edilmiştir. Evren içerisinde daha çok sayıda gezegen bulunmaktadır. Gelin makalemizin devamından gezegenlerin isimleri ve özellikleri hakkında bilgiler alalım.

Venüs: Bu gezegen güneşe aşırı derecede yakın olduğundan dolayı ilgili gezegende sıcaklık değerleri aşırı derecede yüksektir. Yapılan incelemeler sonucunda bu gezegende sıcaklık değerlerinin ortalama olarak 140 santigrat derecede olduğu tespit edilmiştir. Bu gezegen aşırı derecede kalın ve yoğun olan bir atmosfere sahiptir. Venüs kendi çevresindeki tam bir dönüşünü 243 günde tamamladığı gibi güneş etrafındaki dönüşünü 224 günde tamamlanmaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkacak olursak Venüs gezegeninde bir günün bir yıldan daha uzun sürdüğünü söylemek mümkündür. Birçok gezegen kendi etrafında aynı istikamette dönerken Venüs gezegeninin tam aksi istikamette döndüğü tespit edilmiştir.

Merkür: Bu gezegende sıcaklık değerleri ortalama olarak 500 santigrat derece civarındadır. Gece vakitlerinde ise sıcaklık değerlerinin -190 santigrat derece gibi değerlere düşmektedir. Durumun böyle olmasındaki en büyük beden şüphesiz Merkür gezegeninin bir atmosfere sahip olmamasıdır. Yüzeyi kayalıklardan oluşan Merkür, kendi etrafındaki tam bir gün dönüşünü 58 günde, güneş etrafındaki tam bir dönüşünü ise 88 günde tamamlamaktadır.

Jüpiter: Bu gezegen güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Diğer gezegenlerin neredeyse tamamı katı haldeyken bu gezegenin buz bulutlarından ve gaz katmanından oluştuğu tespit edilmiştir. Jüpiter kendi etrafındaki tam bir dönüşünü 10 saatte, güneş etrafındaki tam bir dönüşünü ise yaklaşık olarak 12 yılda tamamlanmaktadır. Jüpiter aşırı derecede gizemli bir gezegen olduğundan dolayı gökbilimcilerin Jüpiter üzerinde uzun soluklu bir şekilde durdukları bilinmektedir.

Mars: Bu gezegende sıcaklık değerleri -80 derece civarlarındadır. Sıcaklık değerlerinin düşük olmasındaki en büyük neden bu gezegenin güneşe uzak bir konumda yer almasıdır. Rengi kızıl olduğundan dolayı bu gezegene kızıl gezegen denildiğinde bilinenler arasında yer alıyor. Mars kendi etrafındaki tam bir dönüşü 24 saat 37 dakikada, güneş etrafındaki tam bir dönüşünü ise 687 günde tamamlamaktadır. Mars’ın dünyaya benzer özelliklerinin olmasından dolayı özellikle NASA tarafından ilgili gezende yaşam olup olmadığı araştırılmaktadır.

Satürn: Güneş sisteminde yer alan bu gezegende sıcaklık değerleri -145 santigrat derece civarlarındadır. Bu gezegende halkaların olması gizemini koruyan gezegenlerden birisi olmasını sağlamaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Satürn gezegeninin yoğunluğunun sudan az olduğu tespit edilmiştir. Yapılan gözlemlemeleri sonucunda Satürn gezegeninin kendi çevresi etrafında tam bir dönüşünü 10 saatte, güneş etrafındaki tam bir dönüşünü ise 29,5 yılda gerçekleştiği tespit edilmiştir.

gezegenler

Neptün: Bu gezegen güneşten aşırı derecede uzak olduğundan dolayı sıcaklık değerleri -200 santigrat derece civarlarındadır. Neptün adı verilen bu gezegen kendi etrafındaki tam bir dönüşüne 16 saatte, güneş etrafındaki tam bir dönüşüne ise 165 yılda tamamlamaktadır. Neptün aşırı derecede uzak bir gezegen olduğundan dolayı henüz ulaşılamadığı için gizemli gezegenler sınıfında yer almaya devam etmektedir.

Plüton: Güneş sisteminin en dış kısmında yer almasından dolayı Plüton’un tam boyutunun ne olduğu saptanamamıştır. Bu gezegene henüz gidilemediğinden dolayı ilgili gezegendeki sıcaklık değerlerinin -300 santigrat derece civarlarında olduğu düşünülmektedir. İlgili gezegen kendi etrafındaki tam bir dönüşünü 240 yılda tamamlamaktadır. Yakın zaman içerisinde ele geçen veriler sayesinde Plüton’un aslında bir gezegen olmadığı tespit edilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here