göçlerin nedenleri sonuçları
Göçlerin nedenleri sonuçları

Göç, insanların çeşitli nedenlerden dolayı ikametlerini başka bir yere alması durumudur. Göç etmenin nedenleri arasında sosyal, ekonomik, siyasi ve doğal nedenler yer alır. Kişilerin göç ederken yaptıkları faaliyetlerin tamamı göç faaliyeti olarak tanımlanır. Göç, insanlar tarafından çeşitli nedenlere bağlansa da göçlerin sonuçları ülkeyi derinlemesine bir şekilde etkiler. Bu özelliğinden dolayı ülkeyi etkileyen bir eylemdir.

Ülkemizde yaşanan göçlerin sonuçları ülkemizi özellikle ekonomik açıdan etkiliyor. Göçlerin sonuçları maddeler halinde incelenirse tüm göç hareketlerinin ülkeye olumsuz etkisinin olduğu görülebilir.

Göçler kendi içerisinde iç göçler ve dış göçler olarak sınıflandırılır. Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göç faaliyetlerine iç göç denir. Göç hareketi ülkeler arasında gerçekleşiyorsa bu göç hareketine dış göç denilmektedir. Bu makalede hem iç hem de dış göçlerin nedenleri ve sonuçları maddeler halinde ele alınacaktır.

İç Göçlerin Nedenleri Sonuçları Nelerdir?

iç göçler
İç göçler

İç göçler kendi arasında sürekli ve geçici olmak üzere sınıflandırılır. Bir göç hareketi bir ülke sınırları içerisinde gerçekleşiyorsa yapılan bu göçe iç göç denir.

Örneğin bir ailenin adana ilinden İstanbul’a yerleşmesi iç göç hareketine örnek gösterilebilir. İç göçlerin nedenlerini ve sonuçlarını anlayabilmek için sürekli ve geçici göçlerin bilinmesi gerekir.

1. Sürekli iç göçler: ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göç hareketi kalıcı olmayıp sürekli olarak gerçekleşiyorsa bu göç türüne sürekli göç denir. Türkiye’nin doğusunda kalan illerde iş bulma sıkıntısı yaşandığı için insanlar iş bulmak adına Türkiye’nin batısında yer alan illere göç eder.

Bu durum doğu illerinde yaşam süren ailelerin sürekli olarak batı bölgesinde yer alan illere göç etmesine neden olmaktadır. Bu göç hareketi sürekli olarak gerçekleştiği içinde sürekli göçler olarak isimlendirilmiştir.

2. Geçici iç göçler: göç hareketi belirli bir süre ile sınırlı tutuluyorsa bu göç hareketine geçici göç denir. Örneğin turizm sezonu açıldığında adana ilinde yaşayan bir kişinin çalışmak için Antalya’ya göç etmesi ve turizm sezonu kapandığında tekrardan Adana’ya geri dönmesi geçici göç olarak kabul edilmektedir.

Aynı şekilde adana ilinde pamuk toplama sezonu başladığında diğer illerden pamuk toplama işçisi olarak çalışmak için Adana’ya gelen insanların da yapmış olduğu bu göç hareketi geçici göçler sınıfında yer alır. Geçici olarak bir yerden başka bir yere göç eden insanlar bu yerleri beğendikleri için geçici göçlerin beraberinde kalıcı göçleri getirdiği de biliniyor.

İç Göçlerin Nedenleri Maddeler Halinde

 • Sanayi ve turizm açısından gelişmemiş olan bölgelerde yaşayan insanların ekonomik sıkıntılar çekmesi
 • Yıllar içerisinde toprak veriminin düşmesi ile birlikte tarımsal ürünlerin veriminde azalma olması
 • Hızla artan makineleşme beraberinde tarımda gerekli olan iş gücüne olan gereksinimi azaltması
 • Gelişmiş şehirlerde iş imkânlarının ve alınan maaşların yüksek olması
 • Kan davaları nedeniyle insanların düşmanlarının onları bulamayacağı yerlere gitmek istemesi
 • Üniversite okumak isteyen gençlerin eğitim almak adına büyük şehirlere gitmesi
 • Sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetler sonucunda insanların yaşam alanlarını kaybetmesi iç göçlerin nedenleri arasında yer alır.

Türkiye’de iç göçlerin nedenleri ve nasıl gerçekleştiği incelendiğinde iç göçlerin genellikle kırsal kesimden kentlere olacak şekilde yapıldığı görülüyor. Böyle bir durumun yaşanmasında ki en büyük neden şehirlerde şartların kırsal kesime göre daha iyi olmasıdır.

Yetkililer ülkemizin her şehrine o şehrin gelişmesini sağlayacak düzeyde yatırımlar yapmamaya devam edecek olursa bu durum iç göçlerin olanca hızıyla yaşanmasına neden olacaktır. İç göçler de beraberinde nüfus dengesizliklerini getirecektir.

İç Göçlerin Sonuçları

 • İç göçler kırsal kesimde nüfusun hızla azalmasına neden olur. Bu etkisinden dolayı göç hareketlerinin tamamı nüfus ve yerleşme dağılışını etkileyen faktörler arasında yer alır.
 • Kırsal kesimde nüfusun azalması nedeniyle ilgili yerlere yapılan yatırımlar da azalır. Bu durum kırsal kesimlerin büyük şehirlere göre gelişmesinin daha yavaş olmasına sebep olmaktadır.
 • Bazı şehirlere insanlar daha fazla göç eder. Bu durum ilgili şehirlerde sorun oluşturabilecek düzeyde nüfus artışlarının olmasına neden olur.
 • Belirli şehirlerde nüfusun hızla artması ile birlikte okul hastane gibi yerlerin insanlara hizmet verebilmesi yetersiz kalır.
 • Kırsal kesimde tarım ve hayvancılık yok olma noktasına gelir. Son zamanlarda sebze, meyve ve et fiyatlarında ciddi artışın olmasındaki temel neden kırsal kesimde hayvancılık yapan insan sayısının her geçen gün azalmasıdır.
 • İç göçler bir süre sonra büyük şehirlerde de işsizlik oranının artmasına neden olur.

Bu tip olumsuz durumların ortaya çıkmasını engellemenin tek yolu kırsal kesime daha fazla yatırım yaparak insanların kırsal kesimde de yaşamaya devam etmeyi tercih etmesini sağlamaktır.

Hastane, okul ve fabrika gibi kuruluşlar kırsal kesimlerde daha fazla yapılırsa insanlar büyük şehirlere göç etmek yerine doğup büyüdükleri şehirde kalmayı tercih edecektir.

Dış Göçlerin Nedenleri Sonuçları Nelerdir?

Dış Göçler
Dış göçler

Bir göç hareketi ülke sınırlarını aşıp ülkeler arasında gerçekleşiyorsa bu göç hareketine dış göç denir. Dış göçler genellikle siyasi nedenlerden dolayı gerçekleşir. Örneğin DEAŞ zulmünden kaçan Suriye halkının ülkemize göç etmesi bir dış göç hareketidir.

Dış göçler ekonomik nedenlerden dolayı da gerçekleşebilir. Ülke ekonomisinin aşırı derecede kötü olduğu ülkelerde yaşam süren insanlar gelişmiş ülkelere göç eder. Bu göçler kimi zaman yasal yollarla gerçekleşirken kimi zaman da kaçak olarak insanların ülkelere giriş yapmasına neden olmaktadır.

Dünyada olanca hızıyla devam eden kaos ortamı dış göçlerin artmasına neden olmuştur. Dış göçler nedeniyle Türkiye gibi ülkelerin ilerleyen dönemde ciddi sıkıntılar çekmesi beklenmektedir.

Dış Göçlerin Nedenleri Maddeler Halinde

 • Ülke ekonomisinin kötü olmasından dolayı insanların ekonomisi iyi olan ülkelere gitmek istemesi
 • Yaşanan doğal afetler nedeniyle yaşam kalitesi daha yüksek olan ülkelere gidilmesi
 • Yaşanan iç ve dış savaşların insan yaşamını tehdit edecek boyuta ulaşması
 • Ülke genelinde etnik çatışmaların başlaması
 • Savaşlar nedeniyle ülke sınırlarında değişimlerin meydana gelmesi
 • Ülkeler arasında yapılan nüfus değişimlerini kapsayan antlaşmalar gibi durumlar dış göçlerin nedenleri arasında yer alır.

Dış göçlerin nedenleri ortadan kaldırılmadığı müddetçe dış göçler olanca hızıyla artmaya devam edecektir. Belirli bir etnik kökene sahip insanların bir ülkede fazlalaşmaya başlaması etnik çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

İlerleyen yıllarda meydana gelmesi beklenen iç savaşların büyük bölümünün etnik kökenli olarak ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden dolayı dış göçlerin büyük bir kaosun başlamasına neden olabileceğini söylemek mümkündür.

Dış Göçlerin Sonuçları

 • Göçün başladığı ülkede nüfusun azalmasına neden olurken göç yapılan ülke ciddi oranda nüfusun artmasına neden olur.
 • Göç alan ve göç veren ülkeler arasında ekonomik ilişkiler geçmişe oranla daha iyi olur.
 • Göç eden insanların kültürlerini de beraberinde getirmeleri insanlar arasındaki kültürel etkileşimin artmasını sağlar.
 • Göç hareketini yapan insanların mal varlıklarını da yanlarında getirmeleri göç yapılan ülkede döviz artışının yaşanmasını sağlamaktadır.
 • Göç veren ülkelerde işsizlik oranı azalırken göç alan ülkelerde işsizlik oranında artış meydana gelir.

Dış göçler de kendi arasında sınıflandırılmaktadır. Dış göçlerden birisi olan beyin göçü ülkelerin en çok korktuğu göç türlerinden birisidir. Bilim insanlarına verilen değerin az olması, bilim insanlarının düşüncelerini özgür bir şekilde açıklayamaması beyin göçünün yaşanmasında büyük etkiye sahiptir.

Ayrıca ülkelerin bilim insanlarına yeterli oranda teknolojik imkân sunmaması da bilim insanlarının teknolojik imkânları yüksek olan diğer ülkelere göç etmesine neden olmaktadır. Düne kadar Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi beyin göçüydü. Türkiye’de teknoloji alanında yapılan yatırımlar sayesinde beyin göçünün büyük oranda önüne geçilmiştir. Hatta beyin göçü yapan insanların bile bir süre sonra Türkiye’ye geri döndükleri bilinenler arasında yer almaktadır.

Bilim insanlarına verilen değer her geçen gün arttıkça beyin göçü veren bir ülke olmak yerine beyin göçü alan bir ülke olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here