Göç; insanların ikametlerini bir yerden başka bir yere taşıması olayı olarak tanımlanır. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu faaliyetlerin tamamına “göç faaliyeti” denilmektedir.. Göçlerin nedenleri arasında sosyal, ekonomik, siyasi ve doğal nedenler yer almaktadır. Göç kavramının günümüzde bu denli derinlemesine inceleniyor olmasının en büyük nedeni göçlerin sonuçlarının ülkeyi ciddi manada etkilemesidir. Göç çeşitleri arasında iç göçler ve dış göçler yer alır. Her birinin kendisine göre ülkeye etkisi bulunuyor. Yaşanan göçlerin aslında hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Sizlere maddeler halinde vereceğimiz bilgilere bakacak olursanız, yaşanan göçlerin tamamının kötü sonuçları beraberinde getirdiğini görürsünüz.

İç göçlerin nedenleri sonuçları

iç göçler

Bu göç türü sürekli ve geçici olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu göç türüne iç göç denilmesindeki temel gaye göç faaliyetinin ülke sınırları içerisinde gerçekleşiyor olmasıdır. Örneğin Kars ilinden Adana iline gidip buraya yerleşen bir aile iç göç faaliyeti yapmıştır.

Sürekli Göçler: Bu göç türünde adından da anlaşılacağı üzere yapılan göçün kalıcı olması gerekmektedir. Bu göç türü ülkemizde genelde doğudan batıya doğru gerçekleşir. Doğuda ekonomik sıkıntılar çeken aileler yeni iş imkanlarıyla tanışmak ve ekonomik gelirlerini arttırmak adına sürekli yerleşik kalmak fikriyle batı bölgelerde yer alan şehirlere göç ederler. Özellikle tarım alanlarında makinelerin kullanılmaya başlanması işçiye olan gereksinimin azalmasına neden olduğundan birçok aile tarım aletlerinin yayılmasıyla birlikte batı bölgelere göç etmeye başlamışlardır.

Geçici Göçler: Bu göç türü genelde ekonomik nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Örnek olarak turizm sezonunda Antalya iline turistlik tesislerde çalışmak için göç faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Başka illerden Adana iline pamuk işçisi olarak çalışmaya insanların gelmesi de geçici göç olarak isimlendirilir. Yapılan geçici göçlerin bir süre sonra kalıcı göç haline geldiği de bilinenler arasında yer alıyor.

İç Göçlerin Nedenleri

 • Gelişmemiş bölgelerde yaşayan insanların ekonomik sıkıntı çekmesi ve geçimini sağlayamaması.
 • Toprakların verimsizleşmesi ve tarımsal ürünlerde verimin azalması.
 • Tarım alanlarının makineleşmesinden kaynaklanan iş gücü gereksiniminin azalması.
 • İş imkanlarının sınırlı ve yatırımların az olması.
 • Şehirlerde iş imkanlarının ve alınan maaşların yüksek olması.
 • Aileler arasında yaşanan kan davaları.
 • Eğitimin yetersiz olması ve her geçen gün üniversite okumak isteyen kişi sayısının artması.
 • Yaşanan doğal afetler sonucunda insanların yaşam alanlarını kaybetmesi.

Yaşanan iç göçler analiz edildiğinde göçlerin büyük bölümünün kırsal kesimden kentlere yapıldığı tespit edilmiştir. Durumun böyle olmasının en büyük nedeni kentlerdeki şartların kırsal kesimdeki şartlara göre daha iyi olmasıdır. Yani kent yaşamında yaşam kalitesinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

İç Göçlerin Sonuçları

 • Yaşanan bu göçler nedeniyle kırsal kesimde nüfus hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bu durumda nüfusun ülke genelinde dengesiz olmasına neden olmaktadır.
 • İnsan potansiyeli yüksek olan yerlere yatırım yapıldığından kırsal kesimlerin gelişmesi çok geç olmaktadır. Bu durumun temel sebebi yaşanan göçler ile birlikte kırsal kesimde nüfusun seyrek olmasıdır.
 • Bazı şehirlerde aşırı derecede nüfus artışı yaşandığından hizmet sektörü çökmektedir. Hastaneler, okullar ve temel gereksinim kaynakları bu nedenlerden dolayı yetersiz kalmaktadır.
 • Kırsal kesimde yaşayan insanlar genelde hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadır. Burada yaşayan insanların göç etmesi nedeniyle tarım ve hayvanlık çökme noktasına gelmektedir. Son zamanlarda besinlerde yaşanan fiyat artışının temel sebebi yaşanan göçler sonucunda üretimin düşmesi olarak gösterilmektedir.
 • Yaşanan iç göçler ülkenin derinlemesine ekonomik sıkıntı yaşamasına ve işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılmasının tek yolu kırsal kesimlere yatırımların yapılmasıdır. Devletimiz kırsal kesimlere yatırım yapan firmalara çeşitli teşvikler vermeye devam ediyor. Bu teşvikler arasında vergiden muaf kalma da yer almaktadır.

Dış göçlerin nedenleri sonuçları

Dış Göçler

Son zamanlarda ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız göç türlerinden birisi olan dış göç, insanların bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmelerine verilen isimdir. Bu göç ekonomik nedenlerden dolayı olduğu gibi insanların zulüm görmesinden de kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda IŞİD zulmünden ve eli kanlı Esat zulmünden kaçıp ülkemize gelen Suriyeli vatandaşların yapmış olduğu göç hareketi buna en güzel örnektir.

Dış göçlerin nedenleri

Bir ülkede yaşam süren insanların farklı bir ülkeye göç etmelerine dış göç denilmektedir. Yaşanan bu göç hareketi çeşitli nedenlerden dolayı olmaktadır. Dış göçlerin nedenleri sırasıyla şu şekildedir;

 • Ülkede ekonomik şartların iyi olmamasından dolayı insanların ekonomik şartları daha iyi olan ülkelere gitmek istemesi.
 • Doğal afetler sonucunda ülkenin yaşanmaz hale gelmesi.
 • Hem ülke içi savaşların hem de ülkeler arası savaşların yaşam tehdit etmesi.
 • Ülke içinde yaşanan etnik çatışmalar.
 • Yaşanan olaylar sonucunda (savaşlar) ülke sınırlarının değişime uğraması.
 • Uluslararasında yapılan antlaşmalar gereğince nüfus değişimlerinin yapılması.

Dış göçlerin sonuçları

 • Göç hareketinin başladığı ülkede nüfus azalması olurken, göçün yapıldığı ülkede nüfus artışı meydana gelir.
 • Geç alan ve göç veren ülkelerin arasında ekonomik ilişkiler güç kazanır.
 • İnsanlar göç ederken kültürlerini de beraberinde getirdikleri için kültürel etkileşim olur.
 • Göç eden kişiler yanlarında parasal servetlerini de getirdikleri için göç alan ülkelere döviz girişi olur.
 • Göç veren ülkelerde işsizlik azalırken göç alan ülkelerde işsizlik problemi ortaya çıkar.

Dış göçler arasında yer alan ve en korkutucu göç türü olan göç ise şüphesiz beyin göçüdür. Bilim insanlarının düşünce özgürlüklerini yaşayamaması ya da ülkenin teknolojik imkanlarının yetersiz olmasından dolayı bilim insanları başka ülkelere göç etmektedir. Beyin göçü ülkemizde sıklıkla gözlemlenen göç türlerinden birisidir. Ülkemizin teknolojik anlamda gelişememesinin ya da aşırı derecede yavaş gelişmesinin en büyük nedeni, bilim insanlarına yeterli değer verilmemesinden dolayı başka ülkelere gitmek zorunda kalmalarıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here