Güneşin Katmanları Nelerdir?

Güneşin katmanları, dış ve iç katmanlar olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Dış katmanlar korona, geçiş bölgesi, kromosfer ve fotosfer, iç katmanlar ise çekirdek, ışınım bölgesi ve konveksiyon bölgesidir. Güneş’in dört dış katmanı vardır ve corona en dıştaki katmandır. Corona katmanı, Fotosferin yaklaşık 1300 mil üzerinden başlar ve sıcaklığı yaklaşık 900.000 fahrenhayttır.

Güneşin 3 iç katmanı vardır ve konveksiyon bölgesi en dıştakidir. Bir sonraki katmanı, ışınım bölgesini tamamen çevreler, ardından güneşin en iç katmanı olarak çekirdek karşımıza çıkar.

Dıştan İçe Güneşin Katmanları

Güneş, Güneş Sisteminin merkezinde yer alan bir yıldızdır. Adeta bir dinamo gibi çalışarak güçlü bir manyetik alan oluşturan güneş, aşırı derecede sıcaktır. Bu özelliğinden dolayı güneşe bilim dünyasında plazma küre dahi denilmektedir.

Güneşin çapı yaklaşık 1.39 milyon kilometredir. Dünyayla kıyaslanırsa güneşin çapı dünyanın çapının 109 katıdır. Kütlesel bazda ele alındığında, Dünya’nın yaklaşık 330.000 katıdır.

Gelin şimdi bu devasa büyüklükteki ateş topunun yanı güneşin katmanları nelerdir dıştan içe öğrenelim.

Bakınız: Güneş Olmasaydı Ne Olurdu?

Dış Katmanlar

Güneşin dış katmanları

Fotosfer: Fotosfer, Güneş’in en alt katmanıdır ve doğrudan Dünya’dan görülebilen katmandır. Aynı zamanda güneş yüzeyi olarak da adlandırılır. Bu katmanın büyük bölümü konveksiyon katmanındaki kabarcıklı gazın neden olduğu granülasyon ve güçlü manyetik alanların neden olduğu güneş lekeleri ile kaplıdır.

Güneş’in granülasyonu, fotosferde grenli görünür ve bu da koyu kenarlı parlak hücrelerin ortaya çıkmasına neden olur. Fotosferin sıcaklığı, altta yaklaşık 6500 derece Kelvin’den, üstte 4000 derece Kelvin’e kadar değişir.

Kromosfer: Bu katman, Güneş’in fotosferin 250 mil ile 1300 mil arasındaki katmanıdır. Kromosfer, tabanda 4000 derece Kelvin ve üstte 8000 derece Kelvin civarında sıcaklıklara sahiptir.

Sonuç olarak, NASA’nın araştırmasına göre, bu katmanda ve Güneş’in diğer üst katmanlarında sıcaklık, merkeze daha yakın olduğu alt katmanların aksine, Güneş’ten uzaklaştıkça artar.

Geçiş bölgesi: Bu katman, yaklaşık 60 mil boyutunda olup çok incedir ve korona ile kromosfer arasındadır. Geçiş bölgesinde, sıcaklık hızla 8000’den 500.000 Kelvin’e yükselir. Bilim adamları, sıcaklıktaki bu hızlı artışın nedenini henüz keşfedemediler.

Corona: Bu katman, Güneş’in en dış tabakasıdır. Fotosferin yaklaşık 1300 mil üzerinde başlar ve üst sınırı yoktur. Sıcaklığı 500.000 derece Kelvin ile 1 milyon derece Kelvin arasındadır. Korona çıplak gözle görülemez, ancak tam güneş tutulması sırasında bir koronagraf teleskopu kullanılarak görüntülenebilir.

İç Katmanlar

Güneşin iç katmanları

Çekirdek: Çekirdek, yaklaşık 15 milyon santigrat derece sıcaklıklar oluşturan termonükleer reaksiyonlar tarafından enerjinin üretildiği Güneşin tam orta bölgesidir.

Bu nükleer reaksiyonlar, helyum üretmek için hidrojen kullanır. Sonuç olarak, NASA çalışmalarına göre Dünya’dan aldığımız ışık ve ısı olarak Güneş’in yüzeyinden çıkan enerji açığa çıkıyor. Bu da güneşin yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almasını sağlıyor. Çekirdek, Güneş’in merkezinden kabaca dörtte birine kadar uzanır.

Işınımsal bölge: Bu bölge, çekirdek ile konvektif bölge arasındadır ve kabaca Güneş’in yarıçapının yüzde 70’i kadardır. Çekirdekte nükleer füzyon yoluyla üretilen enerji, elektromanyetik radyasyon olarak sürekli dışa doğru hareket eder ve radyasyon bölgesinden geçmesi 170.000 yıldan fazla sürer. Bu bölgede güneş enerjisi, zikzaklı yollarda birçok kez sıçradığı bir süreç boyunca foton taşıyıcılar tarafından radyasyon yoluyla dışa doğru taşınır.

Konveksiyon bölgesi: Güneşin bu tabakası, ışınım bölgesinin üzerindedir ve Güneş’in iç kısmının en dış tabakasıdır. Görünür yüzeye kadar yaklaşık 200.000 kilometre derinliğe kadar uzanır. Konveksiyon bölgesinin altındaki sıcaklık yaklaşık 2 milyon santigrat derecedir.

Enerji, ısıtılmış ve soğutulmuş gazın konveksiyon akımları yoluyla Güneş’in yüzeyine doğru hareket eder. Bu, ışınım bölgesinin yoğunluğu çok düştüğünde ve ışık biçimindeki çekirdekten gelen enerji ısıya dönüştürüldüğünde olur.

Işınımsal bölgelerin kenarından gelen ısı, tekrar aşağı inecek kadar soğuyuncaya kadar yükselir. Bu ısıtılmış malzemenin yükselmesi ve soğuması modeli, konveksiyon bölgesi hücrelerinde meydana gelir. Güneş sistemi ilginizi çekiyorsa ayrıca atmosferin katmanları hakkında da bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Yorum yapın