dünya haritası

Haritalar, dünya üzerinde yer alan belirli bir noktanın, coğrafi alanın ya da dünyanın tamamının konumu ve özellikleri hakkında bilgi almamızı sağlayan materyallerdir. Haritalar dünya üzerinde bulunan bir noktanın konumu ve özellikleri hakkında bilgi verirken ölçeklendirme sisteminden yararlanılmaktadır. Ölçeklendirme yapılmasındaki temel neden dünyanın aşırı derecede büyük olmasıdır. Haritalar genel olarak düzem bir yüzeye aktarılmaktadır. Zaman içerisinde insanların coğrafi alanlar hakkında daha fazla bilgiye gereksinim duymasından dolayı birçok harita çeşidi ortaya çıkmıştır. Günümüzde coğrafi alanların tanımlanmasında birçok harita türünden yararlanıldığı bilinenler arasında yer alıyor.

Haritalar aşırı derecede kapsamlı materyaller olduğundan dolayı zaman içerisinde harita bir bilim haline gelmiş ve bilime kartografya adı verilmiştir. Kartografya bilimini ele aldığımızda bu bilimin iki temel özelliğinin olduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler arasında haritaların bir ölçüye göre çizilmesi ve haritaların çizilmesinde kuşbakışı çizimden yararlanılması bulunmaktadır. Bir kişi harita çizmeye başlamadan önce bu haritanın içerisinde hangi bilgilerin yer alacağına karar vermesi gerekmektedir çünkü haritaların tamamı bir amaç doğrultusunda çizilmektedir. Haritalar çizilirken ele alınan coğrafi bölgenin yer aldığı enlem ve boylam gibi özelliklerinin yanı sıra yükselti gibi özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu özellikler bilindikten sonra haritanın hangi yöntem kullanılarak çizileceğine karar verilir ve harita oluşturulmaya başlanır.

İnsanların gereksinimleri arttığından dolayı zaman içerisinde çok sayıda harita çeşidi ortaya çıkmıştır. Sizlere haritalar hakkında detaylı bilgi vermek istediğimizden dolayı harita çeşitleri ve bunların hangi amaçla kullanıldıklarını kaleme almak istiyoruz. Harita bilimi günümüzün en popüler bilim dallarından birisidir. Harita ile alakalı çok sayıda iş imkanı olduğundan dolayı üniversiteler bünyesine kartografya ile alakalı çok sayıda bölümü dahil etmiştir. Henüz meslek seçimi yapmamış bir kişiyseniz harita ile alakalı bölümleri üniversite tercihlerinize eklemenizi tavsiye ederiz.

Konularına göre haritalar

Bu haritalar genel haritalar ve özel haritalar olmak üzere 2 sınıfa ayrılmaktadır. Genel olan haritalar genel olarak turistik, şehir, siyasi, fiziki gibi amaçlar doğrultusunda çizilmektedir. Sosyal yaşamda insanlar en çok bu haritalara gereksinim duyduğundan dolayı genel haritalar en çok kullanılan haritalar arasında birinci sırada yer almaktadır. Özel haritalar ise iklim, toprak şekilleri, yağmur oranları gibi bilimsel verileri inceleyen haritalardır. Bu haritalar kesinlikle uzmanlar tarafından çizilmelidir çünkü özel haritaların bilimsel veriler içerdiği bilinmektedir.

Ölçeklere göre çizilmiş haritalar

Bu haritalar büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Haritanın ölçeği küçüldükçe haritada yer alan ayrıntıların azaldığı bilinmektedir. Haritanın ölçeği büyüdüğünde ise harita içerisinde yer alan ayrıntılar artmaktadır. Büyük ölçekli haritalar 1/20.000 – 100.000 arasındaki değerler ile çizilmiş olan haritalardır. İlgili haritaların özellikle askeri alanlarda kullanılma gayesi ile çizildiği bilinmektedir. Orta ölçekli haritalar 1/100.000 ile1.000.000 arasında ölçekler ile çizilmiş olan haritalardır. Çok yüksek dağların konumlandırılması, büyük akarsuların haritalarda gösterilmesi ve yerleşim yerlerinin detaylı bir şekilde ele alınması orta ölçekli haritalar sayesinde olmaktadır. Küçük ölçekli haritalar ölçeği 1/1.000.000’dan daha küçük olan haritalardır. Yeryüzünün tamamı harita üzerinde aktarılmak istendiğinde küçük ölçekli haritalardan yararlanılmaktadır. Okul duvarlarında, işyerlerinde ve ev ortamlarında yer alan dünya haritalarının tamamı küçük ölçekli haritalar sınıfında yer almaktadır.

dünya haritası

Haritalar insanların en çok kullanmış olduğu coğrafi materyallerdendir. Haritalar bu kadar aşırı kullanıldığından dolayı haritacılık üzerinde ARGE çalışmaları yapılarak yeni haritaların bulunmaya çalışıldığı bilinmektedir. Haritalar ve çeşitleri ile alakalı bir gelişme olması halinde sizleri makalemizi güncelleyerek bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca ele almak istediğiniz bir harita türü bulunuyorsa bunları bizlerle paylaşarak detaylı bir şekilde incelememizi sağlayabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here