Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkileri

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri kendisini her geçen gün daha fazla gösteriyor. Bu kirlilik insanların ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor. Bu kötü gidişe dur diyebilmek için hava kirliliğinin etkileri nelerdir bilinmelidir. Bunların bilinmesi bu olumsuzlukların daha kısa sürede ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi önemli olduğu kadar hava kirliliğinin hayvanlar üzerindeki etkileri de önemlidir. Hayvanlar da hava kirliliğinden en az bizim kadar olumsuz etkilenmektedir.

Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmazsa sağlık uzmanları ölümcül sonuçların ortaya çıkacağını belirtiyor. Bu yüzden her kirlenme türünde olduğu gibi hava kirliliğinde de sorunun ortadan kaldırılması adına çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi neler olabilir, dünyanın daha büyük sorunları var diyenlerin sayısı fazladır. Uzmanlara göre hava kirliliği en çok zarar veren kirlilik türüdür. Bu yüzden her şeyden fazla canlılar üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Hava Kirliliği Neden Olur?

Hava kirliliği neden olur

Hava kirliliği, özellikle atmosfere karbondioksit gazının bırakılmasından dolayı meydana gelir. Karbon salınımının her geçen gün artması beraberinde hava kirliliği oranının da artmasına neden olmaktadır. Bu kirlilik türüyle dünya genelinde yer alan tüm ülkeler mücadele ediyor. Buna rağmen mücadeleler yetersiz kalıyor. Bu yüzden daha fazla önlem alınmasının gerektiği aşikârdır.

Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar, hava kirliliğinin oluşmasında en büyük etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarla bunun doğruluğu kanıtlanmıştır. Hava kirliliğini önlemek için kesinlikle fabrikalardaki karbon salınımına sınırlama getirilmesi gerekmektedir.

Hava kirliliğinin ne olduğunu ve kirli havanın çevreye zararları daha iyi bilinmelidir. İnsanlar bilinçlendikçe bu sorunlar mücadele etmek daha kolay olacaktır.

Hava Kirliliğinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Hava Kirliliğinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi incelendiğinde karşınıza il olarak solunum yoluyla alakalı problemler çıkar. Tabi ki olumsuz etkiler bunlarla sınırlı değildir. Kalp hastalıklarının yaşanması ya da görme problemlerinin ortaya çıkması da kirli havanın etkileri arasında yer alır.

Son zamanlarda ölümcül bir hastalık olan kanserin daha fazla görülmesinde hava kirliliğinin etkisi çoktur. Özellikle akciğer kanseri gibi kanser türleri kirli hava nedeniyle daha fazla görülüyor.

Basit bir hastalık gibi görünse de kronik astım gibi sorunlar da her geçen gün daha fazla artıyor. Kronik astım vakalarındaki bu artışı birçok uzman hava kirliliğiyle özdeşleştirmektedir. Yapılan araştırmalar da bunları doğrular niteliktedir.

Tabii ki hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi bunlarla sınırlı değil. Bu kirlilik türünün daha birçok hastalığın tetikleyicisi olduğu bilinmektedir.

Sizlerinde bildiğiniz gibi hava içerisinde çeşitli partiküller bulunmaktadır. Hava kirliliğinin oluşmasına neden olan karbon, sülfat ve nitratlar bu partiküllere yapışarak soluma yolu ile vücudumuza girer. İlgili maddeler insan sağlığı açısından aşırı derecede zararlı olduğundan dolayı çeşitli hastalıklar beraberinde gelmektedir.

Kemik yapısının güçsüzleşmesi, dişlerin güçsüzleşmesi, solunum sistemi sorunlarının yaşanması genel olarak havanın her geçen gün kirlenmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hava kirliliği doğada yer alan tüm canlıları da etkilemektedir. Her ne kadar hava kirliliği denildiği zaman sadece omurgalı canlılar akla gelse de bitkiler de hava kirliliğinden olumsuz etkilenmektedir.

Örneğin hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan asit yağmurları bitkilerin aşırı derecede zarar görmesine neden olmaktadır. Hatta sırf bu kirlilik nedeniyle bazı bölgelerde daha önceden yetişen tarım ürünlerinin artık yetişmediği de tespit edilmiştir.

Kirli Havanın Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri

Kirli Havanın Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri

Akciğerle alakalı olan neredeyse her hastalık, hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar, araçların yaymış olduğu egzoz gazları bu kirliliğin oluşmasında aşırı derecede etkilidir.

Akciğer kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkmasında hava kirliliğinin etkisi çoktur. Düne kadar sadece aşırı sigara tüketen kişilerin akciğer kanseri olduğu gözlemlenirdi. Hava kirliliğinin artmasıyla birlikte bu güne kadar hiç sigara içmemiş kişiler bile akciğer kanseri olabiliyor.

İnsanlar akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara yakalanmaması için hava kirliliği önlenmelidir. İnsan sağlığını etkileyen kirlilik türleri sadece hava kirliliğinden ibaret değildir. Ayrıca ışık kirliliği de son zamanlarda etkisini büyük oranda göstermiştir. Işık kirliliği nedir bağlantısı üzerinden bu konu hakkında da bilgiler almanız mümkündür.

Kirli havanın solunum sistemine tek etkisi akciğer kanseri değildir. Kansere nispeten daha hafif sağlık sorunlarına da neden olur. Koah, astım, nefes darlığı gibi sorunları da tetikler. Bu hastalıklar ilk etapta ölümcül olmasa da yaşam kalitesini düşürür.

Şehir yerleşmelerinde motorlu taşıtlar her geçen gün arttığından dolayı bu durum beraberinde hava kirliliği oranının artmasına neden olmaktadır. Yaşamayı seven ve maddi durumu iyi olan kişiler, sırf şehirlerdeki kirlilik oranının artmasından dolayı kırsal kesimlere yerleşmektedir.

Kendilerine kırsal kesimlere neden yerleştikleri sorulduğunda burada havanın daha temiz olduğunu söyledikleri de biliniyor. Kırsal kesimde hava kirliliğine neden olacak faktör sayısı şehirlere göre daha azdır. Bu yüzden kırsal kesimin sahip olduğu hava şehirlere oranda kat ve kat daha temizdir. Yetkililer olanca gücüyle mücadele etse de hava kirliliğine son verilemiyor. Bu yüzden sizin de imkanınız varsa havası daha temiz olan yerlere yerleşmenizi tavsiye ederiz.

Kirli havanın insan sağlığına zararları herkes tarafından bilinse de toplumumuz duyarsızdır. Ben nasıl olsa hasta değilim düşüncesi insanları mücadeleden uzaklaştırmaktadır. İlerleyen günlerde sizin ya da yakınlarınızın yaşayacağı sağlık sorunları üzülmenize neden olacaktır. Bu derin üzüntüleri yaşamamak için yol yakınken sizler de hava kirliliğiyle mücadele edin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here