insan sağlığına etki eden etmenler

Yaşam alanlarımızdaki kötü değişim biz insanların sağlığını koruma konusunda zorlanmasına neden oluyor. İnsan sağlığına etki eden fiziksel ve biyolojik etmenler eğer önceden tespit edilebilirse, sağlığımızı korumak adına önlemler alabiliriz. Biz hastalıkla mücadele etmek için kesinlikle bu hastalığa neden olan etmenlerin iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

Bizlerin yapmış olduğu en büyük yanlış hastalıklarla mücadele etmeye daha fazla çaba harcamaktır. Oysa doğru olan şey hasta olmamak için mücadele etmektir. Hastalıklarla hastalık kendisini göstermeden mücadele edilip önlem alınırsa insan sağlığı daha iyi bir şekilde koruma altına alınır. Hastalıklara neden olan mikropların çeşitli nedenlerden dolayı mutasyona uğramış olması hastalıklarla mücadelenin güçsüzleşmesine neden oluyor. İnsan dünyanın en değerli varlığı olduğu için bilim insanları insan sağlığını korumak adına düne oranla daha fazla mücadele ediyor. Bu kapsamda insan sağlığına etki eden etmeler belirlenmiş ve mücadele daha etkin hale getirilmiştir.

İnsan sağlığına etki eden etmenler

Kaliteli bir yaşam ancak sağlıklı olmakla mümkündür. Bu bakış açısından yola çıkan uzmanlar insan sağlığını bünyesel ve çevresel etmenler etkiler şeklinde bir sınıflandırma yapmıştır. Bu sınıflandırmalar ayrıca kendi içerisinde alt başlıklara ayrılıyor.

İnsan sağlığına etki eden bünyesel etmenler

Bünyesel etmenler kalıtsal hastalıkları kapsar. Ayrıca hormon problemleri de bünyesel etmenler arasında kabul edilir. Genlerde var olan sorun ana bireyden yavru bireylere aktarılır. Günümüzde genler üzerinde çalışmalar yapılıyor olsa da sorunlu olan genleri tespit edip düzeltmek henüz mümkün değildir. Örneğin ana bireylerde kan şekeri problemi varsa bu sorun yavru bireylere de aktarılır ve oluşan bu zincir yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Hormon kaynaklı olan sorunların tedavi edilmesi mümkündür. Yani bünyesel etmenler arasında yer alan hormon sorunları tamamen yok edilebilir.

İnsan sağlığına etki eden çevresel etmenler

Yaşam alanımız olan her yer bizim çevremizdir ve çevremizde meydana gelen değişimler bizleri hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. İnsan sağlığına etki eden etmenler arasında yer alan çevresel etmenler; biyolojik etmenler, kimyasal etmenler, fiziksel etmenler sosyal kültürel ve ekonomik etmenler ve psikolojik etmenler şeklinde sınıflandırılıyor.

Fiziksel etmenler

fiziksel etmenler

İnsan çeşitli fiziksel etmenler nedeniyle büyük bir yok oluşun ilk kıvılcımını ateşlemiştir. Doğa duyarsız davranılması fiziksel etmenler nedeniyle insan sağlığının tehdit altına girmesine neden olmuş durumda. Akarsuların kirletilmesi, endüstri kuruluşlarının salınım gazlarının ozon tabakasını delmesi, çevresel kirlilik etkisiyle mikropların daha hızlı bir şekilde üreyip çoğalması insan sağlığına etki eden fiziksel etmenler arasında yer alır.

Biyolojik etmenler

biyolojik etmenler

Biyolojik etmenler arasında besinlerde meydana gelen değişim üzerinde durulmalıdır. Tarımsal verimi arttırmak için kullanılan GDO insan sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Ayrıca artan nüfustan dolayı raf ömrü uzun olan besinlerin üretilmesi gereksinimi ortaya çıktı. Bu durum da besinlerin içerisine katkı maddelerinin eklenmesine neden oldu. İnsandaki para kazanma hırsı biyolojik etmenleri tetikleyerek insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum haline geldi. Uzmanlar biyolojik etmenlerden dolayı sağlığımızın olumsuz etkilenmemesi için hazır gıdalar yerine ev gıdalarını tavsiye ediyor. Mesela hazır yoğurt yerine evde yoğurt yapmaya başlayarak sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Kimyasal etmenler

kimyasal etmenler

İnsan sağlığını etkileme yönünde etkisi olan tüm kimyasallar insan sağlığına etki eden kimyasal etmenler arasında yer alır. Gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasallar, tarım alanlarında haşere kaynaklı zararları önlemek adına kullanılan kimyasallar birer zehir niteliği taşıdığı için insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanlar birçok amansız hastalığın kimyasal maddelerden dolayı ortaya çıktığını, katkı madde kullanımı son bulmadığı müddetçe ölümle sonuçlanan hastalıkların giderek artacağını belirtiyor.

Psikolojik etmenler

insan sağlığına etki eden psikolojik etmenler

Bir insan hayattan zevk alabildiği müddetçe sağlıklı olur. Günümüzde geçim sıkıntısı adı verilen problem birçoğumuzun ruhsal anlamda sıkıntılar çekmesine neden oluyor. Panik atak tarzı gibi depresyonlar insan sağlığını olumsuz etkileyen psikolojik etmenler arasında yer alıyor. Psikolojik kaynaklı sorunlar baş gösterdiyse kişi öncelikli olarak çevresini değiştirmelidir çünkü bu tarz sorunların büyük kısmı kişinin çevresinde yer alan kişilerden ya da meydana gelen olaylardan dolayı oluşmaktadır.

Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler

sosyal ekonomik kültürel etmenler

İnsan birlikte yaşama arzusu olan bir canlıdır. Bu da bizleri sosyal bir canlı haline getirmektedir. Sosyal çevremizde olup bitenler bizleri gem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden sağlığımızı sosyal faktörler nedeniyle kaybetmemek için sosyal çevre seçerken kesinlikle dikkatli olmalıyız.

Toplumda yer alan kültür kişiler üzerinde baskı oluşmasına neden olabiliyor. Mesela her ne kadar ülkemizde değişime uğramış olsa da kadınların okula gidemeyeceği ya da gece dışarı çıkamayacağı gibi yanlış bir durum benimsenmekteydi. Bu durum kadınların kültürel açıdan baskı görmesine ve psikolojik sorunlar yaşarak genel sağlıklarını kaybetmesine neden oluyordu. Zaman içerisinde artan ekonomik baskı geçim sıkıntısını ortaya çıkardı ve kadınlar da iş yaşamında yer almaya başladı. Bu durum ilk bakıldığında pozitif gibi görünse de kadınlar giderek evlerinden koptu ve çocuk gelişiminde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buradan yola çıktığımızda insan sağlığına olumsuz yönde etkisi olan bir etmenin diğer sorunları da tetiklediğini söyleyebiliriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here