karadeniz tarım ürünleri

Karadeniz bölgesi verimli topraklara sahip olduğundan dolayı ilgili bölgede tarımsal faaliyetler bir hayli gelişmiştir. Ayrıca yılın neredeyse her günü yüksek oranda yağış alınması Karadeniz bölgesinin tarımsal faaliyetler açısından gözde bölge haline gelmesini sağlamıştır. Karadeniz bölgesinde yetişen tarım ürünleri incelendiğinde ilgili bölgede yetişen tarım ürünlerinin ülke içinde kullanıldığı gibi ayrıca üretim fazlası olan ürünlerin yurt dışına satılarak ciddi bir ekonomik gelir elde edildiği biliniyor. Karadeniz bölgesinin tarım ürünleri diğer birçok bölgeye oranla aşırı derecede zengindir. Sizlere Karadeniz bölgesinde yetişen tarım ürünleri nelerdir konusunda bilgiler verdikçe gerçekten de ülke için önemli olan birçok tarım ürününün ilgili bölgede yer aldığını göreceksiniz.

Karadeniz bölgesi sanayi bakımından gelişmemiş olduğu için Karadeniz bölgesi tarım faaliyetleri açısından gelişme göstermiş ve bu da ilgili bölgenin tarım alanında lider bölgelerden birisi haline gelmesini sağlamıştır. Bölgede yetiştirilen çay ve fındık gibi tarım ürünleri ülkemizin en çok gelir elde etmiş olduğu tarım ürünleri arasında bulunuyor. Karadeniz bölgesinin tarımsal faaliyetler açısından bu kadar zengin olmasının en büyük nedeni iklim şartlarının uygun olmasıdır. Yılın neredeyse her günü yağış alındığından dolayı sulama kolay bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca bölgede dört mevsim belirgin bir şekilde yaşandığından dolayı bu durum tarım ürünü çeşitliliğinin artmasını sağlamaktadır. Karadeniz bölgesi hangi tarım ürünlerini yetişmesine müsaittir diye merak ediyorsanız gelin ilgili bölgede hangi tarım ürünlerinin yoğun bir şekilde yetiştirildiğini öğrenelim.

Karadeniz bölgesi tarım ürünleri

Karadeniz bölgesindeki ekonomik faaliyetleri incelediğimizde halkın yaklaşık olarak %70’lik kısmının tarımsal faaliyetler ile ilgilendiğini görmekteyiz. Bu da tarımın Karadeniz bölgesindeki ekonomik gelir açısından aşırı derecede önemli olduğunun büyük bir göstergesi sayılabilir. Karadeniz bölgesinde turunçgil, fındık, çay, şeker pancarı, tahıl ürünleri gibi çok sayıda ürün yetişmektedir. Yetiştirilen ürünlerin yetişme alanları hakim olunan iklim tipine göre değişir. Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığı ondan dolayı ılıman etki iç kesimlere sokulamaz. Bu durumda iç kesimlerde daha çok tahıl ürünlerinin yetiştirilmesine neden olmaktadır. Uzmanlar Karadeniz bölgesinde en verimli toprakların kuzeye bakan kısmında yer aldığını söylemektedir. Bu yüzden kuzeye bakan kısımlarda daha değerli olan tarım ürünlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Fındık: ülkesel bazda fındık üretiminin yaklaşık olarak %86’lık kısmı Karadeniz bölgesinde yapılır. Fındık yetiştiriciliği ile ön plana çıkan şehirlerarasında Giresun, ordu ve Trabzon illeri bulunmaktadır. Fındık üretiminin geriye kalan %24’lük kısmını Marmara bölgesinde özellikle doğu Marmara kesiminde yer alan şehirlerde yapıldığı bilinmektedir. Fındık pahalı bir tarım ürünü olduğundan dolayı fındık yetiştiriciliği yapan kişiler ciddi ekonomi elde edebilirler ayrıca elde edilen bu ekonomik gelirin ülke ekonomisine de büyük katkısı bulunmaktadır.

Çay: özellikle yetiştiriciliği Rize ilinde yapılan çay, ülke üretiminin yaklaşık olarak %100’lük kısmını kapsamaktadır. Ülkemizdeki iklim şartları uygun olmadığından dolayı çay yetiştiriciliği sadece Karadeniz bölgesinde yapılır. Giresun ilinden Gürcistan’a kadar olan coğrafi alanda iklim şartları uygun olduğundan dolayı çay yetiştiriciliği yapılabilmektedir ancak en verimli çay Rize ilinde yetiştirilmektedir. Devlet tarafından yapılan teşvikler ve ürün kalitesini arttırmak adına yapılan çalışmalar sayesinde çay bölge halkına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tarım ürünlerinden birisi haline getirilmiştir.

Tütün: orta Karadeniz bölgesinin en önemli tarım ürünlerinden birisi olan tütün sigara sanayisinin ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Orta Karadeniz bölgesinde yer alan tokat, Amasya ve samsun illeri tütün yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapıldığı iller arasında yer almaktadır. Ülke genelindeki tütün üretiminin yaklaşık olarak %15’lik kısmı Karadeniz bölgesinde yapılır. Samsun ili tütün ekiminde ülke genelinde en ön plana çıkan illerden birisidir.

Mısır: endüstriyel sanayinin ham maddeleri arasında yer alan mısır tüm Karadeniz bölgesi kıyı şeridinde yetiştirilir. Unu, yağı ve çeşitli yan ürünleri yapılarak tüketilen mısır değeri düşük bir tarım ürünü olsa da işlenerek satılması ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden mısırın Karadeniz bölgesi açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu söylemek mümkündür.

Şeker pancarı: Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında kalan Amasya, Kastamonu ve tokat gibi illerde şekerin hammaddesi olan şeker pancarının yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılır. Ülke genelinde çok sayıda şeker fabrikası yer aldığından dolayı şeker üretiminin devamlılığını sağlamak açısından şeker pancarı tarımı önemli bir endüstriyel tarım olarak kabul edilmektedir. Yurt genelinde yer alan şeker fabrikalarının kapatılması bu üretimi etkilememiştir çünkü kapatılan şeker fabrikalarının yerine özel işletmelerin kurulduğu bilinmektedir. Bu da şeker pancarı alımının her geçen gün artmasını sağlamaktadır.

Turunçgil: turunçgil tarımı sadece iklim şartlarının uygun olmasından dolayı Rize ili ve çevresinde yapılır. Mikro klima etkinin olması Rize ilinin turunçgil üretimine uygun hale gelmesini sağlamaktadır. Karadeniz bölgesi içerisinde yer alan başka hiçbir ilde mikro klima etkisi olmadığından dolayı turunçgil üretimi yapılmamaktadır. Çok sınırlı bir bölgede üretimi yapıldığından dolayı turunçgil üretiminin Karadeniz bölgesi için ciddi bir ekonomik değer olduğunu söylemek mümkün değildir. Turunçgil üretimi özellikle Akdeniz bölgesi için önemlidir denilebilir.

karadeniz tarım ürünleri

Elma: ülkemizin neredeyse her yerinde elma üretimi yapılıyor olsa da Karadeniz bölgesinde yer alan Amasya, Kastamonu ve tokat illeri bölgede yetişen elmaları ile meşhur olan illerdir. Aşırı derecede lezzetli elmaların üretimi bu illerde yapıldığından dolayı Karadeniz bölgesi için elma üretiminin önemli bir ekonomik gelir olduğunu söylemek mümkündür. Bölgede yetiştirilen elmalar değeri yüksek olduğundan dolayı ülkemiz genelindeki alım gücü düşük olduğu için üretimi yapılan elmaların büyük bölümü yurt dışına satılmaktadır ve bu sayede ülkemize ciddi bir döviz akışı sağlanmaktadır.

Karadeniz bölgesinde yetişen tarım ürünleri nelerdir denildiğinde akla daha çok sayıda tarım ürünü gelse de bizler sizlere ekonomik değeri yüksek olan ve üretim kapasitesi yüksek olan tarım ürünlerini sunduk. Bölgede ayrıca keten, kenevir, zeytin, soya fasulyesi ve kivi gibi tarım ürünlerinin de üretimi yapılmaktadır. Tarım denildiği zaman tabii ki akla sadece Karadeniz bölgesi gelmemelidir. Diğer birçok bölgemiz de tarım ürünleri üretimi açısından önemlidir. Marmara bölgesi tarım ürünleri makalesine göz atacak olursanız bu bölgede yetiştirilen tarım ürünleri hakkında da bilgiler alabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here