Keops piramidi sırları özellikleri hakkında bilgi
Keops piramidi sırları özellikleri hakkında bilgi

Keops piramidi, dünyanın 7 harikası arasında yer alır. Ayrıca günümüze kadar ayakta kalabilen tek harikadır. Keops piramidi, antik çağda Mısırlılar tarafından bir anıt olarak yapıldı. Tabanı kare formda olan anıtın bir kenar uzunluğu 230 metredir. Yapının yüksekliği 150 metredir.

Rüzgar gibi dış etkiler nedeniyle boyutları erozyon nedeniyle kısmen küçülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda Firavun Keopsun mezarının bu anıt altında yer aldığı belirlendi.

Keops piramidini diğer piramitlerden ayıran en önemli özelliği bu güne kadar inşa edilen tüm piramitlerin en büyüğü olmasıdır. Mısır’ın başkenti olan Kahire’nin yakınlarındaki Giza platosunda yer alan bu piramit, parçası olduğu nekropolün ana mezarıdır.

Keops Piramidi Özellikleri

Keops piramidi denildiği zaman akla hem çözülen hem de çözülemeyen sırlar gelir. Keops piramidi form olarak diğer piramitlere benzer. Bu yüzden formu hakkında özel bir şeyler söylenemez. Ancak yapısal uzunluklar ele alındığında birçok sır karşımıza çıkmaktadır. En çok bilinen gizemli özelliği taban alanı yüksekliğinin iki katına bölününce pi sayısının elde ediliyor olmasıdır. Sadece bu özelliği bile mimarisinde üstün matematiksel bilgilerin kullanıldığını gösterir.

Keops piramidinde kullanılan malzemeler sayesinde piramidin içi yazın serin, kışın sıcaktır. Sahip olduğu özellikleri sayesinde ayakta kalan tek dünyanın yedi harikası haline gelmiştir.

Keops piramidi kireçtaşı blokları kullanılarak inşa edildi. Bu yüzden dış etkiler nedeniyle zamanla aşındı ancak günümüze kadar ayakta kaldı. Bu yapıda 12 ton ağırlığında 2,5 milyon kireçtaşı bloğu kullanılmıştır.

Keops piramidi özellikleri kesinlikle bir başlık altında toplanamaz. Bu yüzden bu görkemli yapı hakkındaki bilgiler alt başlıklar halinde ele aldık.

İnsan ister istemez aklına keops piramidi kim tarafından yapılmıştır sorusunu getirmektedir. Bu görkemli yapı Eski Mısır halkı tarafından Mısır firavunu Khufu için anıt mezar olarak yapılmıştır. Yapımı ayrıca 20 yıl civarında sürmüştür. Mısır piramitlerinin sırları denildiği zaman akla ilk olarak şüphesiz Keops piramidi gelir.

Keops Piramidi Nerededir?

Keops piramidi nerededir

Bu anıt yapının özellikleri merak edildiği kadar Keops piramidi hangi ülkede diye de merak edilmektedir. Keops piramidi bulunduğu ülke Mısır’dır. Keops piramidi, Mısır’ın başkenti olan Kahire’nin güney batı kısmında yer almaktadır. Kheops piramidi, Giza nekropolünün piramitlerinden biridir.

Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit olarak da bilinmektedir. Kahire’nin bir parçası olarak kabul edilen antik Gize mezar kentinde bulunan üç piramitten en eski ve en büyük olanıdır.

Gize mezar kenti, Mısır’ın IV. Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş, çeşitli kaya mezarlıklarından, tapınaklardan, inşaatçı köylerinden ve tanınmış Sfenks’ten oluşan bir nekropol üzerine inşa edilmiş bölgedir.

#Nokropol nedir?: Arkeolojik şehirlerde toplu mezarların olduğu bölgeye verilen isimdir. Yunanca nekros-polis ölü şehri olarak da tanımlanır.

Keops Piramidi Boyutları

Kheops Piramidi, dünya var olduğundan beri insan eliyle yapılan en yüksek yapı unvanıyla anıldı. Bu anıt yapı 5.29 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

Piramidin yan kısımlarının tamamı aynı uzunlukta değildir. Birkaç santimetrelik boşluklar var. Şu anda 138 m yüksekliğindedir fakat ilk inşa edildiği dönemde 146,70 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilmiştir. Zamanla boyunun kısalmasındaki temel sebep, yapımında kullanılan kireç taşının erozyon etkisiyle aşınmasıdır.

Keops Piramidi Yapımında Kullanılan Malzemeler

Keops piramidinde kullanılan malzemelere baktığımızda bu anıtın yapımında 3 farklı malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Bunlar iki farklı türde kireçtaşı ve granittir. Herhangi bir tahta parçası yoktur. Yapı tamamen taştan oluşmaktadır.

Ana yapıda kullanılan taşlar kireçtaşıdır. Keops piramidine yakın olan bir madenden çıkarılıp kullanılmıştır. Piramidin kaplaması için kullanılan taşlar, kahire yakınlarında yer alan bir taş ocağından getirilmiştir.

Piramidin taban kısmında Aswan’ın meşhur pembe granitleri kullanılmıştır. İç duvar bloklarında ve cenaze odasında da bu granitler yoğun bir şekilde yer almaktadır.

Piramit tamamen düz formda olan dörtkenara sahiptir. Ancak gerçekte her iki tarafında da hafif bir kavis vardır. Yukarıdan aşağıya doğru iki eşit parçaya bölen bir kenarı takip ederler. Kheops piramidinin dört yüzü değil sekiz yüzü vardır. Ancak çok az belirgin olan bu özellik, güneş ışınlarının Kuzey ve Güney’in her iki tarafına yansıdığı günlerde yani sadece ekinokslarda görülür. Şu anda bu iki yüzün çift renkli olduğunu görüyoruz. Bir yarısı gölgede diğeri güneştedir.

Keops Piramidi Sırları

Son yapılan araştırmalar sonucunda piramidin iç kısmında bir uçağın sığabileceği boyutlarda olan bir boşluk keşfedildi. Bu insanların ciddi anlamda hayrete düşmesine neden oldu. Çünkü bugüne kadar piramidin tamamının keşfedildiği düşünülüyordu.

Bu durumdan yola çıkacak olursak henüz bulunmamış olan odaların ve gizli geçitlerin olma olasılığı ciddi anlamda yüksektir. İlgili durum şüphesiz Keops piramidini gizemi devam eden bir yapı haline getirmektedir.

Keops piramidi sırları içerisinde en çok dikkat çeken şey piramidin yapımıdır. Bu anıt yapının inşasında yaklaşık olarak 100.000 kölenin çalıştığı Heredot tarafından aktarılmıştır. Tabi ki yapımında sadece köleler yoktur. Böylesine matametiksel bir sisteme göre oluşturulan yapının inşasında alanında uzman kişilerin de çalıştığı düşünülüyor.

Dünyayı çepeçevre saran bir enerji kanalının olduğuna inanılmaktadır. Bu enerji örgüsü için yüksek yapıların belirli bölgelere kurulduğuna inanılır. Keops piramidi gibi piramitler de ley hatları olarak kabul edilen bu enerji örgüsü içerisinde yer alır. Enerji kanalında kesinti olmadan enerji aktarımını sağlamak için keops piramidi gibi piramitlerin yüksek enerji noktalarına inşa edildiği düşünülmektedir.

Keops piramidinin sırları elbette bunlarla sınırlı değildir. İnsanların en çok merak ettiği şey büyük taş blokların piramidin en üst noktasına kadar nasıl çıkarıldığıdır. Yağılan varsayımlar sonucunda spiral bir rampa oluşturularak beton blokların üst noktaya kadar çıkarıldığı hipotezi ağır basmaktadır.

Keops piramidi nasıl yapıldı

Bazı bilim insanların taşların en üst noktalara kadar taşınmadığını savunuyor. Üst noktalara kalıpların yapıldığı, kalıpların içerisine özel karışımlar dökülerek taş haline getirildiğine de inanılmaktadır.

İster kalıplama yöntemiyle isterse spiral rampalarla olsun şüphesiz böylesine büyük bir yapımının inşa edilmesi aşırı derecede zordur.

Keops piramidinin sırları denildiğinde akla kesinlikle piramitte yer alan radyoaktif maddeler de gelmelidir. Piramidin içerisinde yer alan yüksek radyoaktif maddelerin neler olduğunun sırrı henüz çözülememiştir.

Keops piramidinin içine girildiği zaman radar,sonar, ultrasound gibi cihazlar çalışmamaktadır. Bunun tam olarak nedeni henüz belirlenememiştir.

Keops piramidinin içerisine yılda sadece 2 defa ışık girmektedir. Bu ışığın girdiği günlerin firavunun ölümüyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca güneş ışınlarına göre yapı mimarisinin oluşturulmuş olması günümüz şartlarında bile zordur. Kesinlikle böyle bir şeyi yapmak üst düzet matematik bilgisi gerektirir. Bize göre keops piramidinin en büyük sırlarından birisi de budur.

Eski Mısır halkının tanrı olarak gördüğü Firavun için böylesine gizemli bir yapıyı yapmış olması hayret vericidir. Bugüne kadar keops piramidi ile alakalı birçok sır gün güzüne çıkarılmıştır. Buna rağmen hale hiçbir şekilde anlamlandırılamayan özellikleri de vardır. Belki de keops piramidinin ve diğer piramitlerin yapımında insanlara uzaylılar yardım etmiştir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here