Kral yolu

Kral Yolu, dünyanın en önemli ticaret yollarından birisidir. Kral Yolu Lidya Kralı Gigges tarafından yapılmıştır. Yolun Kral tarafından yaptırılmış olması bu yola Kral Yolu denilmesine neden olmuştur.

Kral Yolu üstünde yer alan bazı mimari yapılar günümüze kadar ulaşmıştır. Diyarbakır ili sınırlarında yer alan bir köprünün Kral Yoluna ait olduğu biliniyor.

2700 kilometre uzunluğunda olan Kral Yolu, İzmir ilinden başlayıp Persepolis’e kadar uzanır. Ciddi ekonomik gelir elde etmeyi sağlayan bu yol, tarihsel süreçte hangi medeniyete ev sahipliği yaptıysa o medeniyetin kalkınmasını sağlamıştır.

Kral Yolu Nedir?

Kral yolu nedir

Kral yolu, özellikle geçmiş zamanlarda ticaret amacıyla kullanılan önemli bir güzergahtır. Kral yolu İran topraklarında başlar. Buradan Türkiye’ye ulaşır. Aynı zamanda Irak üzerinden de geçmektedir. Belirli bir dönem dünyanın en önemli ticaret yollarından birisi olmuştur.

Kral Yolu, İran’ın Susa kentinden başlayıp Manisa ilindeki Sart Harabelerine kadar devam eder. Milattan önce 6. Yüzyılda Anadolu topraklarına hakim olan Perslerin kendi ticaret yollarını Anadolu yollarıyla birleştirmesiyle oluşmuştur. Alternatif yolların olmamasından dolayı uzun yıllar boyunca kullanılan önemli ticaret yollarından birisidir. Kral yolunun Roma döneminde dahi kullanıldığı bilinmektedir.

Kral Yolu Haritası

Kral yolu haritası

Kral yolu haritası, geçmiş yıllarda ticaretin nasıl gerçekleştiğini anlamaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca ticaret yollarının önemi bu haritalar sayesinde daha iyi anlaşılır. Ticaret yollarının hakim olduğu bölgelerde yer alan medeniyetlerin diğer medeniyetlere göre daha refah içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Bunun temel sebebi bu yolların ülke ekonomisine ciddi gelir sağlıyor olmasıdır.

Kral Yolunun Özellikleri

Kral yolunun özellikleri

Tüm ticaret yollarının benzer özellikleri olsa da kral yolunu diğer ticaret yollarından ayıran bazı özellikleri vardır. Şimdi maddeler halinde Kral yolunun özelliklerini ele alalım.

  • Dünyanın en önemli ticaret yollarından birisidir.
  • Kral yolu Lidyalılar tarafından yapılsa da son şeklini Persler vermiştir.
  • Persler bu yolu elçilerin daha hızlı gidip gelebilmesi adına kullanmıştır.
  • Geçmişi milattan önce 5. Yüzyıla kadar dayanır.
  • Ulaşımın hızlı olması için yapılmıştır.
  • Efes’ten başlayan Kral Yolu Bağdat şehrinde iki kola ayrılır. Bir kolu ipek yoluna bağlanırken diğer kolu Persepolis’e kadar ulaşır.

Kral Yolunu Kim İnşa Etti? Kral Yolu Kime Aittir?

Kral yolunu kim yaptı

Kral Yolu, geçmişi çok eski zamanlara dayanan ticaret yollarından birisidir. Bu yolun batı bölümünün Asur Kralları tarafından yapıldığı düşüncesi ağır basmaktadır. Böyle bir düşüncenin hakim olmasının en büyük nedeni yolun Asur Başkentine çıkıyor olmasıdır.

Gediz ve Menderes Irmakları arasında hüküm sürmüş olan Lidya Krallığı, Kral yolunun tamirinde ve geliştirilmesinde büyük etkiye sahiptir. Ticaret yolunu geliştirmelerinden dolayı Lidyalıların ekonomik açısından zirveye ulaştıkları, bunda Kral Yolunun etkisinin olduğu bilinmektedir. Anadolu uygarlıkları makalesinde kısmen bu konuyu ele almıştık.

Kral Yolu denildiği zaman akla Lidyalılar gelse de yolun son şeklini Persler vermiştir. Milattan önce 547 senesinde Persler ve Lidyalılar arasında yapılan savaşı Persler kazandı. Pers hükümdarı olan I. Darius, Kral yolunun düzeltilmesini ve iyileştirilmesini yaparak Kral Yolunun son halini almasını sağladı.

Kral Yolu, genelde ticaret yolu olarak ön plana çıkar. Persler bu yolu kuryelerin ve habercilerin daha hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kullanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here