kübizm

Kübizm, etkilerini özellikle resim sanatı üzerinde gösteren sanat akımlarından birisidir. Ortalama olarak 20. Yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bu akım, sanatsal alanda derinlemesine değişimlerin olmasına neden olmuştur. Bu etkisinden dolayı kübizm sanatçıları ve kübizm eserleri sanat tarihi açısından önemlidir. Kübizm genel olarak sanatsal alandaki tüm eski fikirleri bir kenara atarak yeni bir sanat anlayışının doğmasını sağlamıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu sanatsal akımının empresyonizm akımına tepki olarak ortaya çıktığını gözlemledik.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kübizm etkileri en yoğun şekilde resim alanında görülmektedir. Zaman içersinde bu akım büyük ilgi göründe heykel ve edebiyat gibi alanlarda da etkisini göstermeye başlamıştır. Kübizm akımının hakim olduğu resim eserleri incelendiğinde bu eserlerde özellikle geometrik şekillerin hakim olduğu görülüyor. Geometrik şekillerin yer almasındaki temel neden nesnelerin tüm görünüşleri ile aktarılmak istenmesidir. Yani kübizmin aslında olan ama görülmeyen nesne özelliklerini yansıtmak adına ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Kübizm denildiği zaman akla gelen ilk sanatçı dünyanın en ünlü ressamlarından birisi olan Pablo Ruiz Picasso’dur. Bu sanatsal akımın ilerlemesine faydası olan diğer isimler arasında Georges Braque, Juan Gris, Fernand Leger, Albert Gleizes, Andre Lhote gibi kişiler de yer almaktadır.

Kübizm normal sanat eserlerinden farklı olarak geometrik şekiller aracılığıyla nesneleri çok boyutlu göstermeyi hedeflemektedir. Bu sanat ile ilgilenen kişilere kübist denilmektedir. Kübistler tarafından yapılan eserleri inceleyecek olursanız karmaşık geometrik şekilleri gözlemlersiniz. Eser üzerinden mantık yürütecek olursanız aslında bu geometrik şekillerin bir şeyleri ifade ettiğini hissedebilirsiniz.

Kübizm resim sanatı üzerinden doğan, daha sonra ise heykel ve edebiyat gibi alanlara da aktarılan bir sanat akımıdır. Kübizm edebiyat dünyasına ilk olarak 1913 senesinde girmiştir. Kübizmin edebiyat dünyasında yer alması gerektiğini düşünen ve bu yönde ilk eserleri sanatseverler ile tanıştıran sanatçı Guillaume Apollinaire’dir. Bu ünlü isim şiir ile kübizmi bir kompozisyon haline getirmeyi başarmıştır. Sanatseverler tarafından resimde olduğu kadar ilgi görmemesinden dolayı kübizmin etkileri edebiyat dünyasında sınırlı kalmıştır ve bu yüzden çok az sayıda eser bulunmaktadır.

Kübizm günümüzde de büyük ilgi gören akımlardan birisidir. Amaç kişiye nesnenin tüm boyutlarını aktarmak olsa da bu sanat akımı ile oluşturulmuş olan eserler insanı ciddi derecede düşünmeye sevk etmektedir. Üzerinde düşünülen ve her bakanın farklı yorumlar kattığı sanat eserleri günümüzde büyük ilgi gördüğünden dolayı, en pahallı resimler arasında kübizm akımının etkisi ile oluşturulmuş olan eserler yer almaktadır. Sanata ilgisi olan kişilere kolaj nasıl yapılır makalesine de göz atabilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here