kükürt

Kükürt elementi kullanım alanları bakımından incelendiğinde birçok alanda kükürtten yoğun bir şekilde yararlanıldığı görülmektedir. Periyodik tabloda yer alan kükürt elementinin atom numarası 16’dır. Rengi sarı olan kükürtün yumuşak yapıda olduğu ve yarı metal özelliği taşıdığı bilinmektedir. Kükürt nerelerde kullanılır diyecek olursanız öncelikli olarak bu elementin sabun imalatında yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Günümüzde sıklıkla kullanmış olduğumuz temizlik ürünlerinin büyük bölümünde kükürt yer almaktadır. Sayfamızın devamında yer alan kükürtün özelliklerine göz atacak olursanız kükürtün özellikle sabun gibi maddeler içerisinde neden kullanıldığını daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

Kükürt açık hava ortamında yakılacak olursa bu elementin gözle görülmesi zor olan mavi bir alev oluşturduğu ve nefes almayı aşırı derecede zorlaştıran kükürt dioksit gazını saldığı tespit edilebilir. Kükürt elementinin bu denli çok ilgi görmesinin en büyük nedeni başka elementler ile doğrudan birleşebilmesidir. Kükürt çinko ile birleştirildiğinde yeni oluşan maddenin patlayıcı özelliği bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı kükürt ve çinko bileşiminin ateşli silahlar sanayisinde kullanıldığı da bilinmektedir.

Kürt her ne kadar doğadan sade bir halde elde edilse de kükürtün çeşitli kimyasal bileşikler halinde de doğada yer aldığı bilinmektedir. Sülfatlar, sülfitler ve organik bileşikler kükürtün doğada bileşik halinde yer aldığı şekillere örnek olarak gösterilebilir. Kükürdün bulunduğu yerleri incelediğimizde karşımıza özellikle volkanik kayaçlar ve fosil yakıtlar çıkmaktadır. Kükürtün özellikle deniz sularında meydana gelen buharlaşma neticesinde ortaya çıktığı da bilinenler arasında yer alıyor. Bir kükürt rezervi bulunduğu zaman burada madensel çalışmaların başlatılması için filizin kayda değer oranda olması gerekmektedir. Kükürtün yeterli oranda olmaması neticesinde yapılan madensel çalışmaların ciddi ekonomik zararlar getirdiği de bilinenler arasında yer almaktadır.

Kürt nerelerde kullanılır diyecek olursanız bu elementin özellikle gübre sanayisinde yoğun bir şekilde kullanıldığını söylememiz mümkündür. Ayrıca kükürt elementi lastik, kimya, kağıt, boya, petrol ve demir çelik sanayisinde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kükürtün diğer kullanım alanları ise kibrit ve barut üretimidir. Sizlerin de gördüğünüz gibi günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanmış olduğumuz ürünlerin büyük bölümünde kükürt yer almaktadır.

kükürt

Kükürt sıklıkla kullanılan önemli bir element olduğundan dolayı sadece kükürt üretmek adına açılmış olan birçok sanayi tesisi bulunmaktadır. Tabi ki doğadan saf bir şekilde elde edilen kükürtün direkt olarak kullanılması mümkün değildir. Kükürtün kullanılabilir duruma getirilebilmesi adına çeşitli işlemlerden geçirilmesi ve saflaştırılması gerekmektedir. Kükürt çok eski zamanlardan beri birçok medeniyet tarafından kullanıldığından ötürü kükürtü elde etmek adına geliştirilmiş olan çok sayıda teknik olsa da günümüzde teknoloji aşırı derecede ilerlemiş olduğundan dolayı eski yöntemlerle kükürt üretimi tarih olmuş ve günümüz modernizasyonu ile kurulmuş olan işletmeler kendi geliştirmiş oldukları yöntemler ile kükürt üretimi yapmaya devam etmektedir. Periyodik tablodan kükürt elementine bakmak istiyorsanız bu elementin “S” sembolü ile gösterildiğini belirtmek isteriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here