Küpün İlginç Özellikleri Nelerdir?

Küpün özellikleri, bu geometrik şeklin daha iyi anlaşılabilmesi için bilinmelidir. Küpü sade kutu formunda olan bir şekil olarak görmeyin. Üç boyutlu olan bu geometrik şeklin kaç ayrıtının, kaç köşesinin ve kaç kenarının olduğunu da öğrenin.

Küpün ilginç özellikleri irdelenirken ayrıca küpün hacmi nasıl hesaplanır ve küp açılımı da bilinmelidir. Bu makalede en çok karşımıza çıkan geometrik şekiller arasında yer alan küpü, tüm ilginç özellikleriyle birlikte ele alacağız.

Küpün Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

Küp nedir? Sahip olduğu ayrıtların hepsi birbirine eşip olan dikdörtgenler prizmasına küp denilmektedir. Bu geometrik şekli diğer geometrik şekillerden ayıran başlıca özellikleri şu şekildedir:

Küpün özellikleri
Küpün özellikleri
 • Küp, 6 yüze, 8 köşeye ve 12 ayrıta sahiptir.
 • Yüzey alanlarının tamamı birbirine eşit olup karşılıkları yüzeyleri paralel olarak konumlanmıştır.
 • Sahip olduğu karşılıkları yüzeyler kare şeklinde olup aynı uzunluğa sahiptir.
 • Yüzeye ait olan karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denilmektedir.
 • Aynı yüzeye ait olmamak koşuluyla iki köşegeni birleştiren doğruya cisim köşegeni denilmektedir.
 • Köşe kısımlardan çıkan ayrıtlara prizmanın boyutları denilir. Küpte en, boy, yükseklik olarak nitelendirilen bu ayrıtların uzunlukları eşittir.
 • Cisim köşegeninin uzunluğu (a√3), yüz köşegeninin uzunluğu (a√2) şeklinde ifade edilir.
 • Cisim köşegen uzunluğu 1 ayrıt uzunluğunun √3 katıdır.

Küpün Alan ve Hacminin Hesaplanması

 • Küpün taban alanı: Ta=a²
 • Yanal alanı: Ya=Ç.h , Ya=4.a²
 • Küpün tüm alanı: A=6.a²
 • Küpün hacmi: V=Ta.h , V=a².a , V=a³ kısacası küpün hacmi bir ayrıtının küpüne eşittir diyebiliriz.

Küpün Açılımı

Küp açılımı
Küp açılımı

Küpün açılımı, eş alan ve uzunluk ölçülerine sahip olan 6 kare şeklinden oluşmaktadır. Hesaplaması en kolay olan geometrik şekillerden birisidir. Küpün açılımıyla alakalı vermiş olduğumuz görsel geometrik şekillerden olan küpü daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Yorum yapın