Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınmanın Nedenleri Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınmanın sebepleri üzerinde durulmasındaki temel neden küresel ısınmanın dünya sıcaklığını değiştirerek mevsimlerin değişmesine neden olmasıdır. Küresel ısınmanın nedenleri arasında birçok faktör yer aldığından dolayı dünya genelinde bu ısınmayı önlemek adına önlemlerin alınması gerektiği belirlenmiştir. Küresel ısınmanın dünya genelinde etkisini göstereceğinden dolayı Kyoto protokolü birçok devlet tarafından imzalanarak küresel ısınmanın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Dünya genelinde etkisini gösteren çevre kirliliği küresel ısınma etkilerini arttırmaktadır. Küresel ısınmanın bu denli çok korkulan bir kavram olmasındaki temel neden mevsimleri kısa süre içerisinde değiştiriyor olmasıdır. Doğa bilimcileri insanların bu küresel ısınmaya adapte olamayacağından korkmaktadır ve küresel ısınmanın bu şekilde olanca hızıyla devam etmesi durumunda insan neslinin bu durumdan ciddi derecede olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir. Hatta bazı uzmanlar meydana gelen bu ısınmanın insan neslini yok edebileceğini dahi düşünüyor. Küresel ısınma ucu açık bir kavram olduğundan dolayı insanlar bilinmedik bir şeyle mücadele etmekten korkmaktadır ve bu yüzden kesinlikle küresel ısınmanın önlenmesi adına çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Küresel Isınma Ne Demek?

Küresel ısınma nedir

Küresel ısınma: dünya genelinde yer alan ortalama sıcaklık değerlerinde artış olması olarak tanımlanır. Bu durum tüm yıl içerisinde gerçekleşir ve ilgili durumun oluşmasına sera gazları neden olmaktadır.

Endüstriyel tesislerin artmasıyla birlikte atmosfere bırakılan sera gazı miktarında artış olmuştur. Bu durum da küresel ısınma denilen doğa felaketiyle yüzleşmemize neden olmaktadır. Sıcaklık değişimleri sadece havada meydana gelmemektedir. Bu değişim su ve toprakta da gözlemlenmektedir.

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Küresel ısınmanın nedenleri nelerdir

Küresel ısınmanın nedenleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda mevcut ısınmanın nedeninin insan tabanlı olduğu tespit edilmiştir. Küresel ısınmanın sebepleri arasında insanların dünya üzerinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler yer almaktadır. İnsan eliyle yapılan faaliyetlerin neredeyse tamamı dünya üzerinde yer alan sera etkisini artırarak ciddi bir ısınmaya neden olmaktadır. Sera etkisi aslında sera gazlarından kaynaklı olan bir etkidir. Genel olarak sera gazları dünyanın ısısını atmosfere hapsederek küresel ısınmaya neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda en zararlı olan sera gazının karbondioksit olduğu keşfedilmiştir. Bu nedenden dolayı Kyoto antlaşmasında özellikle ülkelerin karbondioksit salınımını azaltacak yönde tedbirler alması gerektiği yer almaktadır.

Sera gazlarından birisi olan karbondioksitin yayılmasına en fazla fosil yakıtların yakılıyor olması neden olmaktadır. Petrol, kömür ve doğalgaz ciddi derecede karbondioksit salan yakıt türleri arasında yer almaktadır. Fabrikaların bacalarından çıkan gazlar, otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar ve bunlara paralel olarak ağaçların her geçen gün tahrip ediliyor olmasa karbondioksit salınımını arttırmaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi bitkiler karbondioksit alarak çevreye oksijen vermektedir. Bitkilerin tahrip edilmesi karbondioksit oranının dünya genelinde artmasına ve küresel ısınmanın olmasına neden olmaktadır. Küresel ısınma ile mücadele edebilmek için atılacak en önemli adım dünyanın daha yeşil bir hale getirilmesinden geçmektedir.

Bazı bilim adamları karbondioksit salınımının küresel ısınmaya neden olmadığını mevcut ısınmanın güneş kaynaklı olduğunu söylese de yapılan araştırmalar sonucunda güneşte meydana gelen bozulmaların etkisiyle oluşan ısınmanın çok düşük oranda olduğu tespit edilmiştir. Yani küresel ısınmaya güneşin etki ettiğini söylemek mümkün değildir. Yüce yaratıcı bizlere muazzam bir dünya kurmuştur. Gelecek nesillere bu muazzam dünyayı aynı şekli ile bırakabilmek için özellikle küresel ısınmanın etkileri ortadan kaldırılmalıdır. Durum böyle devam edecek olursak gelecek nesilden bahsetmek dahi söz konusu olmayabilir.

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir

Küresel ısınmanın etkileri en çok bitkiler üstünde görülmüştür. İklim değişiklikleri nedeniyle bitkilerin polen dönemlerinde uzama meydana gelmiştir. Polen verme döneminin uzaması bitki geleceğini olumsuz etkilediği gibi çeşitli solunum sistemi problemlerinin daha fazla gözlemlenmesine neden olmaktadır.

Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte buzullarda ciddi derecede erime hızlanmış durumda. Bu kötü gidişata dur denilmeyecek olursa deniz seviyelerinde artış olacaktır. Bu durum da verimli tarım arazilerinin sular altında kalması, tarımsal faaliyetlerin düşmesi anlamına gelmektedir. Bu durumu detayla bir şekilde Antarktika dünya iklimini nasıl etkiler konusunda ele almıştık.

Küresel ısınma sıcaklık değerlerinde artış olmasına, buna paralel olarak mevsimsel değişikliklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bazı canlı türleri belirli bölgelere adapte olmuştur. Bu özel bölgelerin ikliminde meydana gelen değişiklikler bu canlıların yok olmakla karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.

Küresel ısınma kaynaklı olarak yaşanan mevsimsel değişiklikler dünyayı ciddi derecede yaşanmaz hale getirecektir. Kum fırtınaları, seller ve daha birçok doğal afet küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkacaktır. Bu kötü gidişat uç noktalara gelince deniz seviyelerindeki yükseliş kara parçası bulmayı zorlaştıracak ve toplu göç olayları yaşanacaktır.

Küresel Isınma Önlemleri

Küresel ısınma önlemleri

Küresel ısınmaya sera gazları neden olmaktadır. Mevcut olan sera gazlarını engellemek küresel ısınmayı da engellemeyi sağlayacaktır. Küresel ısınmaya her ne kadar bizler neden olsak da bu kötü durumu engelleyebilir ye da yavaşlatabiliriz. Şimdi sizlere maddeler halinde neler yapılabileceğini aktarmak istiyoruz.

Küresel ısınmayı engellemenin yolları maddeler halinde

  • Eski tip ampuller yerine yeni nesil teknolojiye sahip tasarruflu ampulleri kullanmak,
  • Yapay ışık kaynaklarını azaltmak, gerekmedikçe ışık kullanmamak,
  • Otomobillerden çıkan zehirli gazları önlemek için yakıt filtre bakımını periyodik olarak yapmak,
  • Çölleri ağaçlandırmak için mücadele etmek,
  • Sıcak su yerine soğuk su kullanmak,
  • Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek,
  • Mevcut ormanları korumak ve bunlara yeni ormanlık alanlar eklemek,
  • Endüstriyel tesislere baca filtresi ve atık filtreleme sistemlerini zorunluluk haline getirmek.

Yukarıda saymış olduklarımızın büyük kısmı insanların bireysel olarak alabilecekleri önlemler arasında yer almaktadır. Dünyanın yaşanabilirlik derecesini arttırmak için kesinlikle ülkesel bazda da önlemlerin alınması gerekmektedir.

Küresel Isınmaya Neden Olan Gazlar

Küresel ısınmaya neden olan gazlar

Küresel ısınmaya sera gazlarının neden olduğunu belirtmiştik. Bu gazlar arasında Karbondioksit (CO2), Diazotoksit Gazı (NO2), Metan Gazı (CH4), Halokarbon Gazları, Ozon Gazı (O3) ve Karbon Monoksit Gazı (MO) yer almaktadır. Bu gazların salınımlarına sınırlama getirilmesi, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Küresel ısınmaya neden olan gazlar arasında yer alan karbondioksit gazı, sera etkisinin oluşmasında en büyük etkiye sahip gaz türüdür. Normal şartlarda bu gaz atmosfer içerisinde vardır ancak sanayileşmenin hızlanmasıyla birlikte havadaki miktarı artmıştır. Büyük etkiye sahip olmasından dolayı özellikle karbondioksit gazı salınımına olanca hızla son vermek gerekmektedir.

Yorum yapın