Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının ilk yazılı eseri olmasından dolayı büyük önem arz etmektedir. 1970 senesinde dönemin ünlü isimlerinden birisi olan Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig, kutlu olma bilgisi anlamına gelmektedir. Kutadgu Bilig özellikleri arasında İslam kültürünü yansıtması yer aldığından dolayı özellikle din bilimciler dinlerde değişimin olup olmadığını belirlemek adına bu eserden yararlanmaktadır. Kutadgu Bilig sözleri özellikle ilgili dönemdeki yöneticilerin tutumlarını bizlere aktardığından dolayı eski Türk devletlerinde devlet yönetiminin nasıl gerçekleştiği konusunda bizlere bilgi veriyor.

Kutadgu Bilig günümüzde okunmaya çalışıldığında birçok kişi yazılanlardan pek bir şey anlamamaktadır. Durumun böyle olmasındaki temel neden ilgili eserin hakaniye Türkçesi ile kaleme alınmış olmasıdır. İlgili eser derinlemesine incelendiğinde eser içerisinde hakaniye Türkçesi dışında Arapça ve Farsça sözlerin yer aldığı da görülüyor. 1070 senesinde Husuf Has Hacip tarafından yazılan bu eser Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Toplamda 6645 beyitten meydana gelen Kutadgu Bilig, ayrıca Türk edebiyatının ilk mesnevisi olarak kabul edilir. Bu eseri diğer birçok eserden ayıran diğer en önemli husus ise Kutadgu Bilig’in aruz ölçüsüne uygun bir şekilde yazılmış olmasıdır. Bu nedenden dolayı Türk edebiyatı dünyasının ilk aruz ölçülü eseri olarak kabul edilmektedir.

Kutadgu Bilig yazılış amacı ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğinin anlatılmak istenmesidir. Siyasetname özelliği de taşıyan bu eser içerisinde toplum içerisinde yaşam süren kişilerin mutlu olabilmeleri adına yapılması gerekenler de yer almaktadır. Kutadgu Bilig ele alındığında yazılanların içerisinde toplamda dört kişinin var olduğu görülüyor. Tabi ki bunlar gerçek kişiler olmayıp sembolleştirilmiş kişilerdir.

Kutadgu Bilig içerisinde yer alan Gündoğdu kelimesi hükümdarı, Aytoldı kelime veziri, Ögdülmüş kelimesi aklı ve Odgurmuş kelimesi de hayatın sonunu temsil etmektedir. Kutadgu Bilig dört kişiden oluştuğundan dolayı metin içerisinde sadece bu dört kişinin karşılıklı şekilde yapmış oldukları konuşmalar bulunur. Bu konuşmaları okuduğumuzda eserin kaleme alınmasındaki tek amasın insanlara örnek olmak olduğunu hissediyoruz.

Bu güne kadar hiç Kutadgu Bilig içerisinde geçen sözleri okumadıysanız gelin birkaç örnek sözü birlikte okuyalım.
Kutadgu Bilig
“Anlatış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan güzel dilin kıymetini bilin.”

“İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla mutluluk bulur.”

“İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dil yüzünden başı gider.”

 

Daha önceden Kutadgu Bilig okumuş olanlar, eser içerisinde geçen ve anlamlı buldukları diyalogları bizlerle paylaşabilir ve yazılanlar hakkında bir beyin fırtınası yapabilir. Atalarımızı tanımak adına tarihi irdelemenin faydalı olduğunu düşündüğümüzden dolayı sizlere bu alanda verilmiş olan eserleri tanıtmaya devam edeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here