Laplace Kimdir Eserleri ve Teoremleri

Matematikçi, fizikçi ve astronom kimliğiyle tanınan Pierre Simon Laplace, 23 Mart 1749 tarihinde dünyaya geldi. Henüz ilkokul sıralarındayken yetenekleriyle ön plana çıkmayı başaran Pierre Simon Laplace, çocukluğuyla utanan bir kişi olarak da bilinmektedir. Fransız asıllı matematikçi ve gökbilimci olan Pierre Simon Laplace fakir bir ailenin çocuğuydu ve kendisi fakir olduğu için çevresindeki kişiler tarafından sürekli dışlandı. Bu durum ruh haline işlediği için kendisi büyük bilim teorilerine imzasını atmış olmasına rağmen sürekli olarak bir mahcubiyet içerisinde yaşam sürdü.

Pierre Simon Laplace Kimdir?

Matematikçi, fizikçi ve astronom olan Pierre Simon Laplace, birçok bilim dalıyla ilgilenmiş olsa da kendisi daha çok matematik alanında yapmış olduğu teoremleri ile anılmaktadır. 23 Mart 1749 tarihinde dünyaya gelen ünlü bilim insanı, 5 Mart 1827 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Yaptığı çalışmalar günümüzde de kabul gördüğünden dolayı Pierre Simon Laplace bilim dünyasındaki önemli kişiler arasında yer almaya devam ediyor.

Pierre Simon Laplace, 16 yaşındayken eğitim almaya başladığı Caen Üniversitesinde matematik alanındaki başarısını ortaya koydu ve dönemin başarılı matematikçileri arasında yer alan d’Alembert’in katkılarıyla Ecole Militaire’ye profesör olarak atandı. Pierre Simon Laplace denildiği zaman matematik alanında akla gelen en önemli çalışması olan “Laplace İşleci teoremi” akla gelmektedir.

Laplace1773 yılına gelindiğinde gök mekaniğine merak saran Pierre Simon Laplace, güneş sistemindeki kararlığı kanıtlamak için çalışmalar yaptı ve Newton’un çekim yasasına bağlı kalmaya çalıştı. 1780 yılına gelindiği zaman gökcisimleriyle ilgili derinlemesine çalışmalar yaptı ve Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin hareketleri sonucunda Ay’ın ortalama hareketindeki görünür durumdaki düzensizliklerin aslında dayanıklı denge problemi olduğunu tespit etti. Ayrıca “nebular hipotezi” olarak bilinen, güneş siteminin bulutu andıran yığınlardan meydana geldiğini ifade eden bilgileri kaleme alarak “Exposition du systeme du monde” adlı kitabını 1796 senesinde bilim dünyasına kazandırdı. Kitapta bu kuram daha önceden İmmanuel Kant tarafından dile getirildiği için “Kant – Laplace kuramı” şeklinde bilim dünyasında yer alır.

Fiziğin temel konularından olan gelgit kuramına ciddi anlamda katkı sağlayan Pierre Simon Laplace, astronomi alanında yapmış olduğu çalışmaların büyük bölümünü “Traite de mecanique celeste” adlı eserinde kaleme almıştır. Günümüzde Pierre Simon Laplace kendi adını taşıyan, 1785 yılında ortaya koyduğu Laplace Denklemi ile sıklıkla anılıyor. Sene 1799’u gösterdiğinde siyaset alanında etkili isimlerden birisi galine gelen Pierre Simon Laplace ilk olarak içişleri bakanlığına, sonrasında senato üyeliğine ve daha sonraki yıllarda senato başkanlığı yardımcılığına getirildi. Laplace dönüşümü teoremi önemli çalışmaları arasında yer alan Pierre Simon Laplace 5 Mart 1827 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Eserleri günümüzde de ilgi gören ünlü bilim insanını saygıyla anıyoruz.

Yorum yapın