luvi kavmi

Anadolu’nun gizemli halkı olarak bilinen Luvi kavmi birçok tarihsel konuda aleviler ile özdeşleştirildiklerinden dolayı birçok kişi Luvi kavmi nedir sorusunu sormaktadır. Luvi krallığı hakkında tüm incelemeleri yaptıktan sonra sizlere Luvi kavminin tarihi hakkındaki tüm detayları aktaracağız. Luvi krallığı Anadolu’nun batı bölgesinde milattan önce 2000 – 1400 yılları arasında yaşam sürmüş olan bir medeniyettir. Yapılan tarihsel araştırmalara göre Luvi krallığının başkentinin bugünkü adı Selçuk olan apasa kenti olduğu belirlenmiştir. Luvi kavmini diğer birçok kavimden ayıran en önemli özellikleri Hint Arap dil ailesine ait olduğu düşünülen bir dili kullanıyor olmalarıdır. Dillerinden yola çıkılacak olursa Hitit uygarlığı ile bir bağlantılarının olduğunu da söylemek mümkündür.

Luvi kavminin ilgili dönemde Anadolu topraklarında bulunan Hititler ile yakın ilişkilerde bulunduğu düşünülüyor. Hitit uygarlığına ait kaynaklarda sıklıkla ismi geçen bir kavim olması aslında bunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Hitit kaynakları incelendiğinde Luvi medeniyetine ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığı bariz bir şekilde görülmektedir. Her ne kadar bazı tarihçiler Luvi kavmi ile Hititliler arasında sıkı bir dostluğun olduğunu söylese de yazılı kaynaklar her zaman bizlere doğru doğruyu gösterdiğinden dolayı kesinlikle Hititliler ile Luvi kavmi arasında bir çekişmenin olduğunu söyleyebiliriz.

Luvi krallığı Anadolu’ya hakim olabilmek adına çeşitli savaşlar yapmış ve büyük bölümünü kazanmıştır ancak milattan önce 1900’lü yıllarda büyük bir göç hareketi başladığından dolayı Luvi krallığı merkezinin güneye taşındığı söylenmektedir. Özellikle günümüzde adana ve çevresinde yaşam sürdükleri birçok tarihçinin hemfikir olduğu bir konudur. Luvi krallığı hakkında net bilgiler olmadığından dolayı birçok bilginin sadece varsayımlardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Luvi krallığının ne zaman tamamen yok olduğu ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalara göre milattan önce 1400’lü yıllarda Luvi krallığının hüküm sürmüş olduğu bölgede kizzuvatna devletinin kurulduğu görülüyor. Bu yüzden tarihçiler ilgili devletin kuruluşunu Luvi krallığının yıkılışı olarak kabul etmektedir. Yapılan araştırmalar da bu durumu destekler niteliktedir.

Luvi kavmi Anadolu’nun en eski halkı olarak kabul edilmektedir. Luvi kavminin üzerinde bu kadar durulmasının en büyük nedenlerinden birisi bu olsa da aslında gerçek neden hiyeroglif yazısını Anadolu’ya kazandırmış olmalarıdır. Hititliler Luvi uygarlığından hiyeroglif yazısını öğrendikten sonra bu yazıyı kullanarak çeşitli eserler bırakmışlardır. Yıllar sonra yapılan arkeolojik kazılar sonucunda hiyeroglif yazısı kullanılarak yazılmış olan çeşitli yazıtlar bulunmuştur.

luvi kavmi

Hitit kaynakları referans alınacak olursa Luvi kelimesinin ışık insanı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Yani Luvi krallığı denildiği zaman ışık insanı krallığı akla gelmelidir. Güneydoğu Anadolu bölgesini inceleyecek olursanız bölgede yer alan bazı ilçe isimlerini Luvi dilinde olduğunu görebilirsiniz. Bu da gerçekten de Luvi medeniyetinin güneydoğu Anadolu bölgesinde uzun yıllar boyunca yaşam sürdüğünü bariz bir şekilde göstermektedir. Günümüzde bazı tarihçiler Luvi krallığını Alevilerin atası olarak kabul etmektedir. Birçok alevi bunu kabul etmese de ilgili konu ile alakalı tarihçilerin çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Günümüze kadar Luvi krallığı ile ilgili elde edilmiş olan bilgilerin tamamı bu şekildedir. İlerleyen zaman içerisinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yeni veriler ele geçecek olursa sizlere Luvi krallığı ile alakalı en yeni bilgilerde aktarılmaya devam edilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here