mayoz bölünme

Mayoz bölünme evreleri ilgili bölünme türünü anlamak adına en çok kavranılması gerekilen hususların başında yer almaktadır. Mayoz bölünme biyolojik hücre çoğalması için gerekli olan bölünme türlerinden birisidir. Bir hücrenin mayoz bölünme ile çoğalabilmesi için öncelikle belirli bir olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Genç hücrelerde yani belirli bir olgunluğa erişememiş olan hücrelerde mayoz bölünmenin meydana gelmediği bilinenler arasında yer almaktadır.

Mayoz bölünmenin meydana gelebilmesi için 2n kromozomlu bir yapının olması gerekmektedir. Bölünme başlayıp sonlandıktan sonra ana yapıya benzer toplamda n kromozomu olan 4 yeni hücre meydana gelir. Bu bölünmenin olması eşeyli üremenin olduğunun en büyük göstergesidir. Bir hücre mitoz bölünmede defalarca mitoz bölünme ile çoğalabilir ancak mayoz bölünme ile çoğalan bir hücrenin tekrardan mayoz bölünme geçirmesi söz konusu değildir. Ayrıca mitoz bölünmede bölünme sonucunda oluşan yeni hücreler ana hücreye tamamen benzemektedir ancak mitoz bölünme kromozom sayısı düştüğünden ve eşeyli üreme gerçekleştiğinden dolayı meydana gelen yeni hücrelerin ana hücreye birebir benzemesinden söz edilemez. Bu durumun temel sebebi ise DNS eşlemesinin ve krossing over olarak tabir edilen parça değişimin sadece ilk evrede olmasıdır.

Mayoz bölünme ele alındığında bu bölünmenin toplamda iki evrenden oluştuğu karşımıza çıkıyor. Bu evreler sırasıyla mayoz 1 ve mayoz 2 olarak adlandırılan evrelerdir. Mayoz 1 evresi olarak adlandırılan bu evre interfaz 1 evresi ile başlamaktadır. İnterfaz 1 evresinde DNA eşlemesi meydana gelmektedir. Ayrıca bu evrede hücrenin bölünmek adına hazırlandığı kabul edilir. Hücre bölünmek için kendisini hazırladıktan sonra önemli evrelerden birisi olan profaz evresine geçiş yapılır. İlgili evrede gözlemlenen en önemli olayların başında çekirdek zarının ve çekirdekçiğin erimesidir. İlgili esnada hücre içerisinde yer alan kromatin iplikler kromozom haline dönüşmeye başlamaktadır. Bu durumda kromozom çiftleri bir araya gelir ve tetratları meydana getirir. Kromozom çiftlerinin bağlantı bölgelerinde yer alan ve sinapsis olarak adlandırılan kısımda parça değişimi meydana gelir. Parça değişimi her zaman gerçekleşecek diye bir kaide yoktur ancak meydana gelen mayoz bölünmelerin büyük bölümünde parça değişiminin meydana geldiği bilinmektedir. Tüm bu olaylar gerçekleştikten sonra bölünmenin bir diğer adımı olan metafaz 1 evresine geçiş yapılır. Kromozom çiftleri bu evrede hücrenin merkezine doğru hareket eder ve hücrenin merkezine dizilirler ve oluşan iğ iplikleri ile kromozomlarda yer alan bağlantı noktalarına tutunurlar. Anafaz 1 evresinde meydana gelen olaylar sırasında kromozomlar iğ iplikleri aracılığı ile kutuplara doğru çekilmektedir.
mayoz bölünmeTüm bu biyolojik olaylar sonrasında telofaz 1 evresinde ana hücre içerisinde n kromozoma sahip 2 yeni hücre meydana gelmiş olur. Gerekli olgunluğa ulaşılıp sitokinez 1 evresine geçildiğinde sitoplazma bölünüz ve n kromozomlu iki yeni hücre meydana gelmiş olur. Tüm bu biyolojik olaylar sonrasında mayoz 2 aşamasına geçilir ve bu evrede mitoz bölünme ile aynı özellikleri taşıyan bölünme gerçekleşir. Bu aşamada tamamlandıktan sonra toplamda 4 tane n kromozomlu yeni hücre meydana gelmiş olur. Mayoz bölünme en karmaşık bölünmelerden birisidir. Metinsel verile ile bu konuyu anlamak ciddi anlamda zor olduğundan dolayı makalemizin devamında yer alan görsel bilgilere de göz atmanızı tavsiye ederiz.

Mayoz bölünme evreleri genel hatları ile bu şekildedir. Sizlere aktarmış olduğumuz bu bölünme hayvansal hücrelerde meydana gelen bölünmedir. Bitkilerde meydana gelen mayoz bölünme temel hatları ile aynı görünse de çok ince noktalarda büyük farklılıkların olduğunu bilmenizde fayda var. Mayoz bölünme nedir konusunda sizlerde bildiklerinizi yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here