mitoloji

İnsanoğlu var olduğu günden beri efsanevi olarak nitelendirilen olayları gizemli bulmuş ve bu olayların üzerine giderek araştırmalar yapmıştır. Efsanevi olarak değerlendirilen bu olaylar üzerinde araştırmalar yapan kişilerin her geçen gün sayısının artması da mitolojinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mitoloji genel olarak çeşitli kahramanlardan meydana gelmektedir. Ayrıca insanın yaratılışı da mitolojinin temel konuları arasında yer almaktadır. Mitoloji günümüzde insanların kafasını karıştıran birçok kavramı derinlemesine inceleyip efsanevi boyutlara kadar ulaştı ondan dolayı ilgi görmeye devam etmektedir. Bu ilgi her geçen gün arttığından dolayı sizlere makalemizde mitoloji nasıl oluşmuştur konusunda da bilgi vereceğiz.

Yukarıda da sizlere belirttiğimiz gibi mitoloji, genel olarak doğaüstü olayları ele almaktadır. Açıklanması bilimsel olarak muhtemel olmayan doğa olaylarının mitoloji ile açıklanmaya çalışılması mitolojiye olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Açıklanması mümkün olmayan bu olayların nasıl meydana geldiğini veya nasıl yaratıldıklarını mitoloji incelemektedir. Mitoloji kavramı ilk ortaya çıktığı zaman sadece sözlü olarak nesilden nesle aktarılıyordu. Zaman içerisinde yazının toplumsal yaşam içerisinde daha fazla kullanılmaya başlanmasından itibaren mitoloji efsaneleri kaleme alınmış ve bu sayede efsanelerin nesilden nesle değişmeden aktarılması sağlanmıştır. Mitolojik hikayelerin kaleme alınmış olmasından dolayı günümüzde de geçmişte üzerinde en çok durulan mitoloji efsaneleri ilgi görmeye devam etmektedir.

Mitoloji nasıl oluşmuştur sorusunu soran kişilere vereceğimiz birçok cevap bulunmaktadır. Bazı mitoloji bilimi ile ilgilenen kişilere göre geçmişte yaşanan fakat unutulmuş birçok olay yarım yamalak bilgilerle günümüze kadar ulaşarak mitoloji hikayelerini meydana getirmiştir. Bazı bilim adamları ise insanların dini duygularını sömürerek yöneticilere olan bağlılıkları artırmak için mitolojik hikayelerin geçmişte yaşamış olan liderler tarafından ortaya çıkarıldığını düşünmektedir. Mitolojik hikayelerde çeşitli cezalandırmalara yer verildiğinden dolayı halkın bu hikayelerden korkarak cezalandırılma korkusu içerisine girmesi sağlanmış ve bu sayede yönetime olan bağlılık arttırılmıştır. Tabii ki bu söylediklerimiz bilimsel kaynaklara dayanmamaktadır. Bu bilgiler sadece bazı bilim insanlarının ortaya atmış oldukları teorilerden başka bir şey değildir.

Mitoloji denildiği zaman akla Mısır Roma ve Yunan mitolojisi gelmektedir. Mısır mitolojisi ele alındığında bu mitolojideki efsanelerin özellikler tanrı ile alakalı olduğu karşımıza çıkıyor. Mısır mitolojisinde en önemli efsanevi tanrı Osiris’tie. Mısır mitolojisine göre Osiris öldükten sonra tekrardan dirilecektir. Bu nedenden dolayı Osiris öldüğü zaman mezarı aşırı derecede görkemli bir şekilde yapılmıştır. Ayrıca mezar içerisine öldükten sonra yaşama inanıldığından dolayı çok sayıda yemek ve gündelik eşya bırakılmıştır. Zaman içerisinde ölen her insanın tekrardan dirileceğine inanıldığından dolayı ölen her kişinin mezarı görkemli bir şekilde inşa edilmiş ve aynı şekilde mezar içerisine çeşitli heykelcikler ve çok sayıda yiyecek bırakılmıştır. Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bilgiler de bu mitolojinin gerçek olduğunu ortaya koymaktadır.
mitolojiRoma mitolojisi de diğer birçok mitolojide olduğu gibi daha çok tanrıları ele almaktadır. Roma mitolojisini incelediğimizde dönemin Roma halkının dünyada meydana gelen olayları farklı farklı tanrıların yaptığını düşündüklerini görmekteyiz. Tarlaların sulanması, ekinlerin ekilmesi, fidanların büyümesi ve evlerin inşa edilmesi gibi yaşamsal olayların tamamının farklı farklı tanrılar tarafından gerçekleştirildiğine inanılmaktadır. Roma mitolojisi oluştuğu zamanlar söz konusu olan tanrılar biçimlendirmemiştir ancak ilerleyen zaman içerisinde tanrılara insansı sıfatların verildiği de bariz bir şekilde görülmektedir.

Bir diğer ve en önemli mitoloji türü ise Yunan mitolojisidir. Diğer mitolojilerde olduğu gibi Yunan mitolojisinde de söz konusu olan olaylar tanrılar üzerinde geçmektedir. Yunan mitolojisinin en çok bilinen tanrısı Zeus’tur. Yunan mitolojisinde daha birçok tanrı olsa da Zeus’u diğerlerinden ayıran en önemli özelliği dünyayı ve gökleri yaratıp yönettiğine inanılmasıdır. Yunan mitolojisi inanılması gerçekten zor olan birçok efsaneyi bünyesinde barındırdığından dolayı özellikle bilim kurgu filmcilerinin en çok ilgisini Yunan mitolojisi çekmektedir. Bu nedenden dolayı Zeus ile alakalı çok sayıda filme rastlamanız mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here