yanma odası

Yanma odası içten yanmalı olan motor türlerinde yanma olayının gerçekleştiği kısma verilen genel bir isimdir. Yanma odasında yapılan çeşitli değişimler sayesinde yanmanın daha verimli hale gelmesi ve bu sayede daha yüksektir enerjinin elde edilmesi mümkündür. Bu yüzden motorlarda yanma odaları motor tutkunlarının ilgi gösterdiği bir alandır. Motorlarda yanma odaları ve özellikleri hakkında bilgiler aldığınız zaman yanma odalarının enerji elde edilirken gerçekten de aşırı derecede önemli olduklarını daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Yanma odası nedir diyecek olursanız sistemde yer alan pistonun üst ölü nokta adı verilen bölgeye geldiğinde pistonun üst kısmında kalan boşluğa yanma odası adı verildiğini söyleyebiliriz. Yanma olayı ilgili kısımda gerçekleştiğinden dolayı bu alana yanma odası denilmiştir. Motorlarda gerçekleşen yanma olayı sayesinde kimyasal haldeki yani kimyasal enerji olarak kabul edilen yakıtlardan ısı enerjisi elde edilmektedir. Yani bu bölgede bir dönüşümün olduğu söylenebilir. Bazı motor türlerinde yanma odaları silindir kapakların içerisinde bulunduğu gibi bazı motor türlerinde ise yanma odalarının pistonun hemen üst kısmında yer aldığı biliniyor. Olayın tamamen motorun yapısı ile alakalı olduğu bilindiğinden dolayı yanma odası şekillerinin kullanılan motor türüne göre değiştiğini söyleyebiliriz.

Yanma odalarına tasarımsal gözle baktığımızda yanma odalarının şeklinin ortaya çıkmasında supapların aşırı derecede önemli olduğu söylenebilir çünkü supapların konumlandırılması yanma odasının şeklinin değişmesinde etkili bir husustur. Supapların konumlandırılması ve supapların şekillerinin hava yakıt karışımının daha verimli hale gelmesinde etkili olduğundan dolayı son zamanlarda yanma odası üzerinde değişiklikler yaparak verimi arttırmak yerine supaplar üzerinde kısmi değişiklikler yapılarak verimin arttırılmaya çalışıldığı biliniyor. Bir zamanlar sadece yanma veriminin yanma odası ile alakalı olduğu düşünülürken gelişen teknoloji sayesinde bilgisayar ortamlarında yapılan analizler sonucunda aslında supapların yanma verimliliğini arttırma konusunda daha etkili oldukları saptanmıştır.

Yapılan çeşitli çalışmalar sonrasında çok sayıda yanma odası çeşidi ortaya çıkmıştır. Çatı tipi, yarı küresel tip, kama tipi ve küvet tipi yanma odası tülleri sadece bunlardan birkaçıdır. Yanma odasındaki supapların konumuna ekstra olarak pistonların üst yüzeylerine verilen çeşitli formlar sayesinde yanma odasının iç dizaynı büyük oranda değiştirilebilmektedir. Yapılan bu değişikliklerin en büyük nedeni verimi arttırmaktır. Motorlar üzerindeki en büyük sorun verimin düşük olmasıdır. Verimi artırabilmek yönünde atılacak her adım motor dünyasında aşırı derecede önemlidir. Sizlere yanma odası çeşitleri hakkında bilgiler sunduk. Bir de dilerseniz hep birlikte bu yanma odası çeşitlerinin özelliklerine göz atalım.

Kama tipi yanma odası: silindir kapağının hemen üst kısmında kama şeklinde bir haznenin yer almasından dolayı bu yanma odası tipine kama tipi yanma odası denilmiştir. Kama tipi yanma odaları basit formda olduklarından dolayı üretilmeleri birçok yanma odasına oranla daha kolaydır. Motorlarda yer alan sıkıştırma zamanında hava yakıt karışımının daha etkin bir şekilde sıkıştırılmasına imkan tanıdığından dolayı kama tipi yanma odaları günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır çünkü yakıt hava karışımının iyi bir şekilde sıkıştırılması motor verimini ciddi oranda arttırır.

Çatı tipi yanma odası: çatı tipi yanma odası, yanma odasının üst yüzeyinin geniş formda olmasından dolayı özellikle 4 adet supap bulunduran motorlarda yer almaktadır. Yanma odası formunun çatıyı andırmasından dolayı bu yanma odası çeşidine çatı tipi yanma odası denilmiştir. Bu yanma odasına sahip olan motorları incelediğimizde buji sisteminin yanma odasının hemen orta kısmında yer aldığını görmekteyiz. İlgili durum şüphesiz yanma olayının hızlı bir şekilde gerçekleşmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu tip yanma odasına sahip olan motorlarda toplamda 4 supap yer aldığından dolayı bu motorlar dış görünüş itibariyle aşırı derecede büyük bir görünüme sahiptir.

Küvet tip yanma odası: pistonun üzerine çeşitli oyukların açılması sonucunda yanma odasına farklı bir tasarımın verilmiş olduğu yanma odası tipine küvet tipi yanma odası denilmektedir. Küvet tipi yanma odası günümüz teknolojisi ile geliştirilmiş olan bir yanma odası türüdür. Hava yakıt karışımının üst düzeyde olmasını sağlandığı gibi verimin aşırı derecede yüksek olması küvet tip yanma odasına sahip olan motorların hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Günümüzde birçok motor türünün küvet tipi yanma odasına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

yanma odası

Yarı küresel tip yanma odası: bu yanma odası türünde yanma odasındaki hava yakıt karışımındaki türbülans büyük oranda artmakta olduğundan dolayı yarı küresel tip yanma odasında hava yakıt karışımının diğer yanma odalarına oranla daha verimli olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu yanma odalarındaki yüzey alanı diğer yanma odalarına oranla daha az olduğundan ötürü yüksek bir ısı açığa çıkmaktadır. Bu da yanmanın şüphesiz daha verimli bir şekilde gerçekleşmesinde etkin rol oynar. Yanma olayı diğer yanma odalarına oranla daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Eğer bir yanma odasında akış analizi yapacak olursanız bu durumun gerçekten de aşırı derecede önemli olduğunu daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here