Teknolojik alanda meydana gelen gelişim beraberinde enerji ihtiyacını arttırmıştır. Enerji gereksinimi her geçen gün arttığından dolayı yeni enerji kaynakları tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılmaya başlandı. Yeni kullanım alanları bulmaya devam eden en önemli enerji kaynağı şüphesiz nükleer enerjidir. Nükleer enerjiler ile çalışan nükleer enerji santralleri gelişmiş birçok ülkenin elektrik üretmek için en çok tercih ettiği enerji santrallerinden birisidir. Daha düne kadar ülkemizde hiç nükleer enerji santrali yoktu ancak enerjiye olan gereksinim ve dışa bağlılık her geçen gün arttığından dolayı ülkemizde de nükleer enerji santrali kurulum çalışmaları başlamıştır. Dünya genelinde birçok ülkenin elektrik elde etmek için nükleer enerji santrallerinden yararlandığı bilinmektedir. Nükleer enerji santralleri dışa bağımlılığı azalttığından dolayı ülkemizde de yakın zaman içerisinde 2 adet nükleer enerji santralleri kurulması planlanıyor.

Nükleer enerji santrallerinde elektrik enerjisi elde etmek için yakıt olarak zenginleştirilmiş uranyum kullanılmaktadır. Zenginleştirilmiş uranyum fizyon tepkimesine girdikten sonra ortaya ciddi derecede yüksek olan enerji çıkar. Pratikte zenginleştirilmiş uranyum kullanılarak nükleer enerji santrallerinde elektrik üretimi kolay gibi görünebilir. Fakat bu alanda uzman olmayan kişiler nükleer enerji santrallerinde çalışmalar yapacak olursa ortaya ölümcül problemler çıkabilir. Bu nedenden dolayı nükleer enerji santrallerini devreye sokmadan önce bu alanda kendisini geliştirmiş olan personele gereksinim vardır.

Nükleer enerji santrallerinde herhangi bir ölümcül vakanın oluşmaması için meydana gelen fizyon tepkimelerinin kontrol altında tutulabilmesi gerekmektedir. Fizyon tepkimelerinde bir sıkıntı meydana gelecek olursa tüm dünyayı yakından ilgilendirecek olan ciddi problemlerin ortaya çıkması aşikardır.

İyi bir şekilde yapılmış olan nükleer santral elektrik imalatında mühim avantajlara haizdir. Taş kömürü kullanarak çalışan elektrik santrallerinde gözlem yaptığımızda çok daha temiz olduğunu gözlemlemekteyiz ve atmosfere daha az miktarda radyoaktif atık bırakması çevreye duyarlı bir teknoloji olduğunun açık kanıtıdır. Taş kömüründen atmosfere çıkan tonlarca Karbon, sülfür ve öteki elementler iyi çalışan bir nükleer santrale nispeten çok daha fazla oranda kirletici tesir meydana getirmektedir. Bu açıdan enerji imalatında iyi yapıldığında nükleer enerji son derece temiz olarak tanımlanabilir. Bunun beraberinde pek çok problemler de bulunmaktadır.
nükleer enerji santraliYukarıda da belirttiğimiz gibi nükleer enerji santralleri zenginleştirilmiş uranyum ile çalışmaktadır. Uranyumu zenginleştirme işlemi sırasında çevreye yüksek miktarda radyoaktif madde yayımlata ve bu durumda kirliliğe neden olmaktadır. Uranyum zenginleştirme çalışmalarının yapıldığı yerlerde özellikle kanser vakalarına sıklıkla rastlanır.

Nükleer enerji santralleri çevreye duyarlıdır ancak bir patlama olacak olursa tüm dünyayı etkileyecek sorunların yaşanmasına neden olabilir. Bir dönem tüm dünyanın etkilenmesine neden olan Çernobil felaketi buna örnek olarak gösterilebilir. Nükleer enerji santrallerinde patlama olmaması için personelin eğitilmesi gerektiği gibi santrallerin bakımlarının periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

Nükleer enerji santralleri çalışmaları sırasında radyoaktif atık oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu radyoaktif atıkların insan nesline ve doğaya zarar vermemesi için bu atıkların özenle depolanması ve dış etkilerden etkilenmeyecek mekanlarda uzun süre gözetim altında kalması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı zaman nükleer enerji santrallerinden kaynaklı herhangi bir problem yaşanmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here