Nükleer Santraller Nedir? Nasıl Çalışır? Problemleri Nelerdir?

Teknolojik gelişmeler, beraberinde enerji ihtiyacının artmasına neden oldu. Dünya ülkelerinin enerji arayışına girmesi sonucunda nükleer santrallerler ön plana çıkmaya başladı. Gelişmiş ülkelerde çok uzun zamandan beri kullanılan nükleer santralerin yapımına Türkiye’de de başlandı.

Nükleer enerji santralleri, gelişmiş ülkelerin elektrik üretmek için en çok tercih ettiği enerji santrallerindendir. Türkiye de nükleer enerji santrali kurmaya hazırlanan ülkelerden birisidir. Her alanda hızlı geliştiğimiz için üretmiş olduğumuz enerji ülkemize yetmemektedir. Bu durum enerjide dışa bağımlılığın artmasına neden olmaktadır. Bilgitimi.com olarak nükleer enerji santrallerini destekliyoruz. Kurulacak olan nükleer enerji santralleriyle birlikte bu dışa bağımlılığın azalması hedefleniyor.

Dünya genelinde en 500’e yakın nükleer santral vardır. Bu nükleer santrallerin yaklaşık olarak %30’u Amerika Birleşik Devletlerindedir. Fransa, ABD, Japonya ve İsveç nükleer santral sayısı fazla olan diğer ülkelerdir.

Nükleer Santral Nedir?

Nükleer santral nedir

Radyoaktif maddeleri yakıt olarak kullanıp enerji üreten santrallere nükleer santral denir. Fosil yakıt kullanılarak enerji üreten santrallerden en büyük farkı yakıt olarak kullanılan malzemedir. Bu santrallerde uranyum kullanılır. Santrali çalıştırmak için gerekli olan enerji uranyumun parçalanmasıyla elde edilir. Bakınız: Uranyum nerelerde kullanılır

Uranyumun parçalanması sonucunda yüksek enerji oluşur. Bu enerjinin kontrol edilememesi tüm canlı yaşamının zarar görmesine neden olabilir. Nükleer santrallerin enerji üretim verimi yüksek olsa da alınması gereken güvenlik önlemlerinin maliyeti yüksektir. Ayrıca tesiste bu alanda uzmanlaşmış kişilerin çalışması gerekir. Bu durum işletme ve ilk kurulum maliyetlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır.

Nükleer santralleri çalışma şekillerine göre incelediğimiz karşımıza 3 farklı sistem çıkmaktadır. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü nükleer santral çeşitleri arasında yer alır.

Nükleer Santral Nasıl Çalışır?

Nükleer santral nasıl çalışır

Nükleer enerji santrallerinde elektrik enerjisi elde etmek için zenginleştirilmiş uranyum kullanılır. Zenginleştirilmiş uranyum fisyon tepkimesine girince ortaya yüksek enerji çıkar. Pratikte zenginleştirilmiş uranyum kullanılarak nükleer enerji santrallerinde elektrik üretimi kolay gibi görünebilir. Fakat bu alanda uzman olmayan kişiler nükleer enerji santrallerinde çalışma yaparsa ölümcül sorunlar ortaya çıkabilir.

Fisyon tepkimesi sonucunda açığa çıkan yüksek enerji suyu ısıtarak su buharı oluşturur. Oluşan su buharı jeneratör pervanelerini hareket ettirir. Yüksek hızda dönen jeneratör pervaneleri de elektrik enerjisi üretir. Nükleer santrallerin çalışma prensibi genel olarak bu şekildedir.

Fisyon tepkimesi, lise düzeyi kimya derslerinde anlatılar. Bilgileri tazelemek adına gelin fisyon tepkimesi nedir öğrenelim.

Fisyon, kütle numarası büyük olan herhangi bir atom çekirdeğinin parçalanması ve sonuç olarak kütle numarası küçük iki çekirdeğe dönüşmesidir. Fisyon tepkimesi için radyoaktif elementler kullanılır. Tepkinen meydana gelmesi için ilk enerji olarak tanımlanan aktifleşme enerjisine gereksinim vardır. Meydana gelen Reaksiyon sonucunda kararsız çekirdekler ve nötron meydana gelir.

Nükleer Santralin Faydaları Nelerdir?

Nükleer santrallerin faydaları

Nükleer santrallerin en önemli özelliği tepki sonucunda karbondioksit gazı oluşturmamasıdır. Ozon tabakasının delinmesine neden olan karbondioksit gazı diğer santrallerde açığa çıkar. Böyle bir gazın varlığı söz konusu olmadığı için nükleer santraller sera etkisi oluşturmaz. Bakınız: sera etkisine neden olan gazlar

Nükleer santrallerin çalışmasını incelediğimizde kullanılan yakıtın dönüştürülerek tekrardan kullanılabildiğini görüyoruz. Bu durum az yakıta sahip olarak yüksek enerji elde edilmesi anlamına gelir.

Nükleer santrallerin güvenlik ve ilk kurulum maliyeti yüksektir. Buna rağmen neredeyse her ülke enerji üretimi için nükleer santrale sahip olmak ister. Bu durum temel sebebi verimlerinin yüksek olmasıdır. Çok sayıda termik santralin ürettiği elektrik enerjisini sadece bir nükleer santralde üretmek mümkündür.

Yüksek enerji kapasitesi ülkelerin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltır. Bir ülkenin güçlü olmasını sağlayan en önemli şeylerin başında enerji gelir. Enerjide dışa bağımlılık azaltıldıkça ülkelerde daha hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir.

Nükleer Santralin Zararları Nelerdir?

Nükleer santrallerin zararları

Nükleer santralde yakıt olarak kullanılan uranyum yüksek oranda radyoaktif madde oluşmasına neden olur. Oluşan bu radyoaktif maddenin doğaya karışmasını önlemek gerekir. Henüz radyoaktif maddelerin tamamen yok edilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirilmemiştir. Bu durum er ya da geç dünyanın nükleer santrallerden dolayı kirlenmesine neden olmaktadır.

Nükleer santrallerde sistem güvenliği önemlidir. Sistemde bir sorun olursa bu durum tahrip gücü yüksek patlamaların olmasına neden olur. Yaşanan patlamalar sonucunda dünyaya radyoaktif maddeler yayılır. Bu durum başta insanları olmak üzere tüm canlı sisteminin zarar görmesine neden olmaktadır. Yakın zamanda yaşanmış olan Çernobil patlamasının etkisi günümüzde de görülmeye devam etmektedir.

Kısacası ne kadar çok güvenlik önlemi alınırsa alınsın nükleer santrallerin zararları tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu etkisinden dolayı dünyanın gelişmiş ülkeleri bir araya gelerek nükleer santralleri yasaklamalıdır. Ya da tepkimeler sonucunda oluşan radyoaktif atık maddelerin tamamen yok edilmesi için araştırmalar yapılmalıdır.

Yorum yapın