oymacılık

Oymacılık sanatı ahşabın, taşın ve mermerin dile gelmesine vesilen olan bir sanat dalıdır. Oymacılık sanatı aşırı derecede merak uyandıran bir sanat dalı olduğundan dolayı en çok oymacılık nasıl yapılır konusu merak edilmektedir. Bu merak araştırmacıları bu sanatı derinlemesine araştırmaya götürmüş ve oymacılık sanatının Anadolu Selçuklu Devleti tarafından ortaya çıkarıldığını göstermeye vesile olmuştur. Günümüzün en eski sanat dallarından birisi olan oymacılık sanatı büyük ilgi görmeye devam ve gelişerek yayılmaya devam etmektedir.

Oymacılık her ne kadar Anadolu Selçuklu devleti tarafından ortaya çıkarılmış olsa da bu sanat dalı en popüler zamanını Osmanlı Devleti zamanında yaşamıştır. Osmanlı devleti zamanında oymacılar tarafından yapılan oymacılık ürünleri bugün büyük ihtişamını koruyarak insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Birçoğumuzun kabartma sanatı olarak bildiği bu sanat dalına ait eserler yapılan kazılar sonucunda da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle Osmanlı dışındaki diğer medeniyetlere ait eserler bulunması bu sanat dalından diğer medeniyetlerin de etkilendiğinin bir göstergesidir.

Sizlerin de bildiğiniz gibi Türkler İslam dinine geçiş yaptıktan sonra hayvan ve insan figürlerinin yer aldığı heykel ve resim gibi sanat eserleri putperestliği önlemek adına yasaklanmıştır. Yaşanan bu durum da Türklerin ilk örnekleri Türkistan dolaylarında olan oymacılık sanatına yönelmesine neden olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından geliştirilen bu sanat dalı özellikle cami, saray ve medrese gibi mimari yapıların süslenmesinde yoğun bir şekilde kullanılarak mevcut devletin kendi mimari sitilinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

İlk irca edildiği yıllarda oymacı sayısının az olmasından dolayı pahalı bir uygulama olan oymacılık, zaman içerisinde yeni oymacıların yetişmesi ile birlikte halk arasına da yayılmış ve büyük ilgi görmüştür. Geçmişte yapılan çeşmeler, evler ve hamamlar içerisinde yer alan oyma motifleri bunun bu yönde gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Oymacılık neredeyse her devlet tarafından uygulanmıştır ancak oymacılık sanatında yer alan motifler ve ince işçilikler bu sanat dalına ayrı bir üslup getirerek bazı devletlerin daha ön plana çıkmasına vesile olmuştur.

Oymacılık sanatının derinliklerine indiğimizde alçak kabartma ve yüksek kabartma olmak üzere iki usulün olduğu karşımıza çıkıyor. Alçak kabartma usulünde oyma işlemi sert aletler ile gerçekleştirilmektedir. Yüksek kabartmak usulünde ise genelde bir taraf oyulur ve bu şekilde şekillendirmeler yapılır. Oymacılık alanında yapılan bu uygulamaya heykelcilik de denilmektedir.

Oymacılık sanatında en çok dikkat edilecek husus şüphesiz malzeme seçimidir. Seçilen malzemenin damarlı olmaması, esnek olması ve kolay kesilip boyanabilen yapıda olması oymacıyı yormadığı gibi daha güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Oymacılık sanatında her sanatçının kendisine has bir üslubu olduğundan dolayı sanatçılar tarafından ortaya koyulan eserler birbirine benzememektedir. Eğer bir eser başka bir sanatçının eserine benziyorsa bu durum kopyacılığa girer ve kopya yapan kişinin eserleri hiçbir şekilde ilgi görmez. Buradan yola çıkacak olursak oymacılık sanatındaki üslubun en az resim sanatındaki kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz.
oymacılık
Günümüzde üretilen CNC tezgahlar oymacılık sanatının deyim yerindeyse yakın zaman içerisinde tarih olmasına neden olacak gibi görünse de, el işçiliğine olan ilgi devam ettiği sürece oymacılık alanında ekmek yiyen oymacılar yer almaya devam edecektir. El oymacılığı ile ilgilenmek istiyorsanız piyasada oymacılık yapabilmek adına çok sayıda kesici alet takımı satılmaktadır. İlk etapta ucuz takımlara yönelerek bu sanatı öğrenmeye başlayabilirsiniz. Kendinize geliştirdiğinizi düşündüğünüz zaman daha kaliteli aletler alarak belki de bu sanat dalında tanınan bir isim haline dahi gelebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here