Pandomim sahne sanatı
Pandomim sahne sanatı nedir nasıl oynanır

Pandomim, görsel sanatlar arasında yer alıp sessiz tiyatro olarak tanımlanır. Duygu aktarımı sözler yerine el, kol hareketleriyle izleyiciye aktarılır. Bu yüzden beden dili sanatı olarak da bilinir. Bu sanat dalı dünya genelinde pantomim ya da mim sanatı olarak da bilinir.

Pandomim, evrensel tiyatro dili olarak kabul edilir ve her etnik kökendeki kişi tarafından rahatlıkla anlaşılabilir.

Pandomim sanatçıları, konuşmadan anlatmak istediklerini beden hareketleriyle anlatır. Pandomim sanatının ortaya çıkmasını komedyenler sağlamıştır. Sözleriyle insanları güldüren komedyenler bir süre sonra sessiz dil kullanarak insanları güldürmeye başladı. Bu aktarım şekli beraberinde pandomim sanatının doğmasını sağladı. Pandomim oyununun daha etkileyici olması için opera müzikleri de kullanılmaktadır.

Pandomim Nedir?

Pandomim nedir

Pandomim, pantomim ya da sadece mim olarak bilinen tiyatro terimidir. Pandomim gösterisi sırasında sanatçı kesinlikle konuşmaz. Duygu durumu sadece yüz ve beden dili hareketleri ile anlatmaya çalışıdır. Kısacası pandomim, verilmek istenen mesajın hiçbir söz kullanmadan izleyiciye aktarıldığı tiyatro çeşidi olarak tanımlanır.

Herkes duygularını sadece beden dilini kullanarak aktaramaz. Bu yüzden pandomim en zor sahne sanatlarından birisi olarak kabul edilir. Böylesine zor bir tiyatro çeşidi olmasından dolayı pandomim sanatçı sayısı azdır. Layıkıyla pandomim yapan kişiler şüphesiz dünya gelinde tanınır.

#Pandomim sanatında herhangi bir söz olmaması, ilgili sanatın evrensel bir hal almasını sağlamaktadır. Yani Japon uyruklu birisinin yaptığı pandomimin Türkiye’de sergilemesiyle de izleyiciye geçen duygu aynıdır. Çünkü tüm beden dili hareketleri dünya genelinde evrenseldir. Beden dilinde yüz ve mimik hareketlerinin anlamları tam olarak bilinmese dahi izleyiciye duygu aktarımı yapılabilir.

Pandomim çoğu tarafından sahne sanatları dünyasının evrensel dili olarak kabul edilir. Kökeninin çok eskilere dayanması bu sanat dalının geçmişten günümüze büyük ilgi gördüğünün önemli bir göstergesidir. Bu sanat türü üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ilk pandomimin milattan önceki yıllarda sahnelendiği belirlenmiştir.

Pandomim sanatı, eski dönemlerde yaşam süren insanların meydana gelen olayları sözle ifade edememesi ve olayları anlatmak adına beden dilini kullanması ile ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde sözlü sanatın gelişmesi ile birlikte etkisini yitireceği düşünülse de aksine popülerliğini korumayı başarmıştır.

Pandomim Oyunu Nasıl Oynanır?

Pandomim, ruhun bedenle buluştuğu sanat dalıdır. Pandomimde kelimeler yok olurken sözler bedende can bulur. Bu yüzden bu sanatı icra edecek olan sanatçının beden dilinde el hareketlerinin anlamları konusunda ustalaşması gerekir.

Pandomim oyunu nasıl oynanır konusunun kavranabilmesi için pandomim örnekleri incelenmelidir. Aşağıdaki video size pandomim nasıl oynanır konusunda yeterli düzeyde bilgi verecektir.

İçinizde küçük de olsa bir pandomim oyunu sahnelemek isteyenler olabilir. Bu konuda size yardımcı olmak adına aşağıdaki pandomim örneğini sunmak istiyorum.

#Yeni Bir Gün: Yere yatıp uykuya dalıyoruz. Birden sabah oluyor ve uyanıyoruz. Gözlerimizi açtıktan sonra yattığımızda yerden kalıyoruz. Lavobaya gidip yüzümüzü yıkayıp ardında dişlerimizi fırçalıyoruz. Güne güzel başlamak için saçlarımızı tarıyoruz. Pijamamızı çıkarıp günlük kıyafetimizi giyiyoruz. Yemek odasına geçip kahvaltı masasına oturduktan sonra kahvaltı yapıyoruz. Ekmeğe sürdüğümüz reçel çok lezzetli olduğu için yerken başımızı sağa sola sallıyoruz. Birden içtiğimiz çay çok sıcak olduğu için dudağımızı yakıyor. Zıplayıp yerimizden kalkıyoruz. Musluğa koşup soğuk su içtikten sonra çantamızı alıp sevinçli bir şekilde okula gidiyoruz.

Pandomim Sanatçıları Kimlerdir?

Pandomim sanatçıları

Pandomim kısaca, meydana gelen olayları ya da duygu durumunu mimikler, beden dili, müzik veya dans ile anlatmasıdır. Düzenlenen pandomim oyunlarını diğer sanatsal oyunlardan ayıran en önemli özellik ise sanatı icra eden kişinin hiçbir şekilde konuşmamasıdır. Pandomim sinemaya uyarlandığı yıllarda büyük ilgi görmüştür. Pandomim sanatını icra eden en önemli kişi şüphesiz Charlie Chaplin’dir. Charlie Chaplin bu sanatın gelişmesinde ve yayılmasında büyük katkısı olan en önemli kişi olarak gösterilebilir.

Pandomim sinema dünyasında yer aldığında böyle bir sanatın sinemaya aktarılmasının en büyük nedeni teknolojinin maalesef yeterli düzeyde ilerleyememiş olmasıydı. İnsan seninin beyaz perdeye aktarılması ilgili dönemde mümkün olmadığından dolayı 1970’li yıllarda ortaya koyulan sinema eserleri pandomim üzerineydi.

İlk çekilen pandomim filmi Kalbin Dili adlı sinema filmi olup bu film 1975 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Ülkemizde de bu sanatı icra edip dünya çapında ün kazanmış olan kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin başında gelen isim ise ünlü bir pandomim ustası olan Erdinç Dinçer’dir.

Tabi ki pandomim sanatçıları kimlerdir denildiği zaman sadece bu isimler ön plana çıkmaz. Marcel Marceau, Taner Barlas, Laurel ve Hardy gibi isimler de pandomim sanatıyla özdeşleştirilmiş ünlü sanatçılardır.

Pandomim Sanatının Tarihçesi ve Gelişimi

Pandomim sanatının geçmişine baktığınızda bu sanat dalının çok eskilere dayandığını görürsünüz. Sanat tarihçileri tarafından yapılan araştırmaya göre bu sanat dalının geçmişi milattan önceki dönemlere kadar dayanıyor.

Pandomim sanatının parlamaya başlaması 17. Yüzyılda olmuştur. Kısmen bale içerisinde kullanılmaya bu yıllarda başlanmıştır.

Pandomim geniş kitlelere sinema sayesinde ulaştı. Sinema teknolojisinin gelişmediği yıllarda filme ses eklemenin imkanı yoktu. Bu yüzden filmler sessiz olarak çekiliyordu. Charlie Chaplin, pandomim sanatını sinemaya uyarlayarak tüm dünyaya yayılmasını sağladı. Aslında teknolojik yetersizliğin böyle bir sanat dalını ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

Charlie Chaplin, bu alanda başarılı işlere imza attıktan sonra birçok sanatçı pandomim yapmaya başladı. Özellikle bu alanda Laurel ve Hardy tarafından yapılan çalışmalar büyük ilgi gördü.

Dünya genelinde resmi olarak kabul edilen ilk pandomim filmi, 1975 yılında Marcel Marceau tarafından çekilen filmdir. Filmin adı sizlerinde bildiğiniz gibi Kalbin Dili’dir.

Pandomim dünya genelinde büyük ilgi gördükten sonra Türkiye’de de yayılmaya başladı. Bu alandaki en bilinen sanatçı Erdinç Dinçer oldu. Ayrıca Taner Barlas’ın da bu alanda başarılı işler yaptığı söylenebilir.

Pandomim sanatı sadece tek başına kullanılan bir sanat türü değildir. Bu sanat türünün tiyatro ve bale gibi alanlarda da aktif bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle bale sanatında pandomim sanatına yer verilmesi bale sanatını daha anlam yüklü bir hale getirmiştir. Pandomim aslında bir nevi beden dili konusunda ustalaşmaktır. Karşı tarafa bir şey aktarılırken beden dilinin kullanılması anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu yüzden pandomim yapan oyuncuların rol aldığı projelerde daha kolay bir şekilde ön plana çıktıkları bilinmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here