Perspektif örnekleri

Perspektif çizim yapılan çizimlere gerçeklik kattığından dolayı çizim dünyasında en çok yapılan çizim türlerinden birisidir. Perspektif çizim nedir diyecek olursanız genel olarak iki boyuta sahip olan bir ortama üç boyutlu çizimlerin yapılması şeklidir diyebiliriz. Perspektif çizimleri diğer çizim türlerinden ayıran en büyük özellik bu çizim türlerinde belirli bir derinliğin olmasıdır. Perspektif çizim konusunu irdelediğimizde karşımıza iki tür çizim tekniği çıkmaktadır. Bunlar çizgi perspektifi ve renk perspektifidir. Her ikisinin de kullanım alanları farklı olduğundan dolayı sizlere hem çizgi hem de renk perspektifi hakkında bilgiler verme gereği duyuyoruz. Perspektif çizim belirli kuralları gerektirdiğinden dolayı bu kurallar bilinmeden ilgili çizimlerin yapılması mümkün değildir. Makalemizin devamında her iki çizim tekniği hakkında da bilgiler yer aldığından dolayı büyük oranda perspektif çizim hakkında bilgi alacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca sizlere sunmuş olduğumuz perspektif çizim örnekleri sayesinde olayı daha iyi kavrayabilirsiniz.

Renk perspektifi: bu perspektif türünü incelediğimizde binme ve küçültme, dikey yerleştirme, üst üste binme, üst üste binme yerleştirme ve küçültme şeklinde tekniklerin uygulandığını görmekteyiz. Renk perspektifinde uygulanan teknikler sayesinde herhangi bir objenin gerçek hayattaki görüntüsü yakalanabilmektedir. Bu sayede yapılan çizimler daha gerçekçi olarak karşımıza çıkmaktadır. Renk perspektifi belirli bir ustalık gerektirmektedir. Renklerin dokunuşu ile alakalı yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin renk perspektifini uygulaması gerçekten de pek mümkün görünmemektedir. Özellikle ressamların renk perspektifi sayesinde gerçekçilik oranı yüksek olan çizimler yaptıkları biliniyor.

Çizgi perspektifi: bu çizim tekniğinde özellikle mekanların çizildiği bilinmektedir. Genel olarak bir bakış noktası referans alınarak tüm nesneler bu bakış noktasına göre çizilmektedir. Önde olan nesneler arkadakilere oranla daha büyük çizilmektedir çünkü nesneler uzaklaştıkça boyutları normale oranla daha küçük görünmektedir. Bu da şüphesiz yapılan çizimlere gerçeklik kazandırmaktadır. Çizgi perspektifini icra edecek olan kişilerin kesinlikle geometri konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir çünkü çizgi perspektifinde genel olarak geometrik şekillerden yararlanılır. Tüm perspektif yöntemlerini incelediğimizde bu çizim tekniklerinin sadece durağan haldeki nesnelere uygulandığını görmekteyiz. Yani hareket halindeki bir nesnenin perspektifi çıkarılamaz. Bu perspektif çizim yapacak olan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken husustur. Çizgi perspektifi incelendiğinde tek kaçışlı, iki kaçışlı ve üç kaçışlı olmak üzere çeşitli türlerinin olduğunu görüyoruz. Kaçış noktaları arttıkça yapılan çizimlerin daha detaylı olduğu bilinmektedir. Bu yüzden bir çizimde detaya ihtiyaç varsa şüphesiz kaçış noktası sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu sayede daha detaylı çizimlerin yapılabileceği aşikârdır.

İlk olarak on beşinci yüzyılda ortaya çıkan perspektif çizimler günümüzde mimarlar ve mühendisler tarafından sıklıkla kullanılır. Özellikle inşa edilecek olan yapıların inşa edilmeden önce nasıl göründüklerini insanlara sunabilmek adına perspektif çizimlerden yararlanılır. Günümüzde sadece perspektif çizim yapabilecek düzeyde elemanlar yetiştirebilmek adına üniversitelerde çeşitli bölümler açılmıştır. Düne kadar elle yapılan bu çizimler artık bilgisayar ortamında yapıldığından dolayı kişinin bilgisayar programı kullanımı ile alakalı yetkin düzeyde bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu sayede düzgün çizimler yapılabilir ve bir yer inşa edilmeden önce nasıl göründüğü hakkında bilgiler alınabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here