Radyasyon

Radyasyonun zararları her ne kadar sürekli olarak gündeme gelse de insanlara radyasyon nedir sorusu sorulduğunda çoğu kişi net bir tanımlama yapamamaktadır. Korku salan bir şey olan ve kanser gibi çeşitli ölümcül hastalıkların meydana gelmesine neden olan radyasyon maddenin atomlarında meydana gelen kararsızlık sonucunda oluşmaktadır. Maddenin atomunda meydana gelen kararsızlık nötron sayısının proton sayısından fazla olması halidir. Bu tip durumlarda nötronların dengeyi bozuyor olmasından ötürü nötronlar parçalanır. Bu parçalanma işlemi sırasında alfa, beta ve gamı ışınları açığa çıkar. Bu ışınların oluşturmuş olduğu etkiye ise radyasyon denilmektedir.

Radyasyon gözle görülemeyen bir şeydir. Bu nedenlerden dolayı birçok insan radyasyonun zararlı etkileri altında dahi olduğunu anlamaz. Gündelik yaşamda kullanmış olduğumuz cep telefonları gibi teknolojik cihazlar ciddi manada radyasyon yaymaktadır. Radyasyon yayma özelliği olan bu tarz maddelere de radyoaktif madde denilmektedir. Kişi radyasyona uğradığını ancak radyasyonun zararlı etkilerini görmeye başladığında anlar ve kaçınılmaz son genelde kanserdir. Bu yüzden kanser gibi amansız hastalık ile mücadele etmemek adına aşırı derecede radyasyon ihtiva eden ortamlardan uzak durulmalıdır.

Radyasyon kaçınılmaz bir gerçek olsa da her geçen gün etkilerinin artmasından dolayı ciddi zararlar görmekteyiz. X-ışınları ve güneş ışınları birer radyasyon unsuru olsa da teknolojik cihazlar tarafından üretilen radyasyon kadar zararı büyük olan bir etkiye sahip değillerdir.

Dünyanın var olduğu günden itibaren radyasyon var olmasına rağmen bu kavram ünlü fizikçi Henri Becquerel tarafından 1800’lü yıllarından sonunda keşfedilmiştir. Henri Becquerel tarafından radyasyon keşfedildiği yıllarda radyasyonun zararlı etkileri günümüzdeki kadar fazla değildi. Radyasyonun en önemli zararlı etkileri uranyum elementinin bulunması ile olmuştur. Özellikle nükleer tesislerde bu elementin kullanılması ciddi oranda radyasyon zararlarının görülmesine neden olmuştur.

Radyasyonun Zararları

Radyasyonun en büyük zararları arasında DNA sarmalını parçalaması yer almaktadır. DNA’nın parçalanması sonucunda birçok hücre öldüğünden kalıtsal özelliklerin aktarılması sona ermektedir. Bu durum kanser gibi ölümcül hastalıkların yaşanmasına neden olduğu gibi mutasyon gibi durumların yaşanmasına da neden olmaktadır.
RadyasyonYapılan araştırmalar sonucunda radyasyonun en büyük etkisinin gözlere olduğu tespit edilmiştir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların radyasyona maruz kalması nedeniyle ciddi görme sorunlarının yaşandığı hatta körlük gibi kalıcı sorunların da meydana geldiği gözlemlenmiştir. Radyasyon sonucunda meydana gelen zararların büyük kısmı kalıcıdır. Uzmanlar radyasyonun etkilerinin artması durumunda insan neslinin tamamen yok olmak ile yüzleşeceğini dile getirmektedir.

Radyasyonun bir diğer önemli etkisi ise asit yağmurları gibi doğayı ve ekolojik sistemi tahrip eden olayların yaşanmasına neden olmasıdır. Uzmanlar radyasyonun sadece belirli bir bölgeyi etkilemediğini, fiziki etkiler ile tüm zararlı etkilerin dünyanın her yerine yayıldığını dile getirmektedir. Örnek olarak Çernobil nükleer faciasını referans alabiliriz. Çernobil faciası Ukrayna’da yaşanmış olmasına rağmen bu faciadan neredeyse tüm Karadeniz bölgesi etkilenmiştir. Facianın yaşandığı dönemlerde doğan birçok çocukta kalıcı sorunlar meydana geldiği bilinenler arasında yer alıyor. Her ne kadar çok büyük zararları olsa da doğadaki yenilenemez enerji kaynakları bir gün tamamen tükeneceğinden dolayı radyasyona aldırış edilmeden sadece enerji elde etmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here