şehir isimleri

Türkiye’de çok sayıda şehir bulunmaktadır ve bu şehirlerin isimleri geçmişe dayanan bir tarihe sahiptir. İnsanlar yaşadıkları şehirlerin isimleri nereden gelmiştir diye merak etmektedir ve bu yüzden şehir isimlerinin anlamları sürekli olarak merak edilmektedir. Şehir isimlerinin kökenleri üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda birçok şehrin isminin belirli bir efsanesinin hatta geçmişinin olduğunu gördük. Türkiye’de şehirlerin isimleri nereden gelmiştir konusunda yaptığımız incelemeler sonucunda birçok şehrin adının efsanelerden ortaya çıktığını görsek de bazı şehirlerin isimlerinin anlamlı tarihleri bulunmaktadır. Bu yüzden sizlere tüm şehirlerimizin isimlerini detaylı bir şekilde nereden geldiklerini anlatacağız.

Adana: Bu şehrimizin isminin nereden geldiği Bizans devletinden kalma kaynaklarda yer almaktadır. Yazılanlara göre Uranüs’ün oğulları olan Saros ve Adanos, dönemlerinde Adanayı ele geçirmişler. Bu şehir ilgili dönemde Tarsus’un elinde olduğundan dolayı Tarsus’la çetin bir mücadeleye girdikleri anlatılmaktadır. Yapılan savaş sonrasında bu şehre Adanos ismini verilmiş ve zaman içerisinde bu isim adana halini almıştır.

Adıyaman: Adıyaman şehrinin tarihine indiğimizde bu şehrin çok eski zamanlarda Perre ismi ile anıldığını görmekteyiz. Emeviler zamanında bu şehre hakim olmuş ve şehri korumak adına bir kale inşa etmişler. Bu tarihten sonra şehrin ismi Hısn Mansur yani Mansur’un Kalesi olarak anılmaya başlanmış. Osmanlı devletinin en görkemli hükümdarlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim bu ili fethettikten sonra ilgili yere Adıyaman ismini vermiştir.

Afyonkarahisar: Şehrin ismi içerisinde yer alan hisar kelimesi sizlerin de bildiğiniz gibi kuşatma anlamına gelmektedir. Bu şehir Müslümanların eline geçmeden evvel Akroenos adıyla anılmaktaydı. Selçuklular bu şehri fethettikten sonra şehrin adı Karahisar olmuştur. Bölgede yaşam süren insanların burada afyon yetiştirmesinden dolayı şehrin adı bir süre sonra afyonkarahisar haline gelmiştir.

Ağrı: Ağrı şehrinin ismini incelediğimizde bu şehrin adını Arafat dağından aldığını görmekteyiz. Arafat dağı Nuh’un gemisi ile anılan bir dağdır çünkü bu dağın üzerine Nuh’un gemisinin oturduğuna inanılmaktadır. İlgili şehre ilgili dönemde Arafat ismi verildikten sonra şehir isminde meydana gelen değişimler ile birlikte şehrin adı ağrı haline gelmiştir.

Aksaray: Aksaray iline gidecek olursanız şehirde büyük bir saraya rastlarsınız. Bu saray Selçuklu sultanı olan İzzet’in Kılıçarslan tarafından yaptırılmıştır. Aksaray sınırları içerisinde yer alan bu saray aşırı derecede güzel olduğundan dolayı şehir ismini bu saraydan almıştır.

Amasya: Amasya şehrinin tarihini incelediğimizde ilgili şehrin Amazon kralı olan Amasis tarafından kurulduğunu görmekteyiz. Bu şehre bundan dolayı Amasesia adı verilmiş ve bu ad zaman içerisinde değişikliklere uğrayarak Amasya haline gelmiştir.

Ankara: Ankara şehir isminin anlamını incelediğimizde bu şehrin adının tam olarak nereden geldiğinib bilinmediğini görmekteyiz. Ankara şehrine tarihsel süreç içerisinde Ankyra, Ankura, Angur, Ankuria, Engürlü, Angare, Engürüye, Angera, Ancora isimleri verilmiş ve şehir ismi değişikliğe uğrayarak Ankara halini almıştır.

Antalya: Antalya, Bergama kralı olarak bilinen Attalos tarafından kurulmuştur ve kurulduğu dönemde Attaleia ismi ile anılmıştır. Sonrasında Adalia, Antalia isimleriyle anılan bu şehir günümüzde Antalya olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ardahan: Ardahan özellikle gürcü nüfusunun yoğun olduğu şeylerden birisidir. Bu şehrin ismi Gürcücede yaralan Ardanadan türeyerek Ardahan halini almıştır.

Artvin: Artvin ilinin tarihi aşırı derecede eskilere dayanmaktadır. Bu şehrin İskitler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bir rivayete göre Artvin ismi İskit kralının adıdır ve bu nedenden dolayı şehre Artvin ismi verilmiştir.

Aydın: Aydın ili Aegoslar tarafından kurulmuştur. Bu şehrin adını Anadolu beylikleri arasında yer alan Aydınoğlu Mehmet Bey vermiştir ve o tarihten bu yana ilgili şehrin ismi aydın olarak kalmıştır.

Balıkesir: Balıkesir ilinin ismi Paleokastio kelimesinde zaman içerisinde değişimlerin meydana gelmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bartın: Bartın ismi Yunan mitolojisinde sular tanrısı manasına gelen Parthenios kelimesinin zaman içerisinde değişime uğramasıyla oluşmuştur.

Batman: Batman isminin nereden geldiği ile alakalı çok sayıda şehir efsanesi bulunmaktadır. Bu şehrin adının 1950’li yıllarda oluştuğuna dair çeşitli efsaneler bulunmaktadır.

Bayburt: Geçmişi çok eskilere dayanan Bayburt şehrinin ismi ilk olarak Paypert olarak bilinmektedir. Bu isim zaman içerisinde değişme uğrayarak Bayburt haline gelmiştir.

Bilecik: Bizans devleti zamanında bu şehre Bilekoma adında bir kale inşa etmiş ve Osmanlı devleti bu şehre hakim olunca kalenin isminden esinlenerek ilgili yere Bilecik ismini vermiştir.

Bingöl: İlgili şehirde göllerin fazla olmasından dolayı bu şehre Bingöl adının verildiği anlatılanlar arasında yer almaktadır.

Bitlis: Bu şehrin adının nereden geldiğine dair tam net bilgiler bulunmamaktadır ancak birçok kişi Bageş kelimesinin zaman içerisinde değişime uğrayarak Bitlis haline geldiğini söylemektedir.

Bolu: Bu şehri kurulduktan sonra ilgili şehre polis adını verilmiştir. Zaman içerisinde polis adı değişime uğrayarak Bolu haline gelmiştir.

Burdur: Burdur ilinin tarihini incelediğimizde bu şehrin ilinin adının Askaniyadır olduğunu görmekteyiz. Zaman içerisinde bu ad değişime uğrayarak Burdur haline gelmiştir.

Bursa: Günümüzün en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan Bursa, Bitinya bölgesinin başkentidir. Bitinya kralı olarak bilinen Prusiastan şehre isim babalığı yapan kişidir.

Çanakkale: Her karışı vatan evladının kanıyla sulanmış olan Çanakkale şehrinin ismi şeklinin çanağı arındırmasından dolayı bu ismi almıştır. Çanakkale ilinin tarihini incelediğimizde bu şehre Troya adının da verildiğini görmekteyiz.

Çankırı: Mütevazi ve alçak gönüllü insanlarıyla ön plana çıkan Çankırı ili ismini ilgili bölgede bulunan Gangra kalesinden almaktadır.

Çorum: Çorum ili zamanında çok sayıda Rum’u içerisinde barındırmıştır. Rumlar bu şehre Çoğurum adını vermiştir. Zaman içerisinde ilgili isim değişikliğe uğrayarak Çorum adını almıştır.

Denizli: Senize sıfır bir şehir olmasından dolayı zamanında bu yere Deniz İli denilmiş ve zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler ile bu şehrin adı denizli halini almıştır.

Diyarbakır: Bu şehrin isim tarihini incelediğimizde Diyarbakır kelimesinin bakır ülkesi anlamında kullanıldığını görmekteyiz. İlk olarak Diyarı Bekir şeklinde isimlendirilen şehir daha sonra Diyarbakır halini almıştır.

Düzce: Şehir adının nereden geldiği ile alakalı ne bir efsane ne de bir tarihsel belge bulunmamaktadır.

Edirne: Roma imparatorluğu zamanında Roma İmparatorluğu’nun en önemli şehirlerinden birisi olan Edirne ilgili dönemde Hadrianopolis olarak isimlendirilmiştir. Zaman içerisinde dilde meydana gelen değişimler sonucunda ilgili isim Edirne haline gelmiştir.

Elazığ: Bu şehrin ismi Osmanlı Devleti’nin önemli padişahlarından birisi olan Abdülaziz’in uğruna hayatlarını feda eden Mamuretülaziz için verilmiştir. Zaman içerisinde ilgili isim aşırı derecede uzun bulunduğundan dolayı Elazığ halini almıştır.

Erzincan: Bu şehir ismini ilgili yerde bulunan önemli ovalardan birisi olan Erzincan ovasından almaktadır.

Erzurum: Erzurum isminin tam olarak nereden geldiği hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda çok sayıda kişinin bir dönem şehrin adı olan Ardı Rum kelimesinin zaman içerisinde değişime uğramasıyla şehrin ismini oluştuğuna inanmaktadır.

Eskişehir: Eskişehir’in tarihsel sürecini incelediğimizde bu şehre Doylaion denildiğini görmekteyiz. Türkler bu şehri ele geçirdikten sonra ilgili şehre Eskişehir adını vermişlerdir.

Gaziantep: Bu şehrin isim tarihini incelediğimizde Gaziantep şehrinin eski adının Ayıntab olduğunu görmekteyiz. Zaman içerisinde ilgili kelime üzerinde değişimler meydana gelerek Antep halini almıştır. Kurtuluş savaşı sırasında gösterdikleri mücadele nedeniyle bu şehre ilerleyen zamanda gazi unvanı verilerek Gaziantep haline gelmesi sağlanmıştır.

Giresun: Şehrin isminin tam olarak nereden geldiğinin bilmemesi ile birlikte bu şehir hakkında anlatılan çok sayıda efsane bulunmaktadır. Halk arasında bu şehrin ilk adının Farnakia olduğu ve zaman içerisinde meydana gelen değişimler ile birlikte Giresun haline geldiği düşünülmektedir.

Gümüşhane: Bu şehirde çok eski zamandan beri gümüş madenleri bulunduğundan dolayı ilgili şehre bölgede yer alan madenlerden ötürü Gümüşhane ismi verilmiştir.

Hakkari: Bu şehrin ismi bölgede yaşayan Kürtler tarafından verilmiştir. Adının ilk olarak Karin olduğu zaman içerisinde ise Hakkari haline geldiği söylenmektedir.

Hatay: İlgili şehrin isim babası Mustafa Kemal Atatürk’tür. İlgili bölgede çok eski zamanlarda Hıtaylıların yaşamış olmasından dolayı Mustafa Kemal Atatürk’ün bu şehre Hatay ismini verdiği düşünülüyor.

Iğdır: Bu şehrin adı oğuzların önemli beylerinden birisi olan Iğdır Beyden gelmektedir. Yiğit anlamına gelen bu şehir ülkemizde nüfusu en az olan şehirlerden birisidir.

Isparta: Mora yarımadası fethedildikten sonra Anadolu’nun batı kısmına Ispartalılar adında oldukça büyük denilebilecek derecede bir topluluk gelmiştir ve bu topluluk kentte Isparta adını vermiştir.

İstanbul: bu şehir Megara Kralı olarak bilinen Byzas tarafından kurulmuştur. İlgili dönemde İstanbul şehrine kurucularından dolayı Bizantion adı verilmiştir. İstanbul’u daha sonra Bizanslılar aldıktan sonra bu şehre Konstantin adı verilmiştir. Osmanlı devleti ilgili şehri fethettikten sonra bu şehre İslambol adını vermişler ve zaman içerisinde bu isim İstanbul halini almıştır.

İzmir: Ege’nin incisi olan İzmir ilinin ilk adı Smyrna olarak biliniyor. Günümüzde kullanılan İzmir adının Smyrna adını ifade ettiği bilinmektedir.

Kahramanmaraş: Kurtuluş savaşı zamanında il sınırları içerisinde yaşam süren halkın göstermiş olduğu mücadele ile tanınan bir şehrimizdir. Bu şehrin ilk adı Markasidir. Zaman içerisinde bu isim değişikliğe uğrayarak Maraş haline gelmiştir. İlerleyen zaman içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından kahraman unvanını alarak Kahramanmaraş haline gelmiştir.

Karabük: Bu şehir adını bölgede bulunan ve toplamda 13 haneden oluşan Karabük Mahallesinden almaktadır.

Kırıkkale: Bu şehrin isim babası Osmanlı Devletidir. Kırıkkale isminin ilk adının Kırıkkal olduğu ve zaman içerisinde değişimler meydana gelerek Kırıkkale haline geldiği bilinmektedir.

Kırklareli: Bu şehir toplamda 40 Türk tarafından Türklere kazandırıldığından dolayı ilgili şehre Kırklareli ismi verilmiştir. Bu 40 savaşçının şehri ele geçirirken öldükleri de bilinenler arasında yer alıyor.

Kırşehir: Bu şehrin adının nereden geldiğine dair herhangi bir bilgi ya da efsane bulunmamaktadır. Kırşehir halkına şehir isminin nereden geldiğini sorduğumuzda kır ve şehir kelimelerinin bir araya gelmesi sonucunda şehir adının oluştuğunu söylemektedirler.

Kilis: Şehir adını şehir sınırları içerisinde bulunan Kilis kalesinden almaktadır. Bu şehir hakkında anlatılan farklı efsaneler olsa da şehrin isminin nereden geldiği ile alakalı gerçek bilgilerin bunlar olduğunu belirtmek isteriz.

Kocaeli: Bu şehir Orhangazi zamanında Akçakoca isimdeki komutan tarafından ele geçirildi. Akçakoca adındaki komutanın şehri ele geçirme konusunda büyük emeklerinin olmasından dolayı bu şehre Kocaeli adı verilmiştir.

Konya: Ülkemizin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Konya’nın ilk adı İkonyum’dur. Abbasiler döneminde Müslümanların eline geçen bu şehir ilk olarak Kuniye, sonrasında ise konya adını almıştır.

Kütahya: Frigler tarafından yaşam alanı olarak seçilmiş olan bu şehrin ilk adı Katiation’dur. Daha sonra halk şehre Kütahya demeye başlamış ve günümüzde de bu şehre Kütahya denilmeye devam etmektedir.

Malatya: Hititler bu şehre Meliddu adını vermişlerdir. İlerleyen yıllarda ise bu isim Malatya haline gelmiştir.

Manisa: Bu şehrin adı yunanca bir kelime olan Magnesya kelimesinden türemiştir. Bölgeye Türkler hakim olduktan sonra şehrin ismi Manisa haline gelmiştir.

Mardin: Süryanice bir kelime olan Marde kelimesinin türemesi ile şehrin adı oluşmuştur. Romalılar Maride, Araplar ise bu şehre Mardin diyerek şehrin isim babası olmuşlardır.

Mersin: Bu şehirde uzun zaman boyunca yaşam sürmüş bir aşiret olan mersinli aşireti şehre adını vermiştir. Bu aşiretin Türkistan’dan geldiği yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Muğla: Tarihsel süreçteki ilk adı Mobolla olan bu ile Türkler Muğla demiş ve şehrin adı Muğla olarak kalmıştır.

Muş: Anlatılan efsanelere göre Süryanice kelimelerden birisi olan muşa kelimesinde zaman içerisinde değişiklikler olarak muş şehrinin ismi oluşmuştur.

Nevşehir: 18. Yüzyıla kadar köy olarak kullanılan bu şehrin adı ilgili dönemde Muşkaraydı ve Damat İbrahim Paşa bu köyü zaman içerisinde geliştirerek şehir haline gelmesini sağladı ve şehre Nevşehir adı verildi.

Niğde: Çok eskiden bu şehirde yaşam sürmüş olan Nagdoslular Niğde şehrine isim babalığı yapmaktadır.

Ordu: Tarihsel süreçteki ilk adı Kotyora olan bu şehir dilde meydana gelen değişimler sonucunda Ordu haline gelmiştir.

Osmaniye: Bu şehrin ismi Arapça kökenli olup Otman kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur.

Rize: Şehrin isminin nereden geldiği ile alakalı net bilgiler bulunmasa da şehrin adının Kafkas kökenli bir kelimenin türetilmesi sonucunda oluştuğu düşünülüyor.

Sakarya: Şehrin ismini şehir içerisinden gürül gürül akarak geçen Sakarya nehrinden almaktadır. Bu şehrimiz için yazılmış olan çok sayıda şiir de bulunmaktadır.

Samsun: Bu ilin ilk adı Amisos’tur. Zaman içerisinde halkın dilinde meydana gelen değişimler şehrin adını da etkilemiş ve şehrin adı samsun olarak değiştirilmiştir.

Siirt: Şehir ismi Keldani kökenli olup şehir anlamına gelmektedir. Bu şehir hakkında anlatılan daha birçok efsane bulunmaktadır.

Sinop: Yunan mitolojisinde bir tanrıça olduğu bilinen Sinoppe, Sinop ilinin isminin oluşmasını sağlamıştır.

Sivas: İlk ismi Sebaste olan şehrin adında zaman içerisinde değişimler olarak Sivas haline gelmiştir.

şehir isimleri

Şanlıurfa: Eski adı Orhai olan bu şehrimizin söylemde meydana gelen zorluklardan dolayı ilk olarak Urfa adını aldığı, sonrasında ise verilen unvan ile Şanlıurfa haline geldiği anlatılmaktadır.

Şırnak: İlk adı Şerneh olan şırnak ilinin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Bu şehre adını Hazreti Nuh’un verdiği anlatılmaktadır.

Tekirdağ: Bölgede uzun yıllar boyunca yaşam sürmüş olan Tekirdağlar şehre ismini vermiştir.

Tokat: ilk adı Komana Pontika olan şehrin adı halk arasında değiştirilmiş ve Tokat olmuştur.

Trabzon: Şehrin ismi dört köşe anlamın kullanılan Trapezus kelimesinden gelmektedir.

Tunceli: Tunç ülkesi anlamına gelen şehrin ismi bölgede çok sayıda madenin bulunmasından dolayı meydana gelmiştir.

Uşak: Aşık kelimesinde meydana gelen değişimler sonucunda Uşak şehir ismi oluşmuştur.

Van: Asur kraliçesi olarak bilinen Semaramis bu şehri kuran kişidir. Şahmirankent ismi ile ortaya çıkan bu şehir zaman içerisinde söylemedeki zorlanmalardan dolayı Van haline gelmiştir.

Yalova: Beklide hakkında en çok efsane anlatılan şehirlerden birisidir. İlk adı Yalakabad olan şehrin ismi zaman içerisinde Yalova halini almıştır.

Yozgat: Yozgat otlak ve sürü anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Şehir sınırları içerisinde sürüler bol olduğundan dolayı bu şehre Yozgat adı verilmiştir.

Zonguldak: İlk adı Sandaraca olan şehrin isminde zaman içerisinde değişimler olmuş ve Zonguldak haline gelmiştir.

Şehir isimleri nereden gelmiştir konusunda sizlere anlatacaklarız bu şekildedir. Şehir isimleri ile ilgilenen milliyetçi bir kişiliğe sahipseniz bayrağımız rengini nasıl almıştır konusuna da bakmanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here